Ks. dr Zbigniew Grochowski

I A. OBSZARY BADAŃ

Pisma Janowe, Męka Pańska wg Ewangelii św. Jana, uczniowie Jezusa w J 18-19, walory retoryczne opisu Męki Pańskiej wg św. Jana

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Johannine Writings, Passion Narrative according to St. John, Jesus' disciples in John 18-19, rhetorical values of the Passion Narrative according to St. John

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Ks. Zbigniew Grochowski 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach