Dr Aneta Rayzacher-Majewska

I A. OBSZARY BADAŃ

katechetyka, korelacja nauczania religii z edukacją szkolną, literatura w katechezie, dydaktyka i metodyka katechetyczna

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

catechetic, correlation of teaching the religion with the school education, literature in catechesis, didactics and catechetical methodology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Aneta Rayzacher-Majewska

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach