Dziekanat - dyżury

Dziekanat - dyżury

SEKRETARIAT STUDIÓW DOKTORANCKICH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH oraz SEKRETARIAT STUDIÓW DS. WYŻSZYCH SEMINARIÓW DUCHOWNYCH (p. 53)

 

Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski - Prodziekan ds. nauki i komunikacji

przyjęcia interesantów: wtorek 13.30-15.00, środa 12.30-14.00

 

 

 

 

 

 

Kierowniik Studiów Doktoranckich - Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

przyjmuje interesantów: wtorek 11:15- 13:00, poniedziałek (w trakcie zjazdów studentów studiów doktoranckich niestacjonarnych) (p.52)

 

 

 

Pracownicy:

Studia doktoranckie stacjonarne: Danuta Purchała sdwt@uksw.edu.pl,

d.purchala@uksw.edu.pl, tel/fax (022) 561 88 65 [wew. 265] (p. 53) - obsługa studentów studiów doktoranckich stacjonarnych,obsługa sekretariatu Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego

 

 

 

 

 

Studia doktoranckie niestacjonarne: Mgr Łucja Niewińska (s. Łucja), zsd@uksw.edu.pl, l.niewinska@uksw.edu.pl, tel. (022) 561 88 16 [wew. 216]      (p. 53) - obsługa studentów studiów doktoranckich niestacjonarnych

 

 

przyjęcia interesantów:

 • od poniedziałku do czwartku 9.00-13.00
 • w piątki sekretariat nieczynny

w czasie zjazdów studiów doktoranckich niestacjonarnych: w godz. 8.00-15.30

SESJA EGZAMINACYJNA - semestr letni 2014/2015

SESJA EGZAMINACYJNA - semestr letni 2014/2015

01.06.2015 r. - ks. prof. J. ZabielskiMoralność życia sakramentalnego w teologii prawosławnej godz. 12:00, sala 313

02.06.2015 r. - prof. G. Łęcicki - kolokwium Krytyczna interpretacja przekazów audiowizualnych, godz. 16:30-18:15, sala 116

03.06.2015 r. - dr B. Strzałkowska - Księgi historyczne i Księgi prorockie, godz. 10:00-11:00 sala 320

15.06.2015 r. - ks. dr G. Bachanek - Teologia dogmatyczna - antropologia, eschatologia, łaska; Sakramentologia; Wprowadzenie w chrześcijaństwo od godz. 10:00, sala 417

15.06.2015 r. - ks. dr K. Filipowicz - Liturgika fundamentalna; Liturgika - fundamentalna, sakramenty, godz. 12:00-13:00, sala 501

15.06.2015 r. - ks. prof. J. ZabielskiTeologia moralna życia osobistego godz. 14:00, sala 420

16.06.2015 r. - ks. prof. J. ZabielskiTeologia moralna życia osobistego godz. 8:00, sala 420

15.06.2015 r. - ks. dr hab J. Babiński - Teoria poznania godz. 9:30-10:30, sala 407

15.06.2015 r. - ks. dr hab J. Babiński - Wstęp do filozofii godz. 10:30-11:55, sala 407

16.06.2015 r. - ks. dr G. Bachanek - Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia,
 od godz. 10:00, sala 407

17.06.2015 r. -  prof. G. Łęcicki - Teologia środków społecznego przekazu - założenia, metodologia, treści, godz. 9:00-11:00, sala 420

17.06.2015 r. - ks. dr hab. W. Linke, godz. 10:00, sala 117

17.06.2015 r. - ks. dr M. Mejzner - Patrologia, godz. 09:00, sala 417

17.06.2015 r. - ks. dr D. Pater, godz. 12:00-14:00, sala 117

18.06.2015 r. - ks. dr D. Pater, godz. 9:00-11:00, sala 117

18.06.2015 r. - ks. prof. J. Grzywaczewski - godz. 9:45, sala 419

19.06.2015 r. - ks. prof. R. Bartnicki - Ewangelie synoptyczne, godz. 8:30, sala 229

19.06.2015 r. - ks. dr M. Jasinski - Stary Testament, godz. 10:00, sala 421

19.06.2015 r. - dr D. Jaszewska - godz. 10:00, sala 417

19.06.2015 r. - dr B. Strzałkowska - Księgi historyczne i Księgi prorockie, godz. 10:00-11:00 sala 320

22.06.2015 r. - ks. dr Z. Grochowski - Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła, godz. 12:00, sala 407

22.06.2015 r. - ks. dr . P. Artemiuk - Apologia i dziennikarstwo, godz. 10:00, sala 420

22.06.2015 r. - ks. dr D. Sztuk - Dzieje Apostolskie i Listy Pawłowe, godz. 11:30-12:30, sala 320

22.06.2015 r. - ks. dr J. Łupiński - Historia Kościoła, godz. 14:00, sala 313

22.06.2015 r - mgr M. Butkiewicz - egzaminy, wpisy i wszelkie niezałatwione sprawy godz. 11:00-12:00, sala 418

22.06.2015 r. - ks. dr hab. T. Stępień - Historia filozofii, godz. 14:00, sala 417

23.06.2015 r. - ks. dr J. Łupiński - Historia Kościoła, godz. 08:30, sala 420

23.06.2015 r. - ks. dr G. Bachanek - Teologia dogmatyczna - stworzenie, od godz. 10:00, sala 407

23.06.2015 r. - ks. dr hab. J. Babiński - Wstęp do filozofii, godz. 11:00, sala 417

23.06.2015 r., - ks. prof. L. Nieścior - godz. 10:00, sala 501

23.06.2015 r. - ks. dr hab. W. Kluj - godz. 12:00, sala 117

24.06.2015 r. - ks. dr N. Mojżyn - od godz. 10:00, sala 420

25.06.2015 r. - ks. dr M. Filipczuk Teologia moralna życia osobistego, godz. 9:00, sala 420

29.06.2015 r. - ks. prof. J. Różański - godz. 8:30-11:00, sala 502

Konferencja naukowa Wychowanie w cyberprzestrzeni 14.05.2015 r.

Katedra katechetyki materialnej serdecznie zaprasza na konferencję naukową "Wychowanie w cyberprzestrzeni", która odbędzie się 14 maja 2015 roku o godz. 9.30 w Auli muzycznej ( s. 116) przy ul. Dewajtis 5.

Przypisanie wymiaru punktów ECTS za uczestnictwo:

0,25 ECTS

Grupy zobowiązane do uczestnictwa i opiekun:

nk2, nk3, nk4 - ks. dr Rafał Bednarczyk

pobierz plakat

Spotkanie studentów z członkami PKA 07.05.2015 r. godz. 15:15 sala 326

W dniu 07 maja 2015 r. o godz. 15:15 w sali 326 odbędzie się spotkanie członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami kierunku TEOLOGIA (specjalności: teologia ogólna, edukacja medialna i dziennikarstwo, misjologia, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, teologia kultury, turystyka krajów biblijnych).

Podczas trwania spotkania nie ma zajęć.

Przewody doktorskie

Przewody doktorskie - pobierz

 • Mgr lic. Mariusz paweł Maciak

Muzułmańskie pielgrzymowanie w krajach Azji Centralnej

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Williams Peter Awoshiri

Towards a Servant Model of Leadership: A Socio-Rhetorical Investigation of the Johannine Farewell Discourse (John 13-17)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Dariusz Grzegorz Pabiś

Idea wyzwolenia w nauczaniu bł. abpa Oscara A. Romero (1917-1980). Studium historyczno-pastoralne

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Paweł Bieńkowski

Moralny wymiar odpowiedzialności artystycznej w świetle twórczości przedstawicieli polskiej muzyki rap

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Janusz Bartczak

Chrystocentryczny wymiar duchowości liturgicznej Adwentu i Wielkiego Postu w nauczaniu bł. Pawła VI

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Benjamin Bahashi Bavukalwanze

Wpływ podstawowych wspólnot kościelnych na rozwój duszpasterstwa w diecezji Goma w Demokratycznej Republice Konga

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Mateusz Kot

Komunikacja człowieka z komputerem w świetle teologii środków społecznego przekazu

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Magdalena Kap

Współczesne przemiany technologiczne i kulturowe wobec misji muzeów. Studium teologiczno-medioznawcze

streszcze pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. prof. dr hab. Paweł Jan Muranowicz

Nowa ewangelizacja w przekazie medialnym na przykładzie radiowych kazań świętokrzyskich z lat 2000-2010

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jarosław Kwiatkowski

Koncepcja oddzielenia w narracjach Rdz 1 - 3 i jej recepcja w Rz 1 -8

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Michał Konrad Małek

Korelacja nauczania religii oraz edukacji medialnej młodzieży w wieku gimnazjalnym

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Francis Yauro Nass

The spirituality of St John Vianney as a model for priests in pursuing holiness of life and formation in Nigeria after the Second Vatican Council

(Duchowość św. Jana Marii Vianneya jako wzór świętości życia i formacji kapłanów w Nigerii po II Soborze Watykańskim)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Ashenafi Yonas Abebe

Personalistyczna koncepcja teologii kultury według Czesława Stanisława Bartnika

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Joseph Jilong Gotus

Suicide and terrorism: The case of Samson in the Bible and its evaluation in biblical scholarship and moral theology

(Samobójstwo i terroryzm: Przypadek Samsona w Biblii i jego ocena w biblistyce i teologii moralnej)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Piotr Jarosiewicz

Formacja osób uczestniczących w egzorcyzmach na podstawie rytuału rzymskiego „Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne”

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Katarzyna Agnieszka Daniłowicz

Interpretacja ubioru jako tekstu kulturowego. Perspektywa teologii kultury

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Tadeusz Stanisław Knut

Biblijne opowiadanie o mieście i wieży Babel (Rdz 11,1-9) w interpretacji żydowskich pism z okresu Drugiej Świątyni

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Józef Zabłocki

Posłannictwo i duchowość kapelana szpitalnego w świetle literatury teologicznej po Soborze Watykańskim II

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Mateusz Kowalczyk

Sens bycia w twórczości Ericha Fromma jako "praeambula fidei"

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Marta Magdalena Florkiewicz-Kowalczyk

Twórczość Leszka Kołakowskiego jako "praeambula fidei" dla współczesnego człowieka

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Dariusz Kruczyński

Żebractwo jako problem społeczno-duszpasterski w Diecezji Ełckiej. Studium socjologiczno-pastoralne

 

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Małgorzata Magdalena Nowak

Motyw pragnienia w życiu i twórczości Haliny Poświatowskiej. Studium teologiczno-literackie

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jerzy Grodzki

Rola wolności odpowiedzialnej w indywidualno-społecznym życiu chrześcijanina. Studium teologicznopastoralne w świetle wybranych tekstów kardynała Stefana Wyszyńskiego (1901-1981)

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Bogdan Michalski

Fundusz Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w służbie ewangelizacji

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Mgr lic. Paweł Maciej Szuppe

Nowe ruchy religijne z perspektywy teologiczno-duszpasterskiej Kościoła katolickiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Ryszard Zalewski

Szkoły Sobotnie jako wyraz troski Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii o polskich emigrantów

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Przemysław Tomasz Filipkiewicz

Odnowa Kościoła według Josepha Ratzingera/Benedykta XVI

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jacek Marek Nogowski

Bezdomność jako problem społeczny w Polsce. Studium socjologiczno-pastoralne na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jacek Możejko 

Działanie Ducha Świętego w sakramencie święceń biskupa w świetle Pontyfikału Rzymskiego

streszczenie pracy, recenzja 1, recenzja 2

 

 • Ks. mgr lic. Jiří Šlégr

Hlavní teologické ideje českých misijních katolických časopisů v letech 1900 - 1950

Główne idee teologiczne czeskich katolickich czasopism misyjnych w latach 1900 - 1950

streszczenie, recenzja 1, recenzja 2

Spotkanie ze starostami 24.04.2015 r.

UWAGA!!!

W dniu 24.04.2015 r. o godz. 12:30 w sali 116 odbędzie się spotkanie Prodziekana ds. studiów stacjonarnych ze starostami.

Obecność obowiązkowa!

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach