Dr Milena Kindziuk

I A. OBSZARY BADAŃ

badanie wizerunku medialnego, historia prasy polskiej, prakseologia dziennikarska

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

reaserch of the image in the media, history of the Polish press, praxeology in the journalism

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Jedynie miłość ocaleje. Rozmowy z ks. Janem Twardowskim, wyd. I, Warszawa 1997, ss.205.

2.   Zaczęło się od Wadowic. Teksty, wspomnienia, wywiady o Janie Pawle II, Kraków 2002, ss 314.

3.   Zgoda na świat. Z ks. Janem Twardowskim rozmawia Milena Kindziuk, Kraków 2002, ss 304.

4.   (współaut.), Idziemy. Odpowiedź biskupów polskich na wezwanie Papieża "Wstańcie, Chodźmy!", Częstochowa 2004, ss 316 (autorka wywiadów z kard. Józefem Glempem, bp. Kazimierzem Romaniukiem, bp. Marianem Dusiem, bp Tadeuszem Pieronkiem).

5.   (współaut.), Zwyczajna-niezwyczajna parafia u grobu ks. Jerzego Popiełuszki, Warszawa 2007, ss 280.

6.   Prymas Tysiąclecia, Warszawa 2010.

7.   Ostatni taki Prymas. Kard. Józef Glemp, Warszawa 2010, s. 536.

8.   Błogosławiony Jerzy Popiełuszko, Warszawa 2010, ss 96.

9.   Świadek prawdy. Życie i śmierć ks. Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2010, wyd. 1 i 2, ss 374; także wersja włoska oraz hiszpańska.

10.    Matka świętego. Przejmujące świadectwo Marianny Popiełuszko, Kraków 2012.

11.    Matka Papieża. Poruszająca historia Emilii Wojtyłowej. Kraków 2013.

 

Monografie naukowe redagowane

1.   Dzieła zebrane ks. Jana Twardowskiego, t. 1-4, Kraków 1999.

2.   Kard. Kazimierz Nycz, Dziękujemy Opatrzności, Warszawa 2011.

 

Artykuły naukowe

1.   Hasła: Prawa człowieka, Półtawska Wanda, Pamięć i tożsamość, Opatrzność Boża, Oaza, Barka, Bush George, Blachnicki Franciszek, Ojczyzna, Radzymin, Buzek Jerzy, Dominus Jesus, Gil Jakub, Gajowniczek Franciszek, Faustyna Kowalska, Dives in misericordia, w: Wielka Encyklopedia Jana Pawła II, t. 1-6, Warszawa 2005.

2.   Rozmowy z o. Jackiem Salijem, w: J. Augustyn, Rozmowy o księżach, rodzinie i życiu duchowym, Kraków 2010.

3.   Poza tym, kilka tysięcy artykułów w prasie: Tygodnik Solidarność, Życie, Katolicka Agencja Informacyjna, Rzeczpospolita, Gość Niedzielny, Niedziela, Przewodnik Katolicki, Nowe Państwo, Różaniec, Pastores, Życie duchowe, Uważam Rze, W sieci. W czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski - współautorka przeglądu prasy dla Papieża.

4.   Poza tym, scenariusze filmowe: film dokumentalny pt. "Zakonnice"; konsultacje przy filmach dokumentalnych o tematyce religijnej; współpraca z Telewizją Polsat - m.in. z Ewą Świecińską - przy realizacji filmu dokumentalnego pt. "Próg nadziei" - 25 lat pontyfikatu Jana Pawła II, które zmieniło świat.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

Magisterium, Filologia Polska, Uniwersytet Warszawski

Doktorat w dziedzinie nauk humanistycznych, Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW, 2012

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Współpraca z różnymi tytułami prasy świeckiej, obecnie m.in. z tygodnikiem "Sieci", Rzeczpospolitą; praca w Katolickiej Agencji Informacyjnej, Gościu Niedzielnym, Przewodniku Katolickim, Życiu, 1993

Redaktor prowadzący warszawską edycję Tygodnika "Niedziela", 2005-

Redaktor prowadzący kwartalnik pt. "Dziękuję" wychodzący pod auspicjami kard. Kazimierza Nycza.

Zajęcia dydaktyczne w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa

 

IX ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

Współpraca z Centrum Bożej Opatrzności

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach