Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne (Ad Licentiam)

PODYPLOMOWE STUDIA BIBLIJNO-PASTORALNE

(z możliwością uzyskania dyplomu licencjata kanonicznego)

Studia trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują następujące specjalności:

  • teologia biblijna
  • teologia systematyczna (specjalności: teologia moralna i duchowości)
  • teologia praktyczna (specjalności: teologia pastoralna i katechetyka)

Po ukończeniu studiów słuchacze posiadający tytuł zawodowy magistra teologii mają możliwość uzyskania dyplomu licencjata kanonicznego na Wydziale Teologicznym UKSW.

Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na studiach podyplomowych predoktoranckich (Ad Lauream).

Aby zostać przyjętym na Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne należy zarejestrować się w systemie IRK oraz złożyć w dziekanacie (p.41) dokumenty.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji znajdują się na stronie: www.podyplomowe.uksw.edu.pl

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach