Nagroda Ratzingera dla ks. prof dra hab Waldemara Chrostowskiego

Wielkie gratulacje dla naszego Profesora:

Wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i religioznawca prof. Anne-Marie Pelletier z Francji zostali laureatami tegorocznej Nagrody Ratzingera. Laureatów nagrody w wysokości 50 tys. euro typuje założona w 2010 roku Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera-papieża Benedykta XVI. Według przewodniczącego komitetu naukowego nagrody kard. Camillo Ruiniego ma ona mieć znaczenie ?naukowego Nobla?. Wręczenie nagrody tegorocznym laureatom nastąpi 22 listopada w Sali Klementyńskiej w Watykanie. Dokona go osobiście papież Franciszek.Na wkład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w rozwój nauk biblijnych, umiłowanie Słowa Bożego, jego służbę Kościołowi oraz troskę o dialog międzyreligijny wskazał kard. Camillo Ruini, przewodniczący Komitetu Naukowego Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera - Benedykta XVI. Podczas konferencji prasowej w Watykanie przedstawił on biografie laureatów - ks. prof. Chrostowskiego i prof. Anne-Marie Pelletier z Francji. Mówiąc o pierwszym polskim laureacie Nagrody Ratzingera kard. Ruini podkreślił jego szczególne zasługi w dziedzinie formacji wykładowców i naukowców. Dodał, że ks. prof. Chrostowski jest także niestrudzonym popularyzatorem wiedzy biblijnej. Wskazał ponadto na jego zaangażowanie w dialog katolicko-judaistyczny oraz polsko-żydowski. Był on bowiem przez wiele lat członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem oraz współzałożycielem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. ?Łączy więc ścisłe wymagania naukowe, umiłowanie Słowa Bożego, służbę Kościołowi i troskę o dialog międzyreligijny? - stwierdził przewodniczący Komitetu Naukowego Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera-Benedykta XVI. Prezentując natomiast osobę specjalizującą się w dziedzinie religioznawstwa, panią prof. Anne-Marie Pelletier kard. Ruini podkreślił jej oddziaływanie na współczesny francuski katolicyzm i poświęcenie kwestiom ważnym dla świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie.Podczas konferencji w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie ks. prof. Chrostowski podkreślił, że uhonorowanie go Nagrodą Ratzingera to dla niego ?ogromna radość i ogromne wyróżnienie?, zwłaszcza, że na wniosek międzynarodowej kapituły przyznał ją sam papież Franciszek. ?A po drugie jest to ogromne zobowiązanie i może to nawet jest najważniejsze. O ile bowiem radość przekłada się na przeszłość i teraźniejszość, o tyle zobowiązanie przekłada się na teraźniejszość i przyszłość? ? dodał. Laureat zaznaczył też, że jako naukowiec i kapłan ma wielki dług wdzięczności wobec fundatora nagrody, papieża Benedykta XVI. ? Ogromne dużo mu zawdzięczam. Dzięki niemu pogłębiłem swoje rozumienie tego, czym jest teologia, jaka jest jej natura i cele. Dzięki niemu starałem się też pogłębić związek między akademickim uprawianiem teologii, a promowaniem teologii wśród zwyczajnych wiernych ? dodał ks. prof. Chrostowski. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej podkreślił, że przyznanie nagrody ks. prof. Chrostowskiemu świadczy o docenieniu znaczenia dorobku naukowego laureata dla Kościoła powszechnego i w obszarze nie tylko polskim ale i międzynarodowym. List z gratulacjami przesłał laureatowi Nagrody przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Napisał, że w nominacji do nagrody dostrzegł nie tylko uznanie dla ogromnej pracy i imponującego dorobku naukowego ks. prof. Chrostowskiego, czyniących go "cenionym znawcą Pisma Świętego i autorytetem w interpretacji świętych tekstów", ale także uznanie dla laureata jako osoby zasłużonej dla popularyzowania Biblii.Pytany, co mogło zaważyć na docenieniu jego osoby przez kapitułę Nagrody Ratzingera, ks. prof. Chrostowski powiedział, że mogło chodzić przede wszystkim o pionierskie badania na temat istnienia prężnej diaspory Izraelitów w Asyrii w VIII-VI w. przed Chrystusem. Jak przyznał, badania te były bardzo specjalistyczne i zrozumiałe tylko dla wąskiej grupy znawców, ale w najbliższych latach mogą one odnowić stan studiów biblijnych zwłaszcza nad Starym Testamentem. Innym dostrzeżonym profilem działalności ks. prof. Chrostowskim jest jego obecność w dialogu chrześcijańsko-judaistycznym i polsko-żydowskim. ? Te relacje i ta problematyka są bardzo żywe, bardzo często również zapalne. Pokazuje, że teologia i wiara są czymś, co obchodzi ludzi ? zaznaczył laureat. Trzecim znaczącym wymiarem działalności ks. Chrostowskiego jest duszpasterstwo biblijne, zarówno w formie aktywnie organizowanych pielgrzymek (ponad 100 do krajów biblijnych), jak i rekolekcji (ponad 80 w Polsce, Europie i USA) oraz konferencji biblijnych (także w internecie), na które uczęszcza systematycznie os. 500 osób. ? To mi przynosi ogromną satysfakcję, bo pokazuje, że jestem potrzebny jako kapłan ? powiedział ks. prof. Chrostowski.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach