Monografia naukowa pt. "Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN's Agenda 2030"

Informujemy, że 29 listopada 2020 r. w Wydawnictwie Routledge ukazała się monografia naukowa pt. "Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN's Agenda 2030" zredagowana przez K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R. F. Sadowski, B. Zbarachewiczi S. Dziekoński.
W pracy nad monografią uczestniczyło ponad 50 pracowników UKSW z siedmiu różnych dyscyplin naukowych, w tym pracownicy Wydziału Teologicznego.

Szczegółowy spis treści monografii jest dostępny na stronie wydawnictwa
Taylor & Francis - 
Link

ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE - sympozjum pastoralistów na UKSW

Dnia 21.XI.2020 odbyło się online sympozjum ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE.

Relacja z symopzjum - pobierz link

Zmarli Absolwenci IEMiD - Sebastian Pacynko (lat 33), Michał Pacynko (lat 30)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarli Absolwenci Instytutu Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa - Sebastian Pacynko, zmarł 2.11.2020 r. (lat 33),
Michał Pacynko, zmarł 14.11.2020 r. (lat 30). Msza św. pogrzebowa została
odprawiona 19.11.2020 r. w kościele św. Izydora w Markach.
Koleżanki i Kolegów z roku oraz wszystkich Absolwentów IEMiD, którzy nie
mogli uczestniczyć w pogrzebie zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji
Zmarłych w niedzielę 22 listopada 2020 r. podczas Mszy św. o godz. 10:00,
która będzie sprawowana w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie,
ul. Gdańska 6A.
Link do transmisji będzie dostępny na stronie parafii
https://www.parafia-marymont.pl/

Ks. Jarosław A. Sobkowiak, prodziekan ds. studenckich WT UKSW

Sympozjum ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE (21.11.2020)

Szanowni Państwo,

jako Przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów zapraszam do udziału w naszym sympozjum ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE.
Sympozjum odbędzie się online w dniu 21 XI 2020. Program w załączniku.
Spotkanie będzie otwarte w sobotę od godz. 8.30. Proszę wcześniej zainstalować oprogramowanie Cisco Webex. Instrukcję logowania znajdą Państwo tutaj: Instrukcja logowania Cisco
Życzę dużo zdrowia.
Z Bogiem!
ks. Tomasz WIELEBSKI
 

Georg Weigel w rozmowie z Iwoną Pałczyńską, studentką IEMiD

Nasi Studenci wciąż nas zaskakują swoim rozwojem i pasjami. Iwona Pałczyńska, studentka III roku dziennikarstwa w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie, współpracująca z Polską Agencją Prasową, przeprowadziła rozmowę z Georgem Weiglem, amerykańskim pisarzem, teologiem, działaczem społecznym, autorem najlepiej sprzedającej się biografii papieża Jana Pawła II. Na podstawie tej rozmowy napisała artykuł
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C758461%2Camerykanski-teolog-raport-watykanu-ujawnia-ze-mccarrick-bezwstydnie?fbclid=IwAR3HcOPQItR_NMAO9AniCxDGCCYJUjabUqtNDCVhcnPDx9h1ldewMd_rAaU

Zachęcamy do lektury, a p. Iwonie serdecznie gratulujemy!


 

Wprowadza się ograniczenia w dostępie do obiektów UKSW:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Kanclerza UKSW:
-wizyty interesantów ograniczamy do niezbędnego minimum, a jeśli to możliwe, realizujemy
w sposób zdalny;
-wizyty interesantów w siedzibie uczelni są możliwe po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym i potwierdzeniu terminu spotkania przez właściwego pracownika.
 

Legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Informujemy, że od dnia 16 października do dnia 29 listopada 2020 zajęcia na Wydziale Teologicznym na wszystkich kierunkach będą odbywać się on-line!

 

 

Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 16 października - 29 listopada 2020 r.

W związku z Zarządzeniem Rektora przenoszącym całość dydaktyki na kształcenie zdalne (do 29.11.2020) prosimy o podanie kodów MTeams do wszystkich zajęć stacjonarnych i dyżurów.

Jednocześnie przypominam, że jedyny właściwy adres do przesyłania w/w kodów to: plan.wt@uksw.edu.pl

Inicjatywa rządowa „Solidarni z Białorusią”

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (Agencja) w ramach inicjatywy rządowej „Solidarni z Białorusią” wesprze stypendiami studentów i naukowców.

W związku ze zleceniem MNiSW z dnia 23 września 2020 r., na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1582), Agencja podejmie następujące działania w roku akademickim 2020/2021:

- w ramach działania „Solidarni ze studentami” przyzna stypendia obywatelom Białorusi, którzy rozpoczną studia lub kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w języku polskim na polskich uczelniach. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 10 miesięcy;

- w ramach działania „Solidarni z naukowcami” przyzna stypendia obywatelom Białorusi posiadającym stopień naukowy doktora, którzy posiadają zaproszenie na roczny pobyt badawczy od polskiej uczelni, instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk lub instytutu Sieci Badawczej Łukasiewicz. Stypendium będzie wypłacane przez okres maksymalnie 12 miesięcy

Więcej szczegółów na stronie www:

https://nawa.gov.pl/solidarni-z-bialorusia/informacje-dla-uczelni


 

Nieobecności studentów, którzy decyzją Rektora rozpoczynają studia od 15.10.2020 są do tego dnia usprawiedliwione- informacja Prodziekana

Szanowni Państwo, odpowiadając na pytania studentów pragnę poinformować, że nieobecności studentów, którzy decyzją Rektora rozpoczynają studia od 15.10.2020 są do tego dnia usprawiedliwione. Zatem wszystkie nieobecności do tego dnia są usprawiedliwione.

Pragnę również poinformować, że do 15.10.2020 r. są usprawiedliwione wszystkie nieobecności studentów, którzy zostali przyjęci w rekrutacji dodatkowej: studenci I stopnia (komunikacja medialno-kulturowa), studenci II stopnia (komunikacja medialno-marketingowa) oraz studenci specjalistycznych studiów teologicznych.

Ks. Jarosław A. Sobkowiak, prodziekan WT

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach