Ankiety

Zachęcamy studentów do wypełniania w USOS ankiety oceniającej prowadzących zajęcia na naszym Uniwersytecie.

Ankieta jest włączona do dnia 22 lutego 2018 r.

Ankieta

Zmiana terminu dyżuru Ks. prof dr hab Janusza Kręcidły - Kierownika Studiów Doktoranckich

Dyżur kierownika Studiów Doktoranckich Ks. prof. dr. hab. Janusza Kręcidły zostaje przeniesiony

z wtorku 9.01.2018 r. na czwartek 11.01.2018 r. w godz. 12.00-13.15.

Dodatkowe terminy szkoleń BHP

Szanowni Państwo,
DODATKOWE SZKOLENIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
1 termin - 10.01.2018 (środa), godz. 15.00, ul. Wóycickiego 1/3,
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
2 termin - 13.01.2018 (sobota), godz. 09.45, ul. Wóycickiego 1/3,
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
3 termin - 19.01.2018 (piątek), godz. 16.45, ul. Wóycickiego 1/3,
Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
4 termin - 25.01.2018 (czwartek), godz. 16.45, ul. Dewajtis 5, Nowy Budynek,
Aula im. Jana Pawła II.


WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy wyłącznie Studentów, którzy w bieżącym roku akademickim (2017/2018) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w pierwszym terminie (tj. podczas Dni Organizacyjnych lub w terminach wyznaczonych przez Wydziały).
2. WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.
3. Na dodatkowe szkolenie należy przybyć w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo poważnego potraktowania sprawy i przybycia na szkolenie.


Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

II termin Egzaminu z języka polskiego

Osoby, które nie podeszły w pierwszym terminie do Egzaminu z języka polskiego (studenci dm1 i do1) proszone są o stawienie się 2 stycznia 2018 roku (wtorek), o godz. 8.00 w sali 313.

Egzamin w formie pisemnej przeprowadzi Pan dr Tomasz Karpowicz.

Test kompetencji językowej - dk1

Test kompetencji językowej dla pierwszego roku studentów komunikacji medialno-kulturowej odbędzie się w dniu 20.12.2017 r. (środa) o godz. 11:30 w sali 313.

Prośba o odbieranie decyzji negatywnych i pozytywnych stypendiów

Bardzo prosimy o zgłaszanie się do Sekretariatu WT pokój 53 celem odbioru Decyzji negatywnych i pozytywnych stypedium doktoranckiego i projakościowego.

Konferencja naukowa "Jan Pawel II w Tajlandii" (7.12.2017)

Instytut Papieża Jana Pawła II oraz Katedra Misjologii Instytutu Dialogu Kultury i Religii WT UKSW

zapraszają na konferencję

Jan Paweł II w Tajlandii

pod honorowym patronatem Jego Magnificencji ks. prof. Stanisława Dziekońskiego,

Rektora UKSW

Miejsce: 7 grudnia 2017 r., UKSW, kampus przy ul. Dewajtis 5, sala 401

Chrześcijaństwo wśród religii świata

Księga dedykowana ks prof. Tadeuszowi Dajczerowi (1931–2009)

Księga upamiętnia postać i dorobek Księdza Profesora Tadeusza Dajczera – wybitnego kapłana, teologa, religioznawcy, założyciela Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Składają się na nią artykuły naukowe przygotowane przez autorów z UKSW oraz innych ośrodków akademickich w Polsce, a także wybrane wspomnienia osób, dla których spotkanie z Księdzem Profesorem i jego dziełami było inspiracją w poszukiwaniach duchowych i naukowych.

Redaktorami powstałej ksiażki są: Ks. L. Fic, P. Mazanka CSsR, E. Sakowicz, P. Szuppe, W. Zagórska.

W dziele tym opublikowane zostały m.in. artykuły absolwentów ATK oraz doktorantów UKSW.

 

Wydział Teologiczny i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową

Wydział Teologiczny i Wydział Filozofii Chrześcijańskiej UKSW zapraszają na Ogólnopolską Konferencję Naukową "NAUKOWIEC I ŚWIADEK WIARY KSIĄDZ PROF. TADEUSZ DAJCZER (1931-2009)", która odbędzie się 13 grudnia 2017 r. (środa) w sali 116. Konferencja połączona jest z Promocją Księgi Pamiątkowej "Chrześcijaństwo wśród religii świata".

Plakat

Program

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach