Rekrutacja


Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I i II stopnia), teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne.

Rozmowy odbędą się w dniach  w godz.  w kampusie przy ul. Dewajtis 5:

 • kierunek teologia (studia jednolite magisterskie -> 5-letnie)
  (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych) 

   
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia -> 3-letnie)
  (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa) 
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia -> 2-letnie)

Podział kandydatów na poszczególne dni według porządku alfabetycznego tj. wg pierwszej litery nazwiska:
-  lipca  do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z pierwszej połowy alfabetu (A-K),
- lipca  do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z drugiej połowy alfabetu (L-Ż).

Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, turystyka krajów biblijnych) będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań).
 3. Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

Zestawy pytań – pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne oraz komunikacja medialno-kulturowa) będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia  dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage’a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)
 3. Kandydat losuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: sport, polityka, kultura, religia, ekonomia, turystyka, media.

Zestawy pytań – pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia będzie składała się z trzech części: 

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na okreslonym kierunku.
 2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek (np. praktyka w mediach, medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage'y w mediach społecznościowych, etc.).
 3. Kandydat losuje jedno pytanie spośród następujących - pobierz

 

Wyniki rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych na Wydziale Teologicznym w roku akademickim 2018/2019:

Teologia (studia jednolite magisterskie) - specjalności:

coaching i mediacje społeczne 

specjalność nauczycielsko-katechetyczna 

turystyka krajów biblijnych 

teologia ogólna 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia) - specjalności:

dziennikarstwo ogólne

komunikacja medialno-kulturowa

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia) - specjalność:

komunikacja medialno-marketingowa

Rekrutacja dodatkowa:

Teologia (studia jednolite magisterskie) - specjalności:

coaching i mediacje społeczne 

specjalność nauczycielsko-katechetyczna 

teologia ogólna 

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia) - specjalność:

komunikacja medialno-kulturowa

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach