Stypendia doktoranckie i projakościowe 2013/14 - listy rankingowe

Lista rankingowa stypendiów DOKTORANCKICH

Lista rankingowa stypendiów PROJAKOŚCIOWYCH

UWAGA !!!

W terminie 3. dni od ogłoszenia listy rankingowej (12.11. 2013 - 14.11.2013 ) można osobiście złożyć uzasadnione odwołanie, które może dotyczyć jedynie błędnego wyliczenia punktów przez Komisję doktorancką.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach