Sympozjum naukowe (on-line) "Źródła duchowości Zgromadzeń Honorackich" (10.03.2021)

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Teologia duchowości) zaprasza na sympozjum ŹRÓDŁA DUCHOWOŚCI ZGROMADZEŃ HONORACKICH, które odbędzie się 10 marca 2021 r. w systemie zdalnym.

link do sympozjum poniżej:

 https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=e434c5d110d2d239c574427bdd723f8a4

Pobierz program

Zmarł śp. Tadeusz - Tata ks. dr. Mariusza Boguszewskiego

Dnia 10 lutego 2021 r. zmarł w wieku 75 lat Tata ks. dr. Mariusza Boguszewskiego, śp. Tadeusz. Msza Święta pogrzebowa będzie odprawiona 13 lutego (sobota) 2021 r. o godz. 11.00 w Kościele w Perlejewie, po niej nastąpi pogrzeb na cmentarzu parafialnym.

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego UKSW składają  ks. dr. Mariuszowi Boguszewskiemu wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty i zapewniają o modlitwie za Zmarłego.

Rekrutacja na studia w programie Erasmus+

 

W terminie 22.01-4.03.2021 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 4.03.2021 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

 

Zmarł mgr Hubert Kaczmarski

Hubert Jerzy Kaczmarski przez kilkadziesiąt lat, od 1982 roku związany był z naszą uczelnią – najpierw z ATK, potem UKSW. Był lektorem języka łacińskiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej i Wydziale Teologicznym. W latach 1991 – 2006 był rzecznikiem prasowym ATK, następnie UKSW. Zmarł 28 grudnia 2020 r. Miał 69 lat.

Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Hubera Kaczmarskiego

Msza żałobna odbędzie się 8 stycznia 2021 r. o godz. 11 w Parafii Bożego Ciała na Kamionku w Warszawie.

Więcej informacji: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2392-zmarl-hubert-kaczmarski

Boże Narodzenie 2020

 

Boże Narodzenie jest świętem pokory, ubóstwa, ogołocenia, poniżenia Syna Bożego, który przybywa, aby obdarzyć nas swoją nieskończoną miłością. (…) A tego Boga, który przychodzi, możemy spotkać w płaczącym, bezbronnym dziecku, w chorym, który czuje, jak opuszczają go siły, w starszym człowieku, który przepracowawszy całe życie w społeczeństwie naszym, opartym na produkcyjności i sukcesie, zepchnięty jest na margines i zaledwie tolerowany.
Św. Jan Paweł II

 


Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam serdeczne życzenia takiego przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego, by tajemnica Wcielenia Syna Bożego przemieniała nasze serca i otwierała je na potrzebującego miłości bliźniego, w którym przychodzi do nas Pan.

 
Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Warszawa, 25 XII 2020

Zmarł ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek - wybitny teolog i ekumenista

Dnia 18 grudnia 2020 roku w Warszawie w wieku 92 lat zmarł ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek- wybitny teolog i ekumenista. Był twórcą Katedry Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, pracował na Wydziale Teologicznym w latach 1971 – 1993.

Pogrzeb śp. Księdza Profesora Alfonsa Skowronka odbędzie się w środę 23 grudnia 2020 roku, o godzinie 11.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich. Pochowany zostanie na cmentarzu Zakładu dla Ociemniałych w Laskach.

Więcej informacji: https://ekai.pl/zmarl-wybitny-ekumenista-ks-prof-alfons-skowronek/

Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Księdza Profesora.


 

Dni ze zmienionym planem w semestrze zimowym 2020/2021

11.12.2020 r. (piątek) - zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu środowego

17.12.2020 r. (czwartek) - zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu środowego

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach