Dr Ewa K. Czaczkowska

 

I A. OBSZARY BADAŃ

historia, medioznawstwo, biografistyka

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

history, media studies, biographology

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

Monografie naukowe

1.   Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013.

2.   Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu Bożego Miłosierdzia, Kraków 2016

 

Artykuły naukowe

1.   Stefan Kardinál Wyszyński, w: red. S. Balik, J. Hanuš, Primasové Katolické Církve: Země strědni Evropy v čase komunismu, Brno, s. 41-56.

2.   Prymas Polski Stefan Kardynał Wyszyński na Soborze Watykańskim II, w: M. Białkowski (red.), Studia Soborowe. Historia i nauczanie Vaticanum II, Toruń 2013, s. 143-167.

3.   Między Stoczkiem a Komańczą. Internowanie prymasa Wyszyńskiego w Prudniku. Analiza porównawcza w: Prymas Wyszyński więzień Prudnika (6 X 1954-29 X 1955), praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Dominiaka i Marcina Husaka, Prudnik 2015.

 

IV WYKSZTAŁCENIE

- Magisterium, historia, 1985

- Podyplomowe Dwuletnie Dzienne Studium Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski, 1988

- Doktor nauk historycznych, rozprawa: Kardynał Stefan Wyszyński ? niezwykłe prymasostwo 1948-1981, UMK Toruń 2013 r.

 

V DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

- Reporterka , tygodnik "Zielony Sztandar", 1988-1990
- Publicystka, dziennik "Rzeczpospolita", 1990-2013
- Założycielka i szefowa portalu Areopag21.pl, 2011-
- Asystent w Instytucie Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej UKSW, 2012-2013
- od 2013 roku adiunkt w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW,  katedra Teologii, Aksjologii i Prawa Mediów

 

VI NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

- Nagroda "Feniks" Stowarzyszenia Wydawców Katolickich za książkę "Kościół XX wieku", 2000

- Nagroda Dziennikarska im. Biskupa Jana Chrapka "Ślad", 2002

- Nominacja do nagrody dziennikarskiej "Press" w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne, 2005

- Złoty medal im. Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej, 2012

- Nagroda "Feniks" Stowarzyszenia Wydawców Katolickich za książkę "Siostra Faustyna. Biografia Świętej", 2013

- Nagroda "Feniks" Stowarzyszenia Wydawców Katolickich za książkę ?Kardynał Wyszyński. Biografia?, 2014

- Złoty  Krzyż Zasługi RP za ?zasługi dla polskiego dziennikarstwa oraz wybitne zasługi w budowaniu niezależnej prasy?, 2015

 

VII UDZIAŁ I KIEROWNICTWO W PROJEKTACH BADAWCZYCH

Członek Zespołu Redakcyjnego Pro Memoria prymasa Stefana Wyszyńskiego (projekt badawczy realizowany przez: archidiecezję warszawskę, archidiecezję gnieźnieńską, UKSW, IPN)

 

VIII ZAANGAŻOWANIE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH

- Członek Międzynarodowej Akademii Bożego Miłosierdzia

- Członek Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Warszawskiej

- Członek Kapituły Nagrody Konferencji Episkopatu Polski Totus

- Członek Kapituły Nagrody  Urbi Caritas

- Przewodnicząca Kapituły Nagrody Dziennikarskiej im. Biskupa Jana Chrapka ?Ślad?

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach