Ex Universa Theologia - 25.03.2022 r.

Egzamin "Ex Universa Theologia" odbędzie się w dniu 25 marca 2022 r. (piątek) o godz. 12:00 na MS Teams.

Osoby, które będą podchodziły do egzaminu Ex Universa Theologia w ww. terminie proszone są o zgłoszenie drogą e-mailową do dziekanatu do dnia 18 marca 2022 r.

 

Skład Komisji:

1. Teologia biblijna - ks. prof. K. Bardski

2. Teologia fundamentalna - ks. prof. P. Artemiuk

3. Teologia dogmatyczna - ks. prof. J. Babiński

4. Teologia moralna - ks. dr J. Sobkowiak

 

tezy - pobierz

przepisy szczególne odnoszące się do egzaminu Ex Universa Theologia - pobierz

Rejestracja na zajęcia do wyboru

Rejestracja na zajęcia do wyboru rozpocznie się 08.02.2022 r. (wtorek) o następujących godzinach:

20:00 - zajęcia fakultatywne

20:30 - wykłady monograficzne

Rejestracja na specjalizacje - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Rejestracja na specjalizacje na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna rozpocznie się w dniu 07.02.2022 r. (poniedziałek) w następujących godzinach:

20:00 - drugi rok studiów pierwszego stopnia (dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa)  - studenci wybierają dwie specjalizacje z dziesięciu

20:30 - pierwszy rok studiów drugiego stopnia - studenci wybierają dwie specjalizacje z czterech.

Dyżury Prodziekana ks. dr J. Sobkowiaka w czasie sesji egzaminacyjnej i ferii

Gabinet wirtualny na MS Teams:

wtorek 08.02.2022 r.: 12:30 - 13:30

piątek 11.02.2022 r.: 10:00 - 11:00

czwartek 17.02.2022 r.: 10:00 - 12:00

kod dostępu: gohmd3i

Proszę się zarejestrować przed rozpoczęciem dyżuru i oczekiwać na zaproszenie ('dołącz do zespołu').

Dyżur otwiera Prodziekan!

Nagroda im. dr. Pawła Stępki

Nagroda im. dr Pawła Stępki przyznawana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych.

Ideą Nagrody ustanowionej w 2011 roku decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący  sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Zaproszenie do konkursu

Regulamin konkursu

Klauzula Rodo

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane

Szanowni Studenci,
 
rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim, zgodnie z kalendarzem rejestracji,potrwa od 31 stycznia do 21 lutego.
Ofertę można będzie podejrzeć w katalogu USOSweb
 
Oferta jest bogata dlatego rejestracja będzie się odbywać w kilku etapach:
- przez cały okres 22 dni będzie otwarta rejestracja na przedmioty organizowane centralnie oraz w ramach projektów POWER,
- następnie w lutym sukcesywnie będą do rejestracji dołączane przedmioty z ofert wydziałowych.
 
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość przy problemach technicznych.
Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać na csi.uksw.edu.pl/zgloszenie lub ksztalcenie@uksw.edu.pl
Życzymy powodzenia w zbliżającej się sesji.

Test kompetencji językowych (online) – 08.04.2022 r., godz. 13:30

Test kompetencji językowych odbędzie się 08.04.2022 r. (piątek) o godz. 13:30 na platformie MS Teams - kod dostępu:

x6umz52 

 
Biorący w nim udział studenci mają obowiązek posiadania i uruchomienia kamery oraz możliwości korzystania z pakietu MS Office.  
Test będzie składał się z 2 części:
•    w pierwszej (test wyboru) będzie trzeba wskazać poprawne lub błędne zdania.
•    w drugiej znajdzie się polecenie napisania 2 tekstów – użytkowego i dziennikarskiego – na podstawie dostarczonych materiałów.
 

Zmiana formy prowadzenia zajęć - DiKS I stopień

Od dnia 21.01.2022 r. do końca semestru zimowego wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna (dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa) będą odbywać się w formie online!

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach