Dr Mateusz Tutak

I A. OBSZARY BADAŃ

socjologia młodzieży, badania religijności, socjologia religii, metodologia badań społecznych, socjologia duszpasterstwa

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

sociology of youth, religion research, sociology of religion, methodology of social research, sociology of ministry

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe redagowane

1.   (współred.: T. Wielebski), Badania religijności na Słowacji i w Polsce wyzwaniem dla duszpasterstwa, Warszawa 2010.

2.   (współred.: T. Wielebski), Koncepcja współczesnej parafii, Warszawa 2011.

 

Artykuły naukowe

1.   Zaangażowanie społeczne ludzi młodych w nauczaniu Jana Pawła II, "Warszawskie Studia Pastoralne" 8/2008, s. 41-76.

2.   Relacje między socjologią religii a teologią pastoralną, "Warszawskie Studia Pastoralne" 10/2009, s. 30-39.

3.   Współczesna rodzina polska w świetle statystyk i badań, "Teologický Časopis" VII, 1/2009, s. 95-110.

4.   (współaut.: T. Wielebski), Diagnoza i prognoza jako narzędzie dialogu teologii pastoralnej z socjologia na przykładzie świętowania niedzieli i starzenia się społeczeństwa w Polsce, w: Teologia Praktyczna, t. 11, Poznań 2010, s. 27-50.

5.   Religijność polska. Próba syntezy, "Warszawskie Studia Pastoralne" 12/2010, s. 108-116.

6.   (współaut.: T. Wielebski), Analiza jako metoda współpracy teologii pastoralnej i socjologii na przykładzie badań przeżywania niedzieli przez młodzież, w: Teologia Praktyczna, t. 12, Poznań 2011, s. 169-193.

7.   (współaut.: T. Wielebski), Działalność duszpasterska a badania religijności na przykładzie Diecezji Warszawsko-Praskiej, "Warszawskie Studia Pastoralne" 14/2011?, s. 69-112.

8.   Religijność polskiej młodzieży w świetle badań socjologicznych, "Teologický Časopis" II, 9/2011, s. 47-69.

9.   Rodzina i młodzież jako przedmiot badań społecznych, w: Rodzina, młodzież, media. Problemy z życia i działalności Kościoła w Polsce, Przybyłowski J., Robek E. (red.), Warszawa 2011, s. 169-180.

10.    (współaut.: T. Wielebski), Wnioski i postulaty duszpasterskie, w: Postawy religijno-społeczne mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej, Adamczuk L., Sadłoń W. (red.), Warszawa 2011, s. 241-259.

11.    (współaut.: T. Wielebski), Wnioski i postulaty pastoralne z badań religijności mieszkańców Diecezji Warszawsko-Praskiej, "Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie" 7/2011, s. 141-199.

12.    (współaut.: T. Wielebski), Diecezjalne Rady Duszpasterskie w Polsce. Między ideałem a rzeczywistością, "Teologia Praktyczna" 13/2012, s. 7-32.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii, 2007

Magisterium z socjologii, 2009

Studia Podyplomowe z Pedagogiki resocjalizacyjne, 2011

Studia Podyplomowe z Praktycznych Metod Statystycznych, 2013

Doktorat z Teologii Pastoralnej, 2013

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Asystent w Katedrze Organizacji i Prakseologii Pastoralnej

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Stowarzyszenie Pastoralistów, sekretarz i skarbnik, 2010-

 

VII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

"Badanie religijności młodzieży w Polsce i na Słowacji", Uniwersytet Trnawski na Słowacji, koordynator, 2012

"Pracownia Badań Interdyscyplinarnych", Wydział Teologiczny UKSW, członek zespołu, 2011

"Badanie religijności młodzieży w polskich diecezjach", Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, kierownik, 2011

"Świętowanie niedzieli w Polce", Wydział Teologiczny UKSW, ekspert, 2009-2011

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach