Wprowadza się ograniczenia w dostępie do obiektów UKSW:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Kanclerza UKSW:
-wizyty interesantów ograniczamy do niezbędnego minimum, a jeśli to możliwe, realizujemy
w sposób zdalny;
-wizyty interesantów w siedzibie uczelni są możliwe po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym i potwierdzeniu terminu spotkania przez właściwego pracownika.
 

Legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Informujemy, że od dnia 16 października do dnia 29 listopada 2020 zajęcia na Wydziale Teologicznym na wszystkich kierunkach będą odbywać się on-line!

 

 

Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 16 października - 29 listopada 2020 r.

W związku z Zarządzeniem Rektora przenoszącym całość dydaktyki na kształcenie zdalne (do 29.11.2020) prosimy o podanie kodów MTeams do wszystkich zajęć stacjonarnych i dyżurów.

Jednocześnie przypominam, że jedyny właściwy adres do przesyłania w/w kodów to: plan.wt@uksw.edu.pl

Inicjatywa rządowa „Solidarni z Białorusią”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Agencja) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.

W związku ze zleceniem MNiSW z dnia 23 września 2020 r., na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), Agencja podejmie następujące działania w roku akademickim 2020/2021:

- w ramach działania „Solidarni ze studentami” przyzna stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 10 miesięcy;

- w ramach działania „Solidarni z naukowcami” przyzna stypendia obywatelom Białorusi posiadającym stopień naukowy doktora, którzy posiadają zaproszenie na roczny pobyt badawczy od polskiej uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 12 miesięcy

Więcej szczegółów na stronie www:

https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia/informacje-dla-uczelni


 

Nieobecności studentów, którzy decyzją Rektora rozpoczynają studia od 15.10.2020 są do tego dnia usprawiedliwione- informacja Prodziekana

Szanowni Państwo, odpowiadając na pytania studentów pragnę poinformować, że nieobecności studentów, którzy decyzją Rektora rozpoczynają studia od 15.10.2020 są do tego dnia usprawiedliwione. Zatem wszystkie nieobecności do tego dnia są usprawiedliwione.

Pragnę również poinformować, że do 15.10.2020 r. są usprawiedliwione wszystkie nieobecności studentów, którzy zostali przyjęci w rekrutacji dodatkowej: studenci I stopnia (komunikacja medialno-kulturowa), studenci II stopnia (komunikacja medialno-marketingowa) oraz studenci specjalistycznych studiów teologicznych.

Ks. Jarosław A. Sobkowiak, prodziekan WT

Collectanea Theologica 3/2020

 
Informujemy o najnowszym numerze Collectanea Theologica, zawierającego m.in. artykuł ks. dr. Wojciecha Kućko, pracownika WSR UKSW, o braterstwie w nauczaniu papieża Franciszka. Jest już dostępny w wersji e-book na stronie Wydawnictwa UKSW. Jest on aktualnie bardzo na czasie jako wkład naukowy UKSW w rozumienie najnowszej encykliki Fratelli tutti, podpisanej przez papieża w sobotę 3.10.2020 r. Warto wykorzystać czas aktualnych komentarzy i dyskusji na ten temat dla promocji działalności naukowej naszej Uczelni.

Zmarł ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik - liturgista, wykładowca na Wydziale Teologicznym ATK

W nocy z niedzieli na poniedziałek – 4/5 października  2020 r. zmarł wybity liturgista, długoletni rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach– ks. inf. prof. dr. hab. Stanisław Czerwik.

Ks. prof. dr hab. Stanisław Czerwik był również wykładowcą w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na Wydziale Teologicznym, gdzie w 1981 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego teologii.

Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Księdza Profesora

Dyżur Prodziekana ks. dr J. Sobkowiaka

Gabinet wirtualny na MS Teams:

wtorek, godz. 10:00 - 11:00

czwartek, godz. 11:00 - 12:00

kod dostępu: xxm76od

Proszę się zarejestrować i oczekiwać na zaproszenie ('dołącz do zespołu').

Dyżur otwiera Prodziekan!

Zasady funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wizyty w dziekanacie należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Wizyta w dziekanacie możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu się.

Legitymacje studencie zachowują ważność do dnia 29 listopada 2020 r.

Prosimy o zapoznannie się z zasadamifunkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

IX Konferencja Ochrony Zdrowia BÓL I CIERPIENIE - OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI "Choroby wieku podeszłego"

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW i Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW uprzejmie zapraszają na IX Konferencję Ochrony Zdrowia BÓL I CIERPIENIE - OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI "Choroby wieku podeszłego", która odbędzie się w dniu 24 października 2020 r. online na platformie Cisco Webex Meetings w godz. 10.00-16.20.

Zapisy na konferencję prosimy zgłaszać na adres paterdarek@wp.pl

Zaproszenie

Program konferencji

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach