Podyplomowe Studia Formacji Biblijnej

Rekrutacja - IX edycja, rok  akademicki 2022/2023

W roku akademickim 2009/2010 na Wydziale Teologicznym powstał nowy kierunek studiów podyplomowych poświęcony formacji biblijnej. Są to studia dwuletnie (cztery semestry) w systemie niestacjonarnym.

Jaki jest cel studiów?

Jego celem jest przygotowanie kompetentnej kadry do animacji duszpasterstwa biblijnego. To zamierzenie będzie realizowane poprzez:

- przekaz podstawowych wiadomości o Biblii, środowisku jej powstania, kulturach, które na nią wpłynęły oraz  o wpływie kulturowym samej Biblii;

- propagowanie duchowej lektury Biblii, Lectio Divina;

- przygotowanie do głębszego przeżywania Liturgii Słowa;

- uczenie, jak wychowywać z Biblią i do życia nią;

Do kogo jest skierowane?

- liderów parafialnych grup biblijnych

- animatorów ruchów kościelnych

- moderatorów  grup parafialnych i modlitewnych

- lektorów i innych ministrów Słowa Bożego

- osób odpowiedzialnych za formację i animację życia wspólnego w domach zakonnych

- księży, którzy chcą organizaować w swoich parafiach konferencje biblijne, kregi biblijne

- nauczycieli oraz katechetów chcących pogłębić swoją wiedzę biblijną

-rodziców, którzy pragną zdobić wiedzę potrzebną do religijnego wychowania swych dzieci.


REKRUTACJA NA ROK  2022/2023
Planowany termin uruchomienia studiów: październik 2022 roku
Termin rozpoczęcia internetowej rejestracji: 07 czerwca 2022 roku
Termin rozpoczęcia przyjmowania dokumentów: 04.07.2022 roku

JEDNOSTKA PROWADZĄCA

Wydział Teologiczny
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

ZAPISY
od 2022-06-07 08:00:00 do 2022-09-30 23:59:00

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia podyplomowe  jest rejestracja na stronie internetowej https://oferta.uksw.edu.pl  oraz złożenie lub przesłanie kompletu dokumentów drogą pocztową do sekretariatu Wydziału Teologicznego (pok.48) do dnia 30.09.2022 roku.

Zapraszamy!

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz zgłoszeniowy  uzupełniony i podpisany z systemu IRK

- oryginał lub odpis  dyplomu ukończenia studiów wyższych - do wglądu

- kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych

-  w przypadku osób duchownych zgoda przełożonych na podjęcie studiów

- jedna  aktualna fotografia, jesli zdjęcie nie zostało wgrane do systemu IRK

KONTAKT:

Obsługa administracyjna

mgr Agnieszka Grobelska

Starszy Specjalista ds. Administracyjnych

ul. Dewajtis 5, pok. 48

01-815 Warszawa

Kontakt tel: 22 561 88 75

Kontakt e-mail: a.grobelska@uksw.edu.pl

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach