Odbiór decyzji o przyznaniu stypendium socjalnego oraz stypednium rektora dla najlepszych studentów

Zgodnie z Decyzją Prorektora ds. studenckich i kształcenia nr 1/2016 z dn. 19.01.2016 r. końcowy termin odbioru pozytywnych decyzji dotyczących przyznania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych upływa w dniu 29.02.2016 r.

Odbiór decyzji jest obowiązkowy

Decyzje należy odebrać w Dziale Pomocy Materialnej dla studentów, pok. 003 i 002 przy ul. Wóycickiego, bud. 23

decyzja

Zmiana dyżuru Pełnomicnika ds. Praktyk p. dr Anety Rayzacher-Majewskiej w dniach 20 i 21.01.2016 r.

Dyżur Pełnomocnika  ds. Praktyk p. dr Anety Rayzacher-Majewskiej w dniu 20.01.2016 r. został odwołany. W sprawach pilnych można zgłosić się między godz 14:00 a 15:00 do sali 043.

Dyżur w dniu 21.01.2016 r. został  przeniesiony z godz. 9-10 na godz. 15-16.

Sesja egzaminacyjna semestr zimowy 2015/2016

data godzina sala egzaminator przedmiot
21.01.2016 r. 10:00 320 ks. prof. R. Bartnicki  
21.01.2016 r. 13:30-16:30 225 prof. G. Łęcicki Człowiek w świecie mediów - termin zerowy
22.01.2016 r. 09:45 501 ks. prof. J. Różański Antropologia religii
22.01.2016 r.     prof. A. Piwko Rodzina, społeczeństwo, państwo na Bliskim Wschodzie
25.01.2016 r. 13:30-16:30 225 prof. G, Łęcicki Człowiek w świecie mediów - termin zerowy
26.01.2016 r. 11:00-12:00 320 dr E. Czaczkowska  
26.01.2016 r. 10:00-13:00 407 ks. prof. R. Bartnicki Ewangelie synoptyczne
26.01.2016 r. 8:00 i 9:45 322 mgr A. Czyż-Mańkowska Przepisy prawne w turystyce
27.01.2016 r. 15:00 Aula ks. dr Z. Hanas Nauki o komunikowaniu
28.01.2016 r.     prof. A. Piwko Rodzina, społeczeństwo, państwo na Bliskim Wschodzie
28.01.2016 r. 9:45-11:15 417 ks. prof. K. Misiaszek Katechetyka porównawcza
28.01.2016 r. 11:30-13:00 417 ks. prof. K. Misiaszek Katecheza i kultura
28.01.2016 r. 11:30 229 prof. A. Kuśmirek Język hebrajski
29.01.2016 r. 8:00-14;00 117 ks. prof. K. Bardski  
29.01.2016 r. 11:00 410 ks. prof. J. Łupiński  
29.01.2016 r. 08:00 417 ks. dr J. Aptacy Wprowadzenie w chrześcijaństwo
29.01.2016 r. 9:40 116 ks. prof. H. Seweryniak Główne nurty kultury światowej i polskiej XX i XXI wieku
29.01.2016 r. 13:00 Aula ks. prof. H. Seweryniak Apologia i dziennikarstwo
29.01.2016 r. 10:00 420 ks. prof. J. Babiński możliwość uzyskania wpisów i ocen  uzyskanych w wyniku wcześniejszych pisemnych kolokwiów
29.01.2016 r. od 10:00 407 ks. dr hab. G. Bachanek Antropologia, a w podanych na wykładzie godzinach Sakramentologia, Teologia fundamentalna, Wprowadzenie w chrześcijaństwo
29.01.2016 r. od 13:00 409 ks. dr K. Filipowicz Liturgika - sakramenty
29.01.2016 r. 12:30-16:00 327 ks. prof. M. Kowalczyk  
29.01.2016 r.  10:00-14:00 328 prof. G. Łęcicki Człowiek w świecie mediów
29.01.2016 r. 16:00 420 ks. prof. J. Grzywaczewski  
01.02.2016 r. 9:00 329 ks. prof. W. Cislo  
01.02.2016 r. 09:30 056 ks. prof. W. Kluj  
01.02.2016 r. 10:00-11:30 320 dr B. Strzałkowska Pięcioksąg
01.02.2016 r. od 9:00 009 ks. prof. T. Wielebski Wprowadzenie do teologii pastoralnej
01.02.2016 r. od 11:30 320 dr B. Strzałkowska Księgi prorockie
01.02.2016 r. od 10.00 326 ks. dr J. Sobkowiak Etyka
01.02.2016 r. 10:00-14:00 328 prof. G. Łęcicki Historia Polski XX w.
01.02.2016 r.  10:00-14:00 409 ks. dr hab. G. Bachanek Sakramentologia - emid
02.02.2016 r. 10:00-11:00 407 ks. dr J. Aptacy translatorium
02.02.2016 r. 8:45-9:30 420 ks. prof. J. Zabielski Bioetyka - wybrane zagadnienia
02.02.2016 r. 9:30-11:00 420 ks. prof. J. Zabielski Kult Miłosierdzia Bożego...
02.02.2016 r. 13:00 420 ks. prof. S. Skobel  
02.02.2016 r. 09:00 054 ks. prof. J. Kręcidło Egzegeza kanoniczna
02.02.2016 r. 10.00-15.30 326 ks. dr J. Sobkowiak Teologia moralna życia społecznego
02.02.2016 r. 10:00-12:00 324 prof. G. Łęcicki Historia Polski XX w.
02.02.2016 r. 09:00 - 10:00 417 ks. dr Z. Grochowski Język hebrajski
02.02.2016 r. 10:00-14:00 417 ks. dr Z. Grochowski Dziejwe Apostolskie i Listy Pawłowe
02.02.2016 r. 10:00 Aula ks. dr Z. Hanas Reklama i marketing
03.02.2016 r.  13.00-16.00 326 ks. dr J. Sobkowiak Teologia moralna życia społecznego
03.02.2016 r.  12:30 407 ks. prof. T. Wielebski Teologia pastoralna
03.02.2016 r.  10:00-12:00 324 prof. G. Łęcicki Historia Polski XX w.
03.02.2016 r. 15:00 Aula ks. dr Z. Hanas Nauki o komunikowaniu
03.02.2016 r. 15:00 320 ks. prof. J. Grzywaczewski  
04.02.2016 r. 10:30 408 prof. A. Kuśmirek Podstawy judaizmu
04.02.2016 r. 12:30 229 prof. A. Kuśmirek Geografia religii
04.02.2016 r.  10:00 417 ks. dr N. Mojżyn  
04.02.2016 r. od 10:00 320 dr B. Strzałkowska Archeologia krajów biblijnych
04.02.2016 r.  09:00 407 ks. prof. T. Stępień Historia filozofii
04.02.2016 r. 10:00-12:00 409 ks. prof. E. Robek Zagrożenia sektami jako wyzwanie pastoralne
05.02.2016 r. 09:00 407 ks. dr D. Pater  
05.02.2016 r. 10:00 503 ks. prof. L. Nieścior  


Szkolenie BHP

Szanowni Państwo,
szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, proszony jest o bardzo poważne potraktowanie sprawy i przybycie na szkolenie.
Informuję, że WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.
OSTATNIE W BIEŻĄCYM ROKU AKADEMICKIM SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP ODBĘDĄ SIĘ W NASTĘPUJĄCYCH TERMINACH:
1 termin - 15.01.2016 (piątek), godz. 17.00, ul. Dewajtis 5, Nowy Gmach, Aula im. Jana Pawła II;
2 termin - 23.01.2016 (sobota), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
3 termin - 30.01.2016 (sobota), godz. 09.00, ul. Wóycickiego 1/3, Budynek Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.


Proszę o przybycie na szkolenie w jednym z powyższych terminów (terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów). Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.


Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ankieta

Szanowni Studenci,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości kształcenia na zajęciach, które odbyły się w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015.

Ankkieta będzie aktywna do dnia 18 grudnia 2015 r..

Ankieta jest anonimowa i służy poprawie jakości kształcenia na naszym Wydziale.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach