Nabór do Projektu "Absolwent z kompetencjami" [dla studentów ostatnich roczników (studia licencjackie i magisterskie)]

Ogłaszamy nabór do Projektu Absolwent z kompetencjami.

Każdemu z uczestników zapewniamy:

1. płatne staże (instytucje kultury, agencje reklamowe i PR, radio i telewizja) zakończone certyfikatem w zakresie:

- produkcje multimedialne

- produkcja filmowa

- obsługa imprez medialnych i kulturalnych

2. warsztat komunikacji i prezentacji siebie

3. kurs fotografowania i filmowania uroczystości religijnych

4. certyfikat Nansen Dialogue ? warsztaty na rzecz utrzymania dialogu i pokoju (j. angielski)

5. seminaria z pracodawcami, którzy opowiedzą o swoich wymaganiach wobec kandydatów na pracowników.

Nabór dla studentów ostatnich roczników (studia licencjackie i magisterskie) od 1 października informacje na FB ? absolwent z kompetencjami, zgłoszenia na adres: lub absolwentwt@uksw.edu.pl

Liczy się kolejność zgłoszeń !!!

                         

Zajzd absolwentów misjologii ATK/UKSW (18.10. 2014 r.)

Serdecznie zapraszamy na Zjazd absolwentów misjologii ATK/UKSW, który odbedzie się 18 października 2014 r. (sobota), godz. 10.00, ul. Dewajtis 5.

Zjazd rozpoczyna się Mszą Świętą w kościele na Bielanach o godz. 10.00.

Program zjazdu

Sympozjum naukowe: Od dekretu soborowego "Ad Gentes" do adhortacji "Evangelii Gaudium" (17.10.2014)

W ramach przygotowania do Kongresu Misyjnego i Misjologicznego zapraszamy na sympozjum naukowe  pt. Od dekretu soborowego 'Ad Gentes" do adhortacji "Evangelii Gaudium", które odbędzie się 17 października 2014 roku, ul. Dewajtis 5, Aula Jana Pawła II, godz. 11:00 - 17:30.

Wymiar punktów ECTS za uczestnictwo: 0,25 ECTS

Grypu zobowiązane do uczestnictwa i opiekun:

do1, dk1, em2 - ks. dr Z. Hanas, ks. dr hab. W. Kluj

Pobierz program

Projekty badawcze dofinansowane z NCBIR i NCN. Gratulujemy!

Uprzejmie informujemy, że pracownicy Wydziału  Teologicznego uzyskali dofinansowanie n/w projektów:

  • ?Absolwent z kompetencjami? ; 443.739,00 zł    01.10.2014 ? 30.09.2015    dr Dominika Żukowska-Gardzińska Wydział Teologiczny  DOFINANSOWANIE. LICZBA PUNKTÓW: 107,5. (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)
  • Projektu badawczego pt. ?Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej ? problematyka ontologiczna i epistemologiczna?; 294.628,00 zł ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Stępień (Narodowe Centrum Nauki)

Konferencja naukowa "Pluralizm kulturowy - perspektywa historyczna a współczesność" (16.10.2014, Węgrów)

Instytut Dialogu Kultury i Religii UKSW zaprasza na I ogólnopolską interdyscyplinarną konferencję naukową doktorów i doktorantów "Pluralizm kulturowy - perspektywa historyczna a współczesność", która odbędzie się16 października 2014 r. w Węgrowie.

Informacja o konferencji

Formularz zgłoszeniowy

Stypendium im. Jana Pawła II dla studentów uczelni warszawskich

30 września br. mija termin składania wniosków o Stypendium im. Jana Pawła II dla maturzystów i studentów uczelni warszawskich.Stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II to konkurs, który przyciąga i skupia najróżniejszych młodych ludzi. To, co ich łączy, to niebywała aktywność i chęci, by iść do przodu, rozwijać się, ale jednocześnie dostrzegać drugiego człowieka. Stypendystą może zostać każdy, kto oprócz kryteriów formalnych (odpowiedniego dochodu i średniej), twórczo angażuje się w różnego rodzaju inicjatywy czy projekty, bierze udział w wolontariacie akcyjnym czy długoterminowym, odnosi sukcesy na polu naukowym, sportowym czy artystycznym?Więcej informacji: http://www.centrumjp2.pl/stypendia-im-jana-pawla-ii/stypendia-informacje-szczegolowe/kto-moze-otrzymac-stypendium/

Zmarł o. dr hab. Antoni Kurek

 W niedzielę 6 lipca 2014 r. zmarł o. Antoni Kurek OMI w szpitalu w Lublińcu na Śląsku. Pogrzeb odbędzie się w Lublińcu w środę 9 lipca 2014 r. o godz. 11.00 (Msza św. w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki).

O. dr hab. Antoni Kurek OMI (1931-2014), pracownik naukowo-dydaktyczny ATK/UKSW w latach 1977-2003.

Znaczny wkład w rozwój misjologii na Akademii Teologii Katolickiej odegrał o. Antoni Kurek OMI, doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie misjologii, prof. UKSW.

Urodził się 22 czerwca 1931 r. w Wodzisławiu Śląskim. Święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1955 r. W latach 1950-1956 odbył studia seminaryjne w Wyższym Seminarium Duchownym Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Obrze. W latach 1965-1967 studiował socjologię na Université de Lille (Francja), a w latach 1969-1973 ? misjologię na ATK. W 1973 r. obronił magisterium (Cel działalności misyjnej kościołów prawosławnych), w 1975 r. ? doktorat (Idea misyjna w pismach reformatorów oraz teologów okresu ortodoksji reformacyjnej). Od 10 lutego 1976 do 7 czerwca 1977 r. realizował badania terenowe w Kamerunie. Pracując wśród rodzimej ludności, gromadził materiały, które posłużyły później do napisania rozprawy habilitacyjnej. Drugą, trzymiesięczną wyprawę do Afryki odbył wraz z o. Feliksem Zapłatą SVD latem 1980 r. W latach 1987-1988 przebywał we Francji na stypendium rządowym. W 1990 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Wierzenia i obrzędy Gidarów, ludu północnokameruńskiego. Studium historyczno-hermeneutyczne.

W 1977 r. o. Antoni Kurek rozpoczął pracę na ATK w ramach godzin zleconych. W 1978 otrzymał on etat adiunkta przy Katedrze Homiletyki, a w 1982 r. ? przy nowo powstałej Katedrze Historii Misji i Religii. W 1994 r. objął kierownictwo Katedry Historii Misji. W 1995 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego. Funkcję kierownika Katedry Historii Misji pełnił także po przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, aż do przejścia na emeryturę 30 września 2003 r.

O. Antoni Kurek OMI jest autorem wielu publikacji naukowych oraz artykułów popularnanaukowych. Wypromował 8 doktorów oraz 54 magistrów.

Problematyka pracy naukowo-badawczej o. Antoniego Kurka dotyczyła głównie misjologii katolickiej i pozakatolickiej w rozwoju historycznym oraz etnografii Afryki.

Zebranie pracownikow IEMiDu z Prorektorem prof. dr hab. Cezarym Mikiem

Zebranie wszystkich pracowników Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa z Prorektorem ds. nauki i rozwoju prof. dr hab Cezarym Mikiem odbędzie się 25 czerwca 2014 r. (środa) o godz. 12.00 w sali 223.

Nagroda Ratzingera dla ks. prof dra hab Waldemara Chrostowskiego

Wielkie gratulacje dla naszego Profesora:

Wybitny polski biblista ks. prof. Waldemar Chrostowski i religioznawca prof. Anne-Marie Pelletier z Francji zostali laureatami tegorocznej Nagrody Ratzingera. Laureatów nagrody w wysokości 50 tys. euro typuje założona w 2010 roku Watykańska Fundacja Józefa Ratzingera-papieża Benedykta XVI. Według przewodniczącego komitetu naukowego nagrody kard. Camillo Ruiniego ma ona mieć znaczenie ?naukowego Nobla?. Wręczenie nagrody tegorocznym laureatom nastąpi 22 listopada w Sali Klementyńskiej w Watykanie. Dokona go osobiście papież Franciszek.Na wkład ks. prof. Waldemara Chrostowskiego w rozwój nauk biblijnych, umiłowanie Słowa Bożego, jego służbę Kościołowi oraz troskę o dialog międzyreligijny wskazał kard. Camillo Ruini, przewodniczący Komitetu Naukowego Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera - Benedykta XVI. Podczas konferencji prasowej w Watykanie przedstawił on biografie laureatów - ks. prof. Chrostowskiego i prof. Anne-Marie Pelletier z Francji. Mówiąc o pierwszym polskim laureacie Nagrody Ratzingera kard. Ruini podkreślił jego szczególne zasługi w dziedzinie formacji wykładowców i naukowców. Dodał, że ks. prof. Chrostowski jest także niestrudzonym popularyzatorem wiedzy biblijnej. Wskazał ponadto na jego zaangażowanie w dialog katolicko-judaistyczny oraz polsko-żydowski. Był on bowiem przez wiele lat członkiem Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem oraz współzałożycielem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. ?Łączy więc ścisłe wymagania naukowe, umiłowanie Słowa Bożego, służbę Kościołowi i troskę o dialog międzyreligijny? - stwierdził przewodniczący Komitetu Naukowego Watykańskiej Fundacji Józefa Ratzingera-Benedykta XVI. Prezentując natomiast osobę specjalizującą się w dziedzinie religioznawstwa, panią prof. Anne-Marie Pelletier kard. Ruini podkreślił jej oddziaływanie na współczesny francuski katolicyzm i poświęcenie kwestiom ważnym dla świadectwa chrześcijańskiego w społeczeństwie.Podczas konferencji w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie ks. prof. Chrostowski podkreślił, że uhonorowanie go Nagrodą Ratzingera to dla niego ?ogromna radość i ogromne wyróżnienie?, zwłaszcza, że na wniosek międzynarodowej kapituły przyznał ją sam papież Franciszek. ?A po drugie jest to ogromne zobowiązanie i może to nawet jest najważniejsze. O ile bowiem radość przekłada się na przeszłość i teraźniejszość, o tyle zobowiązanie przekłada się na teraźniejszość i przyszłość? ? dodał. Laureat zaznaczył też, że jako naukowiec i kapłan ma wielki dług wdzięczności wobec fundatora nagrody, papieża Benedykta XVI. ? Ogromne dużo mu zawdzięczam. Dzięki niemu pogłębiłem swoje rozumienie tego, czym jest teologia, jaka jest jej natura i cele. Dzięki niemu starałem się też pogłębić związek między akademickim uprawianiem teologii, a promowaniem teologii wśród zwyczajnych wiernych ? dodał ks. prof. Chrostowski. Marcin Przeciszewski, prezes Katolickiej Agencji Informacyjnej podkreślił, że przyznanie nagrody ks. prof. Chrostowskiemu świadczy o docenieniu znaczenia dorobku naukowego laureata dla Kościoła powszechnego i w obszarze nie tylko polskim ale i międzynarodowym. List z gratulacjami przesłał laureatowi Nagrody przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. Napisał, że w nominacji do nagrody dostrzegł nie tylko uznanie dla ogromnej pracy i imponującego dorobku naukowego ks. prof. Chrostowskiego, czyniących go "cenionym znawcą Pisma Świętego i autorytetem w interpretacji świętych tekstów", ale także uznanie dla laureata jako osoby zasłużonej dla popularyzowania Biblii.Pytany, co mogło zaważyć na docenieniu jego osoby przez kapitułę Nagrody Ratzingera, ks. prof. Chrostowski powiedział, że mogło chodzić przede wszystkim o pionierskie badania na temat istnienia prężnej diaspory Izraelitów w Asyrii w VIII-VI w. przed Chrystusem. Jak przyznał, badania te były bardzo specjalistyczne i zrozumiałe tylko dla wąskiej grupy znawców, ale w najbliższych latach mogą one odnowić stan studiów biblijnych zwłaszcza nad Starym Testamentem. Innym dostrzeżonym profilem działalności ks. prof. Chrostowskim jest jego obecność w dialogu chrześcijańsko-judaistycznym i polsko-żydowskim. ? Te relacje i ta problematyka są bardzo żywe, bardzo często również zapalne. Pokazuje, że teologia i wiara są czymś, co obchodzi ludzi ? zaznaczył laureat. Trzecim znaczącym wymiarem działalności ks. Chrostowskiego jest duszpasterstwo biblijne, zarówno w formie aktywnie organizowanych pielgrzymek (ponad 100 do krajów biblijnych), jak i rekolekcji (ponad 80 w Polsce, Europie i USA) oraz konferencji biblijnych (także w internecie), na które uczęszcza systematycznie os. 500 osób. ? To mi przynosi ogromną satysfakcję, bo pokazuje, że jestem potrzebny jako kapłan ? powiedział ks. prof. Chrostowski.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach