Ks. prof. dr hab. Stanisław Urbański

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia duchowości, polskie szkoły duchowości, mistyka miłosierdzia, ekoteologia duchowości, duchowość Europy i amerykańska

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

theology of spirituality, Polish schools of spirituality, mysticism of mercy, ecotheology of spirituality, European and American spirituality

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH (wybrane)

Monografie naukowe

1.   Formacja życia duchowego w ujęciu głównych przedstawicieli szkoły zmartwychwstańskiej, Warszawa 1988.

2.   Teologia życia mistycznego, wyd. 2, Warszawa 1999.

3.   Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia międzywojennego z uwzględnieniem duchowości szkoły zmarwychwstańczej, Warszawa 1999.

4.   Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999.

5.   Mistyczny świat ducha, wyd. 2, Warszawa 2000; tł. na j. rosyjski, j. angielski.

6.   Duchowość zmartwychwstańcza, Warszawa 2003; tł na j. angielski, j. hiszpański.

7.   Świętość ubogich świata, Warszawa 2003.

8.   (współaut.: H. Noga), Żywoty polskich świętych, Warszawa 2004, tł na j. angielski.

9.   Bogdan Jański człowiek, który przekroczył swoją młodość, Warszawa 2006.

10.    Mistyka Miłosierdzia, Warszawa 2007.

11.    Odkrywanie modlitwy, Częstochowa 2012.

12.    (współaut.: J. Zielonka), Nadzwyczajny charyzmat miłości. Matka Maria Teresa Linssen, Warszawa 2013; wersja niem., Charisma der Liebe. Mutter Marie Therese und ihre Berufung fur die Kirche, tł. E. Bochynek, H. Multhaupt, M. Lang, Vallendar 2013.

13.    (współaut.: S. Budzyński), Sokółka i inne cuda eucharystyczne nie tylko w Polsce, Warszawa 2013.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Duchowość Europy, Warszawa 2001.

2.   Duchowość polska. Kultura duchowo-religija XIX i XX wieku, Warszawa 2002.

3.   (współred.: P. Dinzelbacher i in.), Leksykon mistyki. Żywoty - pisma - przeżycia, Warszawa 2002.

4.   Chrześcijańska Europa, Warszawa 2003.

5.   (współred.: J. Śmigiera), Gorzkie Żale przybywajcie. Studia i szkice w 300 lecie powstania nabożeństwa Gorzkich Żalów, Warszawa 2008.

6.   (współred.: W. Gałązka), Duchowość krzyża, Warszawa 2009.

7.   (współred.: E. Krawiecka, W. Gałązka), Pan Cogito i perła. W poszukiwaniu duchowości Zbigniewa Herberta, Warszawa 2009.

8.   (współred.: W. Gałązka), Mistyka polska, Warszawa 2010.

9.   (współred.: K. Dubel, W. Gałązka), Sługa Boży o. Anzelm Gądek OCD. W służbie życia konsekrowanego, Warszawa-Łódź 2010.

10.    (współred.: E. Krawiecka, W. Gałązka), Miłość Boga mierzy się miłością bliźniego. Duchowość Sługi Bożej Teresy od św. Józefa (Janiny Kierocińskiej 1885-1946), współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus, Warszawa-Sosnowiec 2011.

11.    (współred.: E. Krawiecka, W. Gałązka), Tam wstępują pokolenia... (Ps 122,4). W poszukiwaniu duchowości pielgrzymowania do Ziemi Świętej, Warszawa 2011.

12.    (współred.: J. Bałamut, J. Donarski), Pope John Poul II to managers. The Bogdan Jański Academy in Poland, Warszawa 2011.

13.    (współred.: E. Krawiecka, W. Gałązka), Uczę się ciebie człowieku (J. Liebert). W poszukiwaniu duchowości człowieka, Warszawa 2011.

14.    (współred.: W. Gałązka), Świętość chrześcijanina, Warszawa 2011.

15.    (współred.: W. Gałązka), Tożsamość i misja ludzi nauki. Ewangelizacja ludzi nauki w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2011.

16.    (współred.: E. Krawiecka, W. Gałązka), Jestem tylko wędrowcem... W poszukiwaniu duchowości pokolenia Jana Pawła II, Warszawa 2012.

17.    (współred.: J. Donarski), Pope John Paul II to lectures, students, young managers ethicality researchers - YMER. Research findings, Warszawa 2012.

 

Serie naukowe redagowane

Mistyka polska i chrześcijańska, Wydawnictwo UKSW, założyciel

Edukacja w nauczaniu Kościoła, Wydawnictwo Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie, założyciel

 

Czasopisma naukowe redagowane

członek redakcji licznych czasopism naukowych i Rad Programowych w Polsce i zagranicą (Niemcy, Białoruś)

"Emaus", współzałożyciel

"Emaus 2000", współzałożyciel

"Zarządzanie i Edukacja", współzałożyciel

"Studia Theologica Grodnensia" (Białoruś), współzałożyciel

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Częstochowskie Seminarium Duchowne w Krakowie, 1967-1973

Papieski Wydział Teologiczny w Krakowie, 1970-1974

Magisterium, Wydział Teologiczny KUL, 1975

Licencjat teologii, Wydział Teologiczny KUL, 1976

Doktorat z teologii duchowości (pierwszy w Polsce), Wydział Teologiczny KUL, 1979

Podróż naukowa do USA, 1979/1980

Habilitacja z teologii duchowości (pierwsza w Polsce), Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie, 1989

Tytuł naukowy profesora, 1996

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykłady zlecone, ATK, 1982-1984

Adiunkt, ATK, 1984-1989

Docent, ATK, 1989 -1994

Profesor nadzwyczajny, ATK, 1994-1998

Profesor zwyczajny, ATK, 1998-

Prodziekan Wydziału Teologicznego ATK, 1996-1999

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, 1999- 2005

Dyrektor Konwiktu Księży Studentów UKSW, 1985-

Członek Senatu UKSW (pięć kadencji)

Dyrektor Studium Formacyjnego dla Nauczycieli i Wychowawców Katolickich Augustianum w Warszawie, 1998-2003

Dyrektor Studium Duchowości Europejskiej, 2003-

Inicjator i przewodniczący grupy powołania Komitetu Nauk Teologicznych PAN, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Teologicznych PAN, 2004-2007

Kierownik katedry duchowości na Wydziale Teologicznym UKSW

Dyrektor Instytutu Badań Naukowych (Studium Duchowości Zmartwychwstańczej, Studium Duchowości Polonijnej) przy Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, 1998- 2006

Inicjator Studiów Duchowości Chrześcijańskiej w niektórych diecezjach (np. Częstochowa, Łódź, Kalisz)

Organizator Podyplomowych Studiów Kierownictwa Duchowego na Wydziale Teologicznym UKSW, 2010

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda naukowa im. I. i F. Skowyrów KUL za działalność badawczą duchowości wschodniej

Nagroda Kapituły Fundacji POLCUL, Melbourne

Nagroda "Bóg zapłać" redakcji Powściągliwość i Praca

Najwyższe odznaczenie Kongresu Polonii Amerykańskiej. Południowa Kalifornia, za badania duchowości Polonii

Złoty Krzyż Zasługi

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Polskich Teologów Duchowości, członek zwyczajny

Międzynarodowa Akademia Miłosierdzia Bożego, członek zwyczajny

Polskie Towarzystwo Teologiczne, członkostwo

Rada Naukowa Communio in Christo, Mechernich (Niemcy), członkostwo

Komitet Nauk Teologicznych PAN, członkostwo

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Corocznie badania w ramach KBN: badania statutowe i własne, 1984-

"Duchowość polska", 1999-2003

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Konsultor Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski, 1999-2005

Współorganizator Tygodni Duchowości Chrześcijańskiej

Założyciel i kierownik duchowy "Faustinum" w Centrum Polonii im. Jana Pawła II w Yorba Linda (USA), zajmującego się propagowaniem duchowości św. Faustyny, 1996

Kierownik duchowny w Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach