Dr Aneta Rayzacher-Majewska

I A. OBSZARY BADAŃ

katechetyka, korelacja nauczania religii z edukacją szkolną, literatura w katechezie, dydaktyka i metodyka katechetyczna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

catechetic, correlation of teaching the religion with the school education, literature in catechesis, didactics and catechetical methodology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Artykuły naukowe

1.   Metody dydaktyczne w nauczaniu religii, "Wychowawca" 4(2012)10-11.

2.   "Torba o Panu Bogu", czyli o pomocach katechetycznych, "Wychowawca" 4(2012) 16-17.

3.   Wychowanie religijne w rodzinie, "Zeszyty Formacji Katechetów" 2(2012) 17-22.

4.   Wychowawczy wymiar uczestnictwa w Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci, "Zeszyty Formacji Katechetów" 3(2012) 92-98.

5.   Podwoje wiary - katecheza dzieci, w: A. Kiciński, P. Koliszek, Catechetica porta fidei, Lublin 2012, s. 131-142.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium z teologii (misjologia), UKSW, 2006

Doktorat w zakresie katechetyki, UKSW, 2011

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Adiunkt w Katedrze Katechetyki Fundamentalnej i Historii Katechezy w UKSW, 2012-

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Nagroda im. Ks. A. Duraka (kategorii prac magisterskich, licencjackich i doktorskich), 2006

 

VII PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI I STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH

Stowarzyszenie Katechetyków Polskich

Koło Naukowe Katechetyków UKSW, z-ca prezesa 2006-2010, opiekun 2012-

 

VIII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Projekt podręczników Archidiecezji Warszawskiej i Diecezji Warszawsko-Praskiej "Katechizm dla Warszawy", współautorka poradników metodycznych do gimnazjum

Projekt edukacyjny "Youcat na lekcjach religii", autorka scenariuszy

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach