Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej; Podyplomowe Studia Biblijno-Pastoralne (Ad Licentiam)

Terminy zjazdów i plan zajęć na PSBP i PSTP w roku akademickim 2022-2023

Instrukcja logowania do MTeams

KODY DO ZAJĘĆ ON-LINE

Szanowni Państwo

Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej to studia podyplomowe trwające trzy lata (sześć semestrów). Studia przeznaczone są dla osób posiadających tytuł magistra w zakresie teologii. 

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy przede wszystkim z zakresu współczesnej problematyki duszpasterskiej. Program studiów obejmuje również zagadnienia z zakresu teologii biblijnej, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, duchowości i katechetyki. W roku akademickim 2021/2022 proponujemy n/w tematy wykładów:

Wychowanie i edukacja w religiach świata
Duchowa interpretacja Biblii w starożytności i średniowieczu
Duszpasterstwo chorych i hospicyjne
Egzegeza i interpretacja Ewangelii wg. Św. Jana
Formacja człowieka, rodziny i narodu w myśli prymasa Wyszyńskiego
Niedoskonałości moralne Starego Testamentu
Psychologia pastoralna
Teologia i kultura
Wybrane zagadnienia z teologii pastoralnej

Po ukończeniu Podyplomowego Studium Teologii Praktycznej słuchacze mają możliwość zdawania licencjatu kanonicznego w zakresie teologii praktycznej.

Po tym cyklu istnieje możliwość kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej, bądź na rocznym kursie teologicznym (ad lauream), a potem rozpoczęcia procedury nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym (czyli z tzw. wolnej stopy).

Opłaty: W roku akademickim 2022/2023 przwidywany koszt 1250 zł za semestr.

Warunkiem przyjęcia jest:

  • Rejestracja na studia w Internetowej Rejestracji Kandydatów (od 07.06.2022) na stronie: https://oferta.uksw.edu.pl/pl/
  • Wydruk kwestionariusza z IRK (patrz wyżej), podpisanie i  złożenie w dziekanacie Wydziału Teologicznego
  • złożenie kserokopii dyplomu magisterskiego (wraz z suplementem)
  • pisemna zgoda odpowiedniego wyższego przełożonego kościelnego w przypadku osób duchownych i konsekrowanych

Dokumenty można składać:

Listownie - na adres: Sekretariat Wydziału Teologicznego UKSW
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
z dopiskiem „Podyplomowe Studium Teologii Praktycznej”
lub  Osobiście - adres jw., pokój 41, pon-pt. w godz. 8.00-14.00

Termin składania: od 01.07.2022 r.  do 30.09.2022 r.

 

PODYPLOMOWE STUDIA BIBLIJNO-PASTORALNE

Obecnie studia te są wygaszane.

Studia trwają sześć semestrów (trzy lata) i obejmują następujące specjalności:

  • teologia biblijna
  • teologia systematyczna (specjalności: teologia moralna i duchowości)
  • teologia praktyczna (specjalności: teologia pastoralna i katechetyka)

Terminy zjazdów i plan zajęć w roku akademickim 2021/2022

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach