Ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 16/2021 Prezydium Polskiej Akademii Nauk ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Stępniak został powołany na członka Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN na kadencję 2021-2022.

Serdecznie Księdzu Profesorowi gratulujemy !

Ogólnopolska konferencja naukowa "Katecheta - rozważny czy romantyczny?" (12.05.2021, godz. 11.00).

Katedra Katechetyki Fundamentalnej i Materialnej i Koło Naukowe Katechetyków UKSW zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pod patronatem Komisji Wychowania Katolickiego KEP i Stowarzyszenia Katechetyków Polskich "Katecheta - rozważny czy romantyczny?" (12 maja 2021 godz. 11.00). Konferencja odbędzie się zdalnie. Szczegóły na plakacie - pobierz

Dodatkowe posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych odbędzie się dnia 5.05.2021 o godz. 14.30

W posiedzeniu RDNT w dniu 5.05.2021 uczestniczą tylko samodzielni pracownicy Rady Dyscypliny.

Rekrutacja na studia w programie Erasmus+

W terminie 23.04-27.05.2021 r. otwarta jest rejestracja uzupełniająca on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 27.05.2021 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie:
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26


 

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Kryzys jako doświadczenie i szansa" (28.04.2021)

Doktoranci Wydziału Teologicznego Katedry Mistyki Chrześcijańskiej oraz Katedry Teologii Życia Duchowego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych ks. prof. dr hab. Marka Tatara zapraszają na konferencję międzynarodową  pt.: "Kryzys jako doświadczenie i szansa", która odbędzie się on-line 28 kwietnia 2021 r.


 Cel: Wydarzenie ogólnoświatowej pandemii skłoniło wiele środowisk, w tym także naukowych, do podjęcia tematów związanych z zaistniałą sytuacją w formie webinarów. Wydaje się jednak, iż istnieje potrzeba podjęcia szerszego spojrzenia na zagadnienie kryzysu, a nie tylko w kontekście koronawirusa. Stąd jesteśmy przekonani, że istotne jest podejście wieloaspektowe do problematyki doświadczenia kryzysu. Nasza propozycja ma być pogłębioną refleksją w tym zakresie.

 Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji wypełnił formularz zgłoszeniowy


 Więcej informacji na stronie: www.crisis-chance.com

X Konferencja Ochrony Zdrowia BÓL I CIERPIENIE - OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu (17.04.2021)

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW i Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW zapraszają na X Konferencję Ochrony Zdrowia BÓL I CIERPIENIE - OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu.

Pobierz program

Zaproszenie

X Konferencja Ochrony Zdrowia "Ból i cierpienie - ognisko światła i ciemności. Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu".

Konferencja odbędzie się 17/04/2021 w formie on-line w godzinach 10:00 - 17:00 na platformie Cisco Webex Meetings. Logować można się już od godziny 9:30.

Link do uczestnictwa:
https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=ecece3b6ccb92d4d746bd62360c71d7bc


Zalecamy użycie przeglądarki CHROME.

Instrukcja logowania się do Cisco Webex Meetings:
http://bic-uksw.pl/images/Do%C5%82%C4%85czanie%20do%20eventu%20w%20Cisco%20Webex.pdf


 

Zmarł ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc - wieloletni wykładowca teologii ekumenicznej na Wydziale Teologicznym

Dnia 6.04.2021 r. zmarł ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc -  wykładowca teologii ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2000-2013.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10 kwietnia w Słupcy (archidiec.gnieźnieńska). Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. bł. bp. Michała Kozala o godz. 13.00. Po niej, ciało Zmarłego zostanie złożone w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Komunikat na stronie Diecezji Włocławskiej


Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Księdza Profesora

Życzenia Wielkanocne 2021

Alleluja!... „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu…
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!
Nie bądźcie przygnębieni,
gdyż radość w Panu jest ostoją waszą.
Wszak ten dzień jest święty…” (Ne 8, 9.10.11)
Twój Odkupiciel żyje
w Tobie, w Kościele i w rodzinie ludzkiej.
Podźwigniesz się z ziemi
i oglądać będziesz Boga w ciele swoim.
Jezus Chrystus niesie Ci nadzieję, pociechę,
pomoc, pewność życia, radość…
On Ci ukazuje drogę wyjścia z siebie, zwyciężenie siebie…
On uczy, jak przez Krzyż dochodzić do zwycięstwa,
przez cierpienie i trud codzienny dochodzić do chwały.
On Ci otwiera oczy i serce na ludzi i uczy, jak ich miłować,
nawet w udręce doznawanej od nich…
Twoja Droga Krzyżowa prowadzi do nowego życia.
Zaufaj Twemu Odkupicielowi
Czcigodny Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński

 

Pan Jezus na Krzyżu pojednał ludzkość z Bogiem, pojednał każdego z nas.
W imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam serdeczne życzenia serdeczne życzenia radości, jaka płynie z daru pojednania, z wyrwania nas z sideł szatana i panowania śmierci. Alleluja!

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach