Rada Wydziału Teologicznego; Rada Dysypliny Nauk Teologicznych, spotkanie pracowników IEMiD (30.01.2023)

godz. 10.00 - spotkanie pracowników IEMiD - obowiązkowe (Aula Jana Pawła II) -                                                /zmiana godz. z 9.30 na 10.00/

godz. 11.00 - posiedzenie Rady Wydziału Teologicznego (Aula Jana Pawła II)

godz. 12.00 - posiedzenie Rady Dyscypliny Nauk Teologicznych (sala 223)

Oświadczenie Kolegium Dziekańskiego Wydziału Teologicznego UKSW

     

       Społeczność Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci papieża Benedykta XVI.
      Odszedł Teolog, jeden z największych w XX wieku, broniący racjonalności wiary i prymatu Boga, w naszym pogmatwanym świecie jasno opowiadający się za tym, że jedynym Zbawicielem jest Jezus Chrystus, a powołaniem Kościoła – wyłącznie służba dziełu Zbawiciela. Odszedł Nauczyciel naszych czasów, którego przenikliwa diagnoza współczesności: świata, Europy, Kościoła – na długo pozostanie busolą dla naszych poszukiwań sensu życia i drogi ku Bogu. Odszedł Pasterz, który otwierał drogi pokoju: w głoszeniu Ewangelii; w liturgii, która ma być adoracją Boga; w służbie miłosierdzia, które nie jest na pokaz, lecz po to, by Bóg był uwielbiony; w wysiłkach ekumenicznych, które mają wartość, o ile są wspólnym zbliżaniem się do Chrystusa.
      Wraz ze zmarłym papieżem Benedyktem, prostym robotnikiem Winnicy Pańskiej i Wikariuszem Chrystusa na ziemi, powtarzamy słowa, jakie zapisał w swoim testamencie: „Jezus Chrystus jest naprawdę Drogą, Prawdą i Życiem - a Kościół, przy wszystkich swoich niedoskonałościach, jest naprawdę Jego Ciałem”. My w to wierzymy, On już to wie.

Kolegium Dziekańskie Wydziału Teologicznego UKSW
Dziekan – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
Prodziekani – ks. dr Jarosław Sobkowiak,  ks. prof. dr hab. Marek Tatar
Dyrektorzy Instytutów – prof. ucz. dr hab. Grzegorz Łęcicki, ks. prof. ucz. dr hab. Tomasz Wielebski


Warszawa, 3.01.2023
 

Życzenia Świąteczne

Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz lepiej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty.
O, Nocy Święta, tak oczekiwana, która na zawsze zjednoczyłaś Boga i człowieka! Na nowo zapalasz w nas nadzieję. Wzbudzasz w nas pełen zachwytu podziw. Zapewniasz nam triumf miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią.
Dlatego trwamy zatopieni w modlitwie. W pełnej blasku ciszy Twego Narodzenia nadal do nas mówisz, Emmanuelu. A my jesteśmy gotowi Cię słuchać.

                                                                                                                                       Św. Jan Paweł II


Na zbliżające się Święta Narodzenia Chrystusa i nadchodzący Nowy Rok Pański 2023 składam Państwu najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju, którego świat dać nie może. Niech radość Narodzenia Pańskiego przenika nasze życie i daje pewność naszym krokom, gdy szukają dróg, na które nas wiedzie Zbawiciel.

                                             ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

                                            Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Warszawa, 25 XII 2022
 

Zmarł ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki - wieloletni wykładowca na Wydziale Teologicznym

W dniu 17 grudnia 2022 r., w wieku 83 lat, w 59 roku kapłaństwa, zmarł ks. prof. dr hab. Czesław Rychlicki.

Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Księdza Profesora

Komunikat na stronie Diecezji Płockiej

"Europass - zwiększ swoje szanse na europejskim rynku pracy" - szkolenie dla studentów

Zapraszamy studentów na szkolenie organizowane przez Biuro Karier wraz z Fundacją Rozwoju Edukacji "Europass - zwiększ swoje szanse na europejskim rynku pracy ".

Więcej informacji o szkoleniu pod linkiem https://bk.uksw.edu.pl/node/3079

Subskrybuje zawartość