Dr Dominika Żukowska-Gardzińska

I A. OBSZARY BADAŃ

teologia kultury, dialog religii i kultury, teologia ciała, problematyka tożsamości

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

theology of culture, religion and culture in dialogue, theology of the body, problems of identity

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe redagowane

1.   Program wychowawczy oparty na wartościach według Jana Pawła II, Warszawa 2007.

2.   Dziękujemy za wartości, Warszawa 2009.

3.   Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw, Warszawa 2010; Warszawa 2012 (2 wydanie).

4.   (współred.: W. Kawecki, J. S. Wojciechowski), Kultura wizualna - teologia wizualna, Warszawa 2011.

5.   (oprac. i współred.), Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981, Warszawa 2012.

6.   (oprac. i współred.), Kard. Stefan Wyszyński, Indeks nauczania o małżeństwie i rodzinie, Warszawa 2012.

7.   (red. prowadzący), Mały słownik aksjologiczny, Warszawa 2013.

 

Artykuły naukowe

1.   Funkcja słowa w cyberkulturze, w: Słowo w kulturze współczesnej, red. W. Kawecki, K. Flader, Warszawa 2010, s. 234-245.

2.   Splot etyki i estetyki w ujęciu ciała w kulturze, "Studia Theologica Varsaviensia" 1(2010), s. 113-128.

3.   Etos widzenia. Wokół teologii ciała Jana Pawła II, w: Kultura wizualna - teologia wizualna, red. W. Kawecki, J. S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2011, s. 371-381.

4.   Wielokulturowe symbole oczyszczenia po śmierci w kontekście wartości słowa Bożego, w: Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego, red. Z. Struzik, Warszawa 2012, s. 119-131.

5.   Solidarność to znaczy jeden i drugi, w: Brama do wolności, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Warszawa 2012, s. 277-293.

6.   Ciało jako "locus theologicus", w: Wierzyć i widzieć, red. K. Flader, D. Jaszewska i in., Sandomierz 2013, s. 455-460.

 

Serie naukowe redagowane

Europe of the 21st Century. New Perspectives, Wydawnictwo Adam Marszałek, członkini międzynarodowego "Scientific Board"

 

Czasopisma naukowe redagowane

"Kultura - Media - Teologia", członek redakcji

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Doktorat z nauk teologicznych, 2007

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt, Wydział Teologiczny UKSW, 2008

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, członkostwo

Wspólnota Polska Oddział Warszawa, członkostwo

Towarzystwo Naukowe EDUCARE, członkostwo

OPI, ekspert

Stowarzyszenie Familiologów Polskich, członkostwo

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Locus theologicus w kulturze wizualnej, udział w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowego Centrum Nauki, 2011-2013

"Z kulturą na plus", autorka i organizatorka grantu z POKL 9.4, 2012

Jan Paweł II w Kazachstanie, badania naukowe, 2012

Znaczenie tatuaży religijnych na ciele dla kultury popularnej - profanum czy poszukiwanie sacrum. Różnice między Ameryką Południową a Europą, 2012

Innovation for Sustainable Future: Transition to Ecomodernity in Poland and Norway - opracowanie wstępnych badań i przygotowanie grantu dla Narodowego Centrum Nauki, 2012

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Prowadzenie Parafialnego Centrum Formacji Rodziny przy Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie-Aninie

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach