Zebranie ogólne pracowników i posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego

Szanowni Pracownicy Wydziału Teologicznego

Serdecznie zapraszamy na zebranie pracowników i posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego w dniu 20 stycznia 2020 roku

godz. 10.00 (zebranie ogólne wszystkich pracowników naukowo dydaktycznych i dydaktycznych WT)

po zebraniu ogólnym  - posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego (dotyczy stałych członków Rady Wydziału)

godz. 12.00:

 - posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych (s.223)      

  -posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach (s. 46)

 

Rekrutacja na studia w programie Erasmus+

W terminie 15.01-14.02.2020 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 14.02.2020 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

Zmarła śp. Ewa Żukowska - Mama prof. UKSW dr hab. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej

W dniu 30 grudnia 2019 r. roku zmarła śp. Ewa Żukowska, Mama prof. UKSW dr hab. Dominiki Żukowskiej-Gardzińskiej

Społeczność Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała  Stefana Wyszyńskiego składa Pani Profesor wyrazy współczucia i obiecuje pamięć w modlitwie o Zmarłej.

Pogrzeb śp. Ewy odbędzie się 8 stycznia 2020 r. o godz. 8.30 w kościele murowanym na Cmentarzu Bródnowskim.

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego UKSW

Boże Narodzenie 2019 - Życzenia

Patrzę w żłóbek. I nie może opuścić mnie myśl niepojęta, ale przecież bezwzględnie prawdziwa, że On, Bóg, raz stając się Człowiekiem, już nigdy nie przestanie być Człowiekiem. Bóg już zawsze, na wieczność, będzie Człowiekiem. W Trójcy Świętej jest na wieki człowieczeństwo Syna Bożego. I to wszystko – dla mnie.

Stefan Kardynał Wyszyński

 

W imieniu Rady Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam pracownikom, studentom i doktorantom serdeczne życzenia dobrego przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego, wypełnionego zachwytem nad tym, że Bóg stał się dla nas Człowiekiem.

Niech ta radość przeniknie cały Rok Pański 2020.

 

Ks. prof dr hab Piotr Tomasik

Dziekan Wydziału Teologicznego

Spotkanie opłatkowe na Wydziale Teologicznym (18.12.2019)-zaproszenie

Kolegium Dziekańskie WT oraz starości poszczególnych roczników studiów serdecznie zapraszają studentów, doktorantów i pracowników Wydziału Teologicznego na Wydziałowe Spotkanie Opłatkowe, które odbędzie się 18 grudnia 2019 r.  o godz. 13.00 w Auli Jana Pawła II.

Zapraszamy na część artystyczną, wpólne podzielenie się opłatkiem i poczęstunek.

Na czas spotkania w godz. 13.00-15.00 będą godziny dziekańskie. Prowdzących zajęcia wraz ze studentami i doktorantami zapraszamy na spotkanie opłatkowe.

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Etyka public relations" pt. "Standardy profesjonalnego public relations"

 
Zapraszamy na I Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu "Etyka public relations" pt. "Standardy profesjonalnego public relations", która odbędzie się 13 grudnia 2019 r. w godz. 10:00-18:30 na Kampusie UKSW w Warszawie przy ul. Dewajtis 5.
Subskrybuje zawartość