PZS

„P R A K T Y K I   Z   S U K C E S E M”
-
propozycja dla Studentów
Wydziału Teologicznego UKSW
1 PAŹDZIERNIKA 2017 – 30 WRZEŚNIA 2019

Wydział Teologiczny UKSW przygotował dla swoich Studentów program płatnych staży pod nazwą „Praktyki z sukcesem”.

Program przeznaczony jest dla Studentów/Studentek:

  • 2 roku studiów 2 stopnia dziennikarstwa, specjalność komunikacja medialno - marketingowa.

Celem „Praktyk z sukcesem” jest:

  • poprawieniesytuacji Studentów na rynku pracy,
  • zapoznanie Studentów z mechanizmami działania wybranych przedsiębiorstw.

Korzyści z przystąpienia do Programu:

  • płatny staż w ciekawych miejscach pracy,
  • zwrot kosztów dojazdu dla Studentów spoza Warszawy,
  • ubezpieczenie NNW,
  • wstępne szkolenie BHP,
  • podniesienie kompetencji interpersonalnych i kognitywnych oraz umiejętności pracy w grupie.

Oferujemy praktyki w przedsiębiorstwach związanych z edukacją, mediami, PR-em i reklamą, turystyką, Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR), couchingiem i mediacjami.

Więcej danych w zakładce Informacje (po prawej stronie).

Projekt finansowany przez
NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach