Dodatkowa rejestracja na zajęcia fakultatywne

 

W dniu 17.02.2015 r. (wtorek) o godz. 21:00 zostanie uruchomiona dodatkowa rejestracja na zajęcia fakultatywne i wykłady monograficzne.

Rejestracja na zajęcia fakultatywne, wykłady monograficzne, specjalizacje dm1 - semestr letni 2014/2015

W dniu 01.02.2015 r. zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia fakultatywne, wykłady monograficzne, zajęcia w języku obcym oraz specjalizacje dla studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studenci wybierają dwie spośród czterech specjalizacji).

Rejestracja zostanie uruchomiona w następujących godzinach:

20:30 - specjalizacje dm1

21:00 - zajęcia fakultatywne

21:30 - wykłady monograficzne

22:00 -  zajęcia w języku obcym

Konferencja - Wojny kulturowe w społeczeństwie dobro-bytu. Filozoficzno-teologiczne aspekty (04.12.2014 r.)

Katedra Filozofii Religii WT UKSW oraz Koło Naukowe Studentów Teologii zapraszają na konferencję:

Wojny kulturowe w społeczeństwie dobro-bytu. Filozoficzno-teologiczne aspekty, która odbędzie się w dniu 04.12.2015 r. w godz. 10:00 - 15:00 w Auli Jana Pawła II przy ul. Dewajtis 5.

Wymiar punktów ECTS za uczestnictwo: 0,25 ECTS

Plakat

Informacja dla grupy 2 DO1

UWAGA STUDENCI DO1!

W miesiącu grudniu i styczniu zajęcia "Dziennikarskie źródła informacji'  dla grupy 2  będą odbywały z mgr M. Butkiewicz w poniedziałki o godz. 11:30 w sali 408.

 

Dyżur Prodziekana ds. studiów stacjonarnych w dniu 24.10.2014 r.

Dyżur Prodziekana ds. studiów stacjonarnych ks. dr Jarosława Sobkowiaka w dniu 24.10.2014 r. (piątek) rozpocznie się o godzinie 11:30!

Przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne

Przygotowanie Katechetyczno-Pedagogiczne - zapisy

Studenci zainteresowani realizacją Przygotowania Katechetyczno-Pedagogicznego w ramach studiów na Wydziale Teologicznym UKSW, uczestniczą w zajęciach i praktykach katechetyczno-pedagogicznych (wg planu kp3, kp4, kp5) oraz składają w Dziekanacie deklarację uczestnictwa w kursie w nieprzekraczalnym terminie do 24 października 2014r.  Deklaracje należy uzupełnić krótkim umotywowaniem chęci udziału w Przygotowaniu Katechetyczno-Pedagogicznym (2-3 zdania). Deklaracja dotyczy nowych osób przystępujących do Przygotowania Katechetyczno-Pedagogicznego ? Studenci, którzy już w nim uczestniczą, nie ponawiają deklaracji. 

Proszę o rozważne przystępowanie do Przygotowania Katechetyczno-Pedagogicznego, podyktowane szczerym pragnieniem pełnienia katechetycznej posługi  w szkole na stanowisku nauczyciela religii. W trosce o jak najlepsze nabywanie wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych od katechetów, zaleca się realizację przedmiotów z psychologii, pedagogiki, dydaktyki i katechetyki zgodnie z planem.

A. Rayzacher-Majewska

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Teologicznego ds. Praktyk

 

Informacja dla studentów posiadających zaliczenie z przedmiotów wchodzących w zakres Przygotowania Katechetyczno-Pedagogicznego

Studenci, którzy w toku dotychczasowych studiów uzyskali zaliczenie z przedmiotów objętych Przygotowaniem Katechetyczno-Pedagogicznym (psychologia, pedagogika, dydaktyka, katechetyka), mogą uzyskać przeniesienie zajęć, bez konieczności ponownego udziału w nich (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011r. w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta).

Warunkiem wliczenia przedmiotów do przygotowania katechetyczno-pedagogicznego jest dołączenie do deklaracji uczestnictwa wykazu zajęć (wraz z ich wymiarem godzinowym), uprzednio zaaprobowane przez Pełnomocnika  Dziekana Wydziału Teologicznego UKSW ds. Praktyk, dr Anety Rayzacher-Majewskiej. Dyżur Pełnomocnika odbywa się w I semestrze we środy w godzinach 15.30 ? 16.30 w sali 501. W razie pytań i wątpliwości można pisać na adres:  a.rayzacher-majewska@uksw.edu.pl.

deklaracja udziału w przygotowaniu katechetyczno-pedagogicznym

podanie o uznanie przedmiotów

Konkurs reportażu amatorskiego

Staromiejski Dom Kultury we współpracy z Instytutem Reportażu i Festiwalem Camera Obscura - Fundacją Sztuki Art ? House organizuje 4. już edycję Konkursu Reportażu Amatorskiego. 

Głównym celem Konkursu jest umożliwienie twórcom amatorskim zaistnienia na polu filmowego reportażu społecznego. Inicjatywa ta jest odpowiedzią na intensywny rozwój oraz wzrost znaczenia mediów obywatelskich oraz serwisów społecznościowych, które umożliwiając komentowanie i kreowanie rzeczywistości ukazują dużą potrzebę ekspresji oraz potencjał twórczy amatorów.

Szczegóły na stronie 

http://www.konkursreportazu.sdk.pl/

Subskrybuje zawartość