Ks. dr Zbigniew Grochowski

I A. OBSZARY BADAŃ

Pisma Janowe, Męka Pańska wg Ewangelii św. Jana, uczniowie Jezusa w J 18-19, walory retoryczne opisu Męki Pańskiej wg św. Jana

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

Johannine Writings, Passion Narrative according to St. John, Jesus' disciples in John 18-19, rhetorical values of the Passion Narrative according to St. John

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Il discepolo di Ges? nell?ora della prova (Gv 18-19), luogo di rivelazione del Maestro (Studia Biblica Lubliniensia XIII) Lublin 2015 (ss. 556).

 

Artykuły naukowe

1.   ??To arnion (...) poimanei...? (Ap 7,17) ? zapowiedź szczęścia wiecznego?, Studia Elbląskie 2 (2000) 237-249.

2.   ?Heroiczna wiara i wytrwała modlitwa Syrofenicjanki?, w: M. Karczewski ? M. Żmudziński (red.), Kobieta w życiu Kościoła, Elbląg 2004, 41-48.

3.   ??Ukażę ci Oblubienicę. Małżonkę Baranka? (Ap 21,9). Mistyczne zaślubiny Chrystusa i Jego Kościoła?, Studia Elbląskie 6 (2004/2005) 75-83.

4.   ??Miłujmy się wzajemnie. Nie tak jak Kain...? (1J 3,11c-12a)?, Studia Elbląskie 8 (2007) 67-89.

5.   (współaut.: R. Pierri), ?Una portinaia non ostile (Gv 18,17)?, Collectanea Christiana Orientalia 8 (2011) 229-235.

6.   ??Jerozolimo, dla wszystkich twoich pieśni jestem harfą?. Pole semantyczne hebrajskiego rzeczownika kinnôr?, Studia Elbląskie 14 (2013) 255-271.

7.   ?I discepoli di Ges? nell?ora della prova (Gv 18-19) come luogo di rivelazione del Maestro?, The Biblical Annals 3 (2013), 67-92.

8.   ?Figury retoryczne pytań w pierwszej części Męki Pańskiej w Ewangelii wg św. Jana (J 18,1-27)?, Studia Elbląskie 15 (2014) 301-311.

9.   ?Jezus jako Świadek w Ewangelii wg św. Jana?, Verbum Vitae 27 (2015) 169-187.

10.   ?Mateuszowa prezentacja Judasza: czy uczeń był świadomy, że zdradza swego Mistrza??, w: J. Kręcidło ? W. Linke (red.), Studia nad Ewangelią według św. Mateusza. Nowy Testament: geneza ? interpretacja ? aktualizacja (Lingua Sacra. Monografie 5) Warszawa 2015, 329-347.

11.   ?Wyzwolenie św. Piotra z więzienia w Jerozolimie (Dz 12,1-11) zapowiedzią jego męczeńskiej śmierci w Rzymie?, w: S. Sojka ? S. Ewertowski (red.), In Nomine Domini. Księga Pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Jana Styrny w 50. rocznicę posługi kapłańskiej, Olsztyn ? Elbląg 2015, 113-125.

12.   ?Apokalipsa św. Jana ? księgą grozy czy radości??, w: A. Zawadzki (red.), Radość Ewangelii. Biblijne źródła chrześcijańskiej radości (Analecta Biblica Lublinensia XIII) Lublin 2016, 193-221.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii ogólnej, UKSW, 2000

Licencjat nauk biblijnych, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie, 2006

Doktor nauk biblijnych i archeologii, Papieski Uniwersytet Antonianum w Rzymie, 2012 (obroniony w Studium Biblicum Franciscanum w Jerozolimie, nostryfikowany na Wydziale Teologicznym UKSW, 2012 - doktor nauk teologicznych)

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wykładowca Pisma Św. i języków biblijnych w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu

Adiunkt w Katedrze Historii Biblijnej, Instytutu Nauk Biblijnych na Wydziale Teologicznym UKSW, 2012-

Pełnomocnik Dziekana ds. związanych z zakupem książek i innych materiałów do biblioteki z dotacji na działalność statutową, od 2014-

Przedstawiciel Wydziału Teologicznego do Uniwersyteckiej Komisji Rekrutacyjnej, od 2016-

 

VI PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Biblistów Polskich, członek zwyczajny

Stowarzyszenie Ex-Alunni Papieskiego Instytutu Biblijnego w Rzymie, członek zwyczajny

 

VII ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Współprowadzący zajęcia w ramach Elbląskiej Szkoły Biblijnej

Comiesięczne "Wieczory biblijne u św. Łucji" w parafii pw. św. Łucji w Warszawie-Rembertowie

Kierownik Katedry Filologii Biblijnej w Telewizyjnym Uniwersytecie Biblijnym (TV Trwam).