Kolejna edycja programu Karol Wojtyła Fellowship

Zapraszamy do wzięcia udziału w tegorocznej edycji programu Karol Wojtyła Fellowship.

W I semestrze roku akademickiego 2014/2015 odbędą się następujące seminaria:

  1. dr Anna Karoń-Ostrowska: Filozofia dialogu ? inspiracje chrześcijańskie, cz. I

        (roczne seminarium badawcze),

  1. dr Michał Łuczewski: Social Construction of Evil, cz. I

        (seminarium roczne w języku angielskim),

  1. o. dr Michał Mrozek: Jan Paweł II o demokracji i wolności po 1989 roku.

    Rozważania wokół encykliki Centesimus annus,

4. dr Franciszek Rakowski: Od fizyki do metafizyki,

5.prof.John-Christopher Spender i dr Paulina Bednarz-Łuczewska:

Humanizing Mamagement(seminarium w języku angielskim),

6. dr Michał Warchala: Romantyczny postsekularyzm ? filozofia, teologia, literatura,

7. dr Emilia Wrocławska: Prywatna teodycea. Modele nadawania znaczenia doświadczeniu zła w różnych tradycjach religijnych i wyznaniowych, cz. I

(roczne seminarium badawcze),

8. Michał Łuczewski: Być jak Jan Paweł II, cz. I (seminarium roczne dla FELLOWS).

KFW to również roczny program FELLOWS adresowany do wąskiego grona studentów, którzy uczestniczą w dedykowanych im zajęciach (seminarium ?Być jak Jan Paweł II? prowadzone przez dr. Michała Łuczewskiego, master class, szkolenia), piszą esej pod okiem tutora oraz biorą udział w bezpłatnej szkole letniej. Rekrutacja do programu FELLOWS odbywa się razem z rekrutacją na seminaria (należy wypełnić dodatkową kartę zgłoszeniową i przesłać wstępny plan eseju).

Rekrutacja na seminaria i do programu FELLOWS trwa do 15 października 2014 r.

Więcej informacji na stronie www.centrumjp2.pl/kwf

Rejestracja na specjalizacje (DK, DO, EM) 2014/2015

Rejestracja na specjalizacje zostanie uruchomiona w niedzielę 14 września 2014 r. o godz. 21:00

Studenci 3 roku  kierunku teologia, specjalność edukacja medialna i dziennikarstwo rejestrują się na dwie z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

 

Studenci 3 roku  kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność dziennikarstwo ogólne rejestrują się na dwie z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

 

Studenci 3 roku  kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność komunikacja medialno-kulturowa rejestrują się na jedną z następujących specjalizacji:  prasowa, radiowa, telewizyjna, internetowa, public relations, reklamowa, edytorska oraz edukacyjno-medialna.

Pomoc materialna dla doktorantów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla doktorantów:

1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 5 września do 5 października 2014 roku

2) Ustalenie prawa do otrzymania w/w świadczeń nastąpi:

- za miesiąc w którym złożono wniosek do 5 dnia każdego miesiąca

- od następnego miesiąca, gdy wniosek wpłynie po 5 dniu każdego miesiąca.

3) Termin składania wniosków o stypendium dla najlepszych doktorantów przypada od 5 września do 10 października 2014 roku

Terminy składania wniosków o stypendia

UWAGA STUDENCI

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków:

Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od 1 dnia miesiąca, następującego po miesiącu złożenia wniosku.

Wyjątek stanowi ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej od października br., gdyż termin na złożenie w/w wniosków przypada od 1 września do 5 października 2014 roku.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów przypada od 1 września do 10 października.

Rejestracja na lektoraty 2014/2015

Informacja o zapisach na lektoraty 2014/2015 - http://sjo.uksw.edu.pl/node/4

 

Informujemy, że test poziomujący dla studentów I roku studiów 
stacjonarnych I stopnia oraz 5-letnich jednolitych studiów magisterskich 
(stacjonarnych) rozpocznie się 01.09.2014 r.

Rejestracja dla studentów I roku rozpocznie się 22.09.2014 r. o godz. 11.00.

Rejestracja dla studentów II roku rozpocznie się 15.09.2014 r. o godz. 11.00.


Zmiana godzin otwarcia sekretariatu studiów stacjonarnych (pok. 055)

Od dnia 08 kwietnia 2014 r. (wtorek) sekretariat studiów stacjonarnych (pok. 055) będzie czynny w następujących godzinach:

wtorek, czwartek:  10:30 ? 14:30

środa, piątek:  9:00 ? 13:00

Koło Naukowe Teologów - zaproszenie

Koło Naukowe Teologów UKSW  serdecznie zaprasza wszystkich studentów i doktorantów UKSW do włączenia się w działalność.

Więcej informacji - pobierz

Akademia EFC - informacja

Przekazujemy informację o inicjatywie Akademia EFC.

 

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością przekazuję Państwu informację o  inicjatywie Akademia EFC realizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego przez  Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową - Gdańską Akademię Bankową.

Centrum Myśli Jana Pawła II zaprasza na seminaria studentów i doktorantów

Centrum Myśli Jana Pawła II serdecznie zaprasza do udziału w programie Karol Wojtyła Fellowship. Programie seminariów i tutoringu, który oferuje studentom to, czego często nie daje współczesny uniwersytet ? udział w fascynującej intelektualnej przygodzie poszukiwania odpowiedzi na pytania dotyczące Boga oraz relacji łączącej naukę i wiarę.

W nadchodzącym semestrze zapraszamy na następujące seminaria:

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach