Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

I A. OBSZARY BADAŃ

katechetyka fundamentalna, katechetyka młodzieży, teologia katechezy, nowa ewangelizacja

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

fundamental catechetic, youth catechesis, theology of catechesis, new evangelization

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Ks. Piotr Tomasik

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach