Licencjat Kanoniczny

     Uprzejmie informujemy, że osoby, które uzyskały magisterium z teologii na Uczelni innej niż UKSW lub na UKSW uzyskały z pracy ocenę niższą niż 4,5 muszą przed egzaminem licencjata kanonicznego złożyć w dziekanacie podanie (w zakładce wzory podań) skierowane do ks. prof. UKSW dra hab. Ryszarda Czekalskiego ? Prodziekana WT o uznanie pracy magisterskiej za licencjacką (należy dołączyć jeden egzemplarz pracy dyplomowej).

     Osoby, które wyrażają chęć pisania pracy licencjackiej muszą złożyć podanie do Rady Wydziału Teologicznego z prośbą o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej.

 

 

Aby przystąpić do egzaminu licencjackiego należy  w sekretariacie studiów doktoranckich złożyć:

  •  zaliczoną kartę egzaminacyjną, indeks i sprawozdanie naukowe (ok. tydzień przed egzaminem)
  • podanie o dopuszczenie do egzaminu licencjackiego
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach