Stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Osoby ubiegające się w roku akademickim 2015/2016 o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego proszone są o składanie kompletnych wniosków uprzednio zaopiniowanych przez Radę Wydziału, w nieprzekraczalnym terminie do 10 października 2015 r., w Sekretariacie Prorektora ds. Studenckich, ks. dra hab. Macieja Bały, prof. UKSW (pok. 428, ul. Dewajtis 5 w Warszawie).

Rada Wydziału będzie opiniować Państwa wnioski na posiedzeniu 28 września. Prosimy o składanie wniosków we właściwych Dziekanatach WT do 25 września br.

Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów znajdują się na na stronie: http://www.nauka.gov.pl/stypendia-ministra/

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów

W związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o pomoc materialną zachęcamy do osobistego składania wniosków, co w dużym stopniu ułatwi ich weryfikację i przyspieszy proces przygotowania wypłat.

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów:

1) Ustalenie prawa do otrzymania świadczeń pomocy materialnej w postaci stypendium socjalnego, socjalnego w zwiększonej wysokości oraz stypendium specjalnego następuje od października br. jeżeli wniosek o w/w stypendia zostanie złożony w terminie od 1 września do 5 października 2015 roku

2) Termin składania wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów przypada od 1 września do 10 października 2015 roku.

Pozostałe informacje dotyczące terminów i zasad przyznawania stypendiów znajdują się w Regulaminie pomocy materialnej dla studentów UKSW oraz na stronie Działu Pomocy Materialnej dla Studentów www.dpm.uksw.edu.pl

Wyłączenie USOS 22.07 - 24.07.2015

UWAGA!

W dniach 22.07.2015 r. od godziny 15:30 do 24.07.2015 r. (środa,
czwartek, piątek) system USOS oraz serwisy USOSweb, APD, SRS, Katalog ECTS zostaną wyłączone dla użytkowników. 
W związku z tym niemożliwe będzie wystawianie jakichkolwiek zaświadczeń!

Sesja poprawkowa - semestr letni 2014/2015

SESJA POPRAWKOWA - semestr letni 2014/2015

01.09.2015 r. - ks. prof. UKSW dr hab. Józef Łupiński - Historia Kościoła (I i II rok), Historia Wypraw Krzyżowych - godz. 11.00, sala 421

03.09.2015 r. - ks. dr Mirosław Jasinski - godz. 12.00, sala 417

07.09.2015 r. - dr B. Strzałkowska - wszystkie przedmioty, od 9.00-10.00, sala 031

07.09.2015 r. - ks. prof. UKSW L. Nieścior - godz. 10:00, sala 501 (wszystkie przedmioty)

08.09.2015 r. - ks. dr G. Bachanek - od godz. 12:00, sala 417

09.09.2015 r. - dr T. Słomka - Współczesne systemy polityczne, godz. 10:00, sala 313

10.09.2015 r. - ks. Z. Grochowski- godz. 11.00, sala 320

14.09.2015 r. - prof. K. Czuba - godz. 11:00-12:00, sala 417

14.09.2015 r. - ks. prof. I. Bokwa - godz. 12:00, sala 502

14.09.2015 r. - ks. dr P. Artemiuk - godz. 13:30, Aula

15.09.2015 r. - dr E. Czaczkowska - godz. 10.00, sala 417

15.09.2015 r. - ks. dr D. Pater - godz. 10:00-12:00, sala 117

15.09.2015 r. - ks. prof. UKSW W. Kluj - godz. 10:00-12:00 (wszystkie przedmioty), sala 407

15.09.2015 r. - ks. dr hab. J. Babiński - godz. 14:00, sala 407

16.09.2015 r. - ks. dr D. Pater - godz. 15:00-16:00, sala 117

16.09.2015 r. - ks. prof. A. Adamski - godz. 11:00-12:00, sala 407 (wszystkie przedmioty i zalegle wpisy)

16.09.2015 r. - prof. G. Łęcicki - egzaminy poprawkowe i zaległe zaliczenia - godz. 10:00-12:00, sala 421

16.09.2015 r. - prof. J. Olędzki - godz. 13:00, sala 418

17.09.2015 r. - ks. dr R. Bednarczyk - godz. 16:00, sala 407, Wychowanie a globalizacja

17.09.2015 r. - ks. dr K. Filipowicz - godz. 11:00, sala 417

18.09.2015 r. - mgr M. Olczak - godz. 8:00 (wszystkie przedmioty), sala 421

24.09.2015 - ks. prof UKSW W. Kawecki - godz. 10:00 (wszystkie przedmioty), sala 421

ks. prof. H. Seweryniak będzie dostępny dla studentów w dniu 28.09.2015 r. po zakończeniu Rady Wydziału

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach