Rekrutacja


Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze terminy rekrutacji na rok akademicki 2023/24:

 • pierwszy dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 
 • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych:
   
 • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunki: teologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I i II stopnia): 
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK:
 • przyjmowanie dokumentów na studia -> 

rekrutacja dodatkowa:

 • ostatni dzień rejestracji w systemie IRK oraz wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 
 • rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunki: teologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I i II stopnia): 
 • ogłoszenie wyników kwalifikacji w systemie IRK: 
 • przyjmowanie dokumentów na studia ->

Rozmowy kwalifikacyjne na studia stacjonarne:

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach ... w godz. ... w campusie przy ul. Dewajtis 5.

Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia będzie składała się z trzech części:
1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na kierunku
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań)
3) Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

Zestawy pytań - pobierz

 

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa) studia I stopnia będzie składała się z trzech części:
1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage’a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)
3) Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: sport, polityka, kultura, religia, ekonomia, turystyka, media.
Zestawy pytań - pobierz

 


Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia) będzie składała się z trzech części:
1) Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku
2) Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek (np. praktyka w mediach, medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc.)
3) Kandydat losuje jedno pytanie spośród następujących - pobierz


Szczegółowe harmonogramy rekrutacji 2023/24:

Harmonogram rekrutacji podstawowej (studia w jęz. polskim) -> szczegóły

 

Harmonogram rekrutacji dodatkowej (studia w jęz. polskim), przeprowadzanej w przypadku niewypełnienia limitów miejsc -> szczegóły

 


 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach