Rekrutacja

FILMY PROMUJĄCE SPECJALNOŚCI WT UKSW


Projekt wsparcia kandydata - zobacz

Rozmowy kwalifikacyjne na studia stacjonarne na Wydziale Teologicznym - rekrutacja dodatkowa

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I i II stopnia), teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne.

Rozmowy odbędą się w dniach  06-07.09.2020 r. w godz. 9:00 - 14:00  w kampusie przy ul. Dewajtis 5:

 • kierunek teologia (studia jednolite magisterskie -> 5-letnie)
  (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna) - sala 49

   
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia -> 3-letnie)
  (specjalności: komunikacja medialno-kulturowa) - sala 42
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia -> 2-letnie (specjalność komunikacja medialno-marketingowa) - sala 42


W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu zdalnie (online) – konieczny wówczas wniosek wystosowany mailem [w treści maila] na adres: rekrutacja.wt@uksw.edu.pl do dnia 04 października.

Zasady przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej poza siedzibą uczleni (online) w rekrutacji dodatkowej - pobierz

Treść wniosku - pobierz 

Rozmowy kwalifikacyne poza siedzibą uczleni (online) odbędą się:

teologia (coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, teologia ogólna) - 07.10.2020 r.

dzienikarstwo i komunikacja społeczna studia I stopnia (komunikacja medialno-kulturowa) - 07.10.2020 r.

dzienikarstwo i komunikacja społeczna studia II stopnia (komunikacja medialno-marketingowa) - 07.10.2020 r.

Do każdego z kandydatów biorących udział w rozmowie kwalifikacyjnej poza siedzibą uczleni (online) zostały wysłane e-maile.


Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna) - studia jednolite magisterskie będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań).
 3. Kandydat otrzymuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

Zestawy pytań – pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa oraz komunikacja medialno-religijna) - studia I stopnia będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia  dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage’a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)
 3. Kandydat otrzymuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: sport, polityka, kultura, religia, ekonomia, turystyka, media.

Zestawy pytań – pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalność komunikacja medialno-marketingowa - studia II stopnia będzie składała się z trzech części: 

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na okreslonym kierunku.
 2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek (np. praktyka w mediach, medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage'y w mediach społecznościowych, etc.).
 3. Kandydat otrzymuje jedno pytanie spośród następujących - pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek kmunikacja kultury i religii - studia II stopnia będzie składała się z trzech części:

 1. Przedstawienie przez kandydata motywacji podjęcia studiów na określonym kierunku.
 2. Przedstawienie przez kandydata własnych dokonań związanych z dyscypliną nauk o kulturze i religii (własne doświadczenie w kontaktach z wyznawcami innych religii i odmiennych kultur, ewentualna współpraca z osobami innych kultur i religii, blogi, prowadzenie fanpage’y w mediach społecznościowych etc. - wymagane udokumentowanie własnych dokonań podczas rozmowy)
 3. Sprawdzenie kompetencji z zakresu wiedzy o współczesnych trendach związanych z globalizacją, procesami migracyjnymi w skali światowej, wielorakich wzorców kulturowych oraz religijnych, jak również zachodzących pomiędzy nimi wielorakich interakcji, co przekłada się na relacje międzyludzkie.