Aktualności

Dyżur w sekretariacie

 W dniu 23 marca 2019 roku sekretariat będzie otwarty dla studentów w godz. 9.00- 12.00.

UWAGA! I rok studia magisterskie

Uprzejmie informuję, że

Technologie informatyczne / Teologia ogólna - ćwiczenia/ semestr letni z Panem dr M. Małkiem będą o godz. 8.00-10.30

tj. Sobota 23.03.2019, 18.05.2019

Szkolenie BHP - studenci studiów magisterskich

Informacja Inspektoratu BHP
dot. DODATKOWYCH OSTATNICH TERMINÓW szkoleń w zakresie bhp
dla Studentów

Szanowni Państwo,
przychylając się do próśb od Studentów, którzy do dnia dzisiejszego nadal nie
uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
zostały wyznaczone cztery dodatkowe, ostatnie w bieżącym roku akademickim
terminy szkoleń.
DODATKOWE OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW ODBĘDĄ SIĘ:
1 termin - 17.01.2019 (czwartek), godz. 16.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
2 termin - 19.01.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
3 termin - 23.01.2019 (środa), godz. 16.45, Dewajtis 5, Nowy Gmach,
Aula im. Jana Pawła II;
4 termin - 26.01.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.
WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy WYŁĄCZNIE Studentów, którzy w bieżącym roku
akademickim (2018/2019) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń
w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.
3. Na dodatkowe szkolenie należy przyjść w jednym z powyższych terminów
(terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM
OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU
STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze
w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo
poważnego potraktowania sprawy i przyjścia na szkolenie.
Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Rekrutacja uzupełniająca na studia w programie Erasmus+

W terminie 12.04-11.05.2018 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 11.05.2018 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

 

Ex Universa Theologia

Uprzejmie informujemy

Ex Universa Theologia odbędzie się w dniu 9 marca 2019 r. godz. 8.30 sala 46

Osoby, które bedą podchodziły do egzaminu proszę o przesłanie informacji e-mailem

do dnia 20.02.2019 roku.

Skład Komisji

Przewodniczący: o. prof. dr hab. Jarosław Różański

Teologia fundamentalna - Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk

Teologia biblijna - Ks. dr hab. Waldemar Linke

Teologia moralna - ks. dr Marek Filipczuk

Teologia dogmatyczna - p. dr Monika Waluś

Rejestracja na ćwiczenia 2018/19

Instrukcja

Rejestracja - pobierz

Szanowni Państwo od dnia 25.10.2018 roku godz. 9.00 będzie otwarta rejstracja na ćwiczenia do wyboru. Proszę zarejstrować się  na semestr zimowy jak i letni. Wybierając ćwiczenie proszę aby było takie samo w semestrze zimowym jak i letnim .

Studenci studiów magisterskich rok III -VI rejestrują się również na seminarium magisterskie.

Proszę zwrócić uwagę na ile ćwiczeń powinni sie Państwo zapisać w zalezności od roku studiów.

* Patrz plan Teologia ogólna ćwiczenia na rok 2018/19  wg wzoru

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018r

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2018 r.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku


     *UWAGA STUDENCI*

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003 więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Informacja dla VI roku

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim. Dziekan na wniosek promotora lub studenta (wtedy wniosek musi posiadać poparcie promotora) może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej najpóźniej do dnia 28 września br.

 Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie od pn-śr w godz. 9.00-13.00 od 20 września 2018r.

Dokumentacja jaką należy złożyć przed dopuszczeniem do egzaminu magisterskiego:

 • indeks i karta egzaminacyjna
 • trzy egzemplarze pracy dyplomowej w tym: dwa egzemplarze pracy jednostronnie drukowanej w twardej okładce (dla promotora i recenzenta), jedenegzemplarz pracy dwustronnie drukowanej w miękkiej okładce,
 • Drugą stronę (nienumerowaną) każdego egzemplarza pracy powinno stanowić oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy podpisane przez autora i promotora pracy (druk do pobrania z systemu apd)
 • cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5,
 • opłata za dyplom - 60 zł (opłata dokonywana na indywidualny rachunek studenta w USOS),
 • karta obiegowa (do pobrania w dziekanacie, wypełnioną kartę należy złożyć przed egzaminem),
 • wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego i recenzenta, z podpisem promotora),
 • karta pracy dyplomowej (druk do pobrania z systemu apd),
 • licencja (druk do pobrania z systemu apd),
 •  tezy na egzamin podpisane przez promotora (3 egzemplarze)
 • życiorys zawodowy
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (druk do pobrania z usos.web);

      Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW składane w Biurze Karier (druk do pobrania z usos.web -instrukcja)

      Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

Do wyboru:

 •  informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski oraz tytuł pracy w języku angielskim w APD i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
 • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim
 • życiorys zawodowy do suplementu w jęz. angielskim
 • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z dodatkowym zdjęciem i opłatą 40 zł.
 • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (osoby po ukończeniu kursu z przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu

Pracę magisterską archiwizujemy nawww.apd.uksw.edu.pl

Rekrutacja uzupełniająca na studia w programie Erasmus+

W terminie18.09-13.10.2017 r. otwarta jest uzupełniająca rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programieErasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku lub specjalności, którą powinien on wystawić do dnia 13.10.2017 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie:  http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach