Dr Piotr Łuczuk

I A. OBSZARY BADAŃ

cyberwojna i cyberterroryzm: zagrożenia w cyberprzestrzeni, krytyczny odbiór przekazów medialnych: manipulacja medialna, dziennikarstwo parlamentarne

 

I B. FIELDS OF RESEARCH

cyberwar and cyber-terrorism: threats in cyberspace, critical reception of media messages: media manipulation, parliamentary journalism

 

II DYDAKTYKA

Zajęcia prowadzone / Courses taught

 

III WYKAZ PUBLIKACJI NAUKOWYCH

PBN - Piotr Łuczuk

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach