Konferencja naukowa Wychowanie w cyberprzestrzeni 14.05.2015 r.

Katedra katechetyki materialnej serdecznie zaprasza na konferencję naukową "Wychowanie w cyberprzestrzeni", która odbędzie się 14 maja 2015 roku o godz. 9.30 w Auli muzycznej ( s. 116) przy ul. Dewajtis 5.

Przypisanie wymiaru punktów ECTS za uczestnictwo:

0,25 ECTS

Grupy zobowiązane do uczestnictwa i opiekun:

nk2, nk3, nk4 - ks. dr Rafał Bednarczyk

pobierz plakat

Spotkanie studentów z członkami PKA 07.05.2015 r. godz. 15:15 sala 326

W dniu 07 maja 2015 r. o godz. 15:15 w sali 326 odbędzie się spotkanie członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami kierunku TEOLOGIA (specjalności: teologia ogólna, edukacja medialna i dziennikarstwo, misjologia, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, teologia kultury, turystyka krajów biblijnych).

Podczas trwania spotkania nie ma zajęć.

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie - pobierz

 

 • Ks. mgr lic. Williams Peter Awoshiri

Towards a Servant Model of Leadership: A Socio-Rhetorical Investigation of the Johannine Farewell Discourse (John 13-17)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Dariusz Grzegorz Pabiś

Idea wyzwolenia w nauczaniu bł. abpa Oscara A. Romero (1917-1980). Studium historyczno-pastoralne

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Paweł Bieńkowski

Moralny wymiar odpowiedzialności artystycznej w świetle twórczości przedstawicieli polskiej muzyki rap

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Janusz Bartczak

Chrystocentryczny wymiar duchowości liturgicznej Adwentu i Wielkiego Postu w nauczaniu bł. Pawła VI

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Benjamin Bahashi Bavukalwanze

Wpływ podstawowych wspólnot kościelnych na rozwój duszpasterstwa w diecezji Goma w Demokratycznej Republice Konga

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Mateusz Kot

Komunikacja człowieka z komputerem w świetle teologii środków społecznego przekazu

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Magdalena Kap

Współczesne przemiany technologiczne i kulturowe wobec misji muzeów. Studium teologiczno-medioznawcze

streszcze pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. prof. dr hab. Paweł Jan Muranowicz

Nowa ewangelizacja w przekazie medialnym na przykładzie radiowych kazań świętokrzyskich z lat 2000-2010

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jarosław Kwiatkowski

Koncepcja oddzielenia w narracjach Rdz 1 - 3 i jej recepcja w Rz 1 -8

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Michał Konrad Małek

Korelacja nauczania religii oraz edukacji medialnej młodzieży w wieku gimnazjalnym

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Francis Yauro Nass

The spirituality of St John Vianney as a model for priests in pursuing holiness of life and formation in Nigeria after the Second Vatican Council

(Duchowość św. Jana Marii Vianneya jako wzór świętości życia i formacji kapłanów w Nigerii po II Soborze Watykańskim)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Ashenafi Yonas Abebe

Personalistyczna koncepcja teologii kultury według Czesława Stanisława Bartnika

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Joseph Jilong Gotus

Suicide and terrorism: The case of Samson in the Bible and its evaluation in biblical scholarship and moral theology

(Samobójstwo i terroryzm: Przypadek Samsona w Biblii i jego ocena w biblistyce i teologii moralnej)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Piotr Jarosiewicz

Formacja osób uczestniczących w egzorcyzmach na podstawie rytuału rzymskiego „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne”

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Katarzyna Agnieszka Daniłowicz

Interpretacja ubioru jako tekstu kulturowego. Perspektywa teologii kultury

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Tadeusz Stanisław Knut

Biblijne opowiadanie o mieście i wieży Babel (Rdz 11,1-9) w interpretacji żydowskich pism z okresu Drugiej Świątyni

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Józef Zabłocki

Posłannictwo i duchowość kapelana szpitalnego w świetle literatury teologicznej po Soborze Watykańskim II

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Mateusz Kowalczyk

Sens bycia w twórczości Ericha Fromma jako "praeambula fidei"

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Marta Magdalena Florkiewicz-Kowalczyk

Twórczość Leszka Kołakowskiego jako "praeambula fidei" dla współczesnego człowieka

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Dariusz Kruczyński

Żebractwo jako problem społeczno-duszpasterski w Diecezji Ełckiej. Studium socjologiczno-pastoralne

 

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Małgorzata Magdalena Nowak

Motyw pragnienia w życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej. Studium teologiczno-literackie

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jerzy Grodzki

Rola wolności odpowiedzialnej w indywidualno-społecznym życiu chrześcijanina. Studium teologicznopastoralne w świetle wybranych tekstów kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Bogdan Michalski

Fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w służbie ewangelizacji

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Paweł Maciej Szuppe

Nowe ruchy religijne z perspektywy teologiczno-duszpasterskiej Kościoła katolickiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Ryszard Zalewski

Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Przemysław Tomasz Filipkiewicz

Odnowa Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jacek Marek Nogowski

Bezdomność jako problem społeczny w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jacek Możejko 

Działanie Ducha Świętego w sakramencie święceń biskupa w świetle Pontyfikału Rzymskiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jiří Šlégr

Hlavní teologické ideje českých misijních katolických časopisů v letech 1900 - 1950

Główne idee teologiczne czeskich katolickich czasopism misyjnych w latach 1900 - 1950

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

Spotkanie ze starostami 24.04.2015 r.

UWAGA!!!

W dniu 24.04.2015 r. o godz. 12:30 w sali 116 odbędzie się spotkanie Prodziekana ds. studiów stacjonarnych ze starostami.

Obecność obowiązkowa!

"RODZINA SIĘ LICZY! - WIZERUNEK RODZINY W MEDIACH"

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji naukowej 23 marca 2015 r. od godz. 9.45. poświęconej wizerunkowi rodziny w mediach.
W części pierwszej prelegentami będą:
- ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW)
- prof. UW dr hab. Grażyna Firlit ? Fesnak (specjalista w zakresie polityki rodzinnej, wykładowca Instytutu Polityki Społecznej WDiNP UW)
- ks. dr hab. Józef Kloch (specjalista w zakresie komunikacji społecznej, rzecznik Konferencji Episkopatu Polski)
- dr hab. Monika Przybysz (specjalista w zakresie public relations, reklamy i marketingu medialnego, wykładowca Wydziału Teologicznego UKSW)
- mgr Agnieszka Całek (specjalista w zakresie nowych mediów, asystent w IDMiKS UJ, członek Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło).

W części drugiej w panelu dyskusyjnym wezmą udział:
- Joanna Krupska (prezes Związku Dużych Rodzin Trzy Plus)
- Dariusz Karłowicz (filozof, publicysta, prezes zarządu Fundacji Świętego Mikołaja)
- Małgorzata Kożuchowska ? aktorka filmowa i teatralna
- Tomasz Terlikowski ? dziennikarz, filozof, publicysta, redaktor naczelny portalu Fronda.pl i Telewizji Republika.

Pobierz plakat

Składanie podań o dopisanie do zajęć fakultatywnych i wykładow monograficznych - do 09.03.2015 r.

Sznowni Studenci,

Składanie podań do Prodziekana ds. studiów stacjonarnych z prośbą o dopisanie do zajęć fakultatywnych i wykładów monograficznych będzie możliwe do dnia 09.03.2015 r.

Po upływie tego terminu dopisanie do listy nie będzie możliwe.

Ankieta - prośba o wypełnienie

Szanowni studenci,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie przez system USOSweb ankiety dotyczącej jakości kształcenia na zajęciach.

Ankieta będzie aktywna od 01.03.2015 r. do 30.03.2015 r.

Ankieta jest anonimowa i służy poprawie jakości kształcenia na naszym Wydziale.

Dodatkowa rejestracja na zajęcia fakultatywne

 

W dniu 17.02.2015 r. (wtorek) o godz. 21:00 zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja na zajęcia fakultatywne i wykłady monograficzne.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach