Zajęcia z wykładowcą z Portugalii

Wydział Nauk Humanistycznych zaprasza na wykłady prof.  Mafaldy Gomes (Szkoła Komunikacji Społecznej i Studiów Medioznawczych Instytutu Politechnicznego w Lizbonie), które odbędą się w dniach 11-21 kwietnia w godz. 16:45 - 20.00.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.wnh.uksw.edu.pl/node/1471

UWAGA! - Zmiana sali na zajęcia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2018 r. wykład - Teologia biblijna z dr T. Twardziłowskim sala 326

Konwersatorium dla doktorantów oraz studentów studiów II stopnia

Wydział Nauk Humanistycznych zaprasza doktorantów oraz studentów studiów II stopnia na konwersatorium Redagowanie publikacji naukowych.

Redagowanie publikacji naukowych

prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski

WH-R-RedPubNauk

Środa, 18:30-20:00, sala 228

Punkty ECTS - 3

 

UWAGA!

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że

wykład z Historii sztuki poprowadzi - dr Karolina Wolska

wykład - Katolicka nauka społeczna - dr Marek Sobisz

Rejestracja na zajęcia fakultatywne

Rejestracja na zajęcia do wyboru rozpocznie się w dniu 18.02.2018 r. (niedziela) w następujących godzinach:

20:00 - specjalizacje dla dm1 (należy wybrać 2 z 4 specjalizacji)

20:30 - fakultety

21:00 - wykłady monograficzne

21:30 - zajęcia w języku obcym

Badanie ankietowe skierowane do studentów studiów I stopnia

Zachęcamy studentów studiów I stopnia do wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń i opinii na temat finansowania studiów:

https://docs.google.com/forms/d/1Ri3mmdoDAOcKqXLVJb6Ser1xsXk0cMa_ey1P8vYqF8I/edit

 

Ankiety zostaną wykorzystane do projektu badawczego pt. „Strengthen Higher Education through Innovative Financial Tools (SHIFT)”, finansowanego z programu Komisji Europejskiej – Erasmus+ (2017-1-UK01-KA203-036510).

Projekt SHIFT poświęcony jest szkolnictwu wyższemu w Unii Europejskiej, a jego nadrzędnym celem jest stworzenie modelu finansowania szkolnictwa wyższego przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Zespół badawczy tworzy grupa 7 partnerów (Aston University,  Swansea University, University of Durham, Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica – EDUCatt,Istituto Diformazione Avanzata Elle Politichecomunitarie, Idp Sas Di Giancarlo Costantino oraz CASE) z 5 państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujących różne systemy szkolnictwa wyższego, organizacji studenckich i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli sektora prywatnego.

Sesja egzaminacyjna semestr zimowy 2017/18

18.02.2018 - dr Anna Twardziłowska - Egz. - Pisma Jana , Listy katolickie  godz. 8.00-9.30 Aula

18.02.2018- s. dr H. Iwaniuk - Egzamin godz. 11.00 sala 420

18.02.2018 - p. dr A. Rayzacher-Majewska godz. 10.00 sala 501

18.02.2018 - dr M. Małek Egzamin - Nauczanie religii w szkole godz. 10.00 sala 406

03.03.2018 - ks. prof. J. Krasiński - Egz. Teologia fundamentalna godz. 10.00 sala 420

03.03.2018 - dr A. Twardziłowska -  egz. - godz. od 8.00 sala 501

04.03.2018 - dr M. Małek - Egz. nauczanie religii w szkole  godz. 10.30 sala  501

Informacja dla pierwszego roku stacjonarnych studiów doktoranckich - STYPENDIA

Komisja dnia 01.02.2018 r.podjęła decyzję o przyznaniu Stypendium z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych.

Decyzja wejdzie w życie w momencie zatwierdzenia Regulaminu przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Odwołanie dyżuru Kierownika Studiów Doktoranckich

Kierownik Studiów Doktoranckich WT - Ks. prof dr hab Janusz KRĘCIDŁO odwołuje swoje dyżury: dnia 6 i 13 lutego 2018 r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach