Rekrutacja

FILMY PROMUJĄCE SPECJALNOŚCI WT UKSW

Rozmowy kwalifikacyjne na dziennikarstwo i teologię

Publikujemy szczegółowy zakres rozmów kwalifikacyjnych (tezy egzaminacyjne) na kierunki prowadzone przez Wydział Teologiczny: dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I i II stopnia), teologia (studia stacjonarne) oraz informacje organizacyjne.

Rozmowy odbędą się w dniach  ............. r. w godz. 9:00 - 14:00  w kampusie przy ul. Dewajtis 5:

 • kierunek teologia (studia jednolite magisterskie -> 5-letnie)
  (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna) 

   
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia I stopnia -> 3-letnie)
  (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa, komunikacja medialno-religijna) 
 • kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studia II stopnia -> 2-letnie)

Podział kandydatów na poszczególne dni według porządku alfabetycznego tj. wg pierwszej litery nazwiska:
-    do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z pierwszej połowy alfabetu (A-K),
-     do rozmowy przystępują osoby, których nazwisko rozpoczyna się na literę z drugiej połowy alfabetu (L-Ż).

Przystąpienie do rozmowy kwalifikacyjnej jest warunkiem koniecznym do obliczenia wyniku rekrutacyjnego. Kandydat, który nie przystąpi do rozmowy otrzymuje wynik postępowania kwalifikacyjnego równy „0”.

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek teologia (specjalności: teologia ogólna, coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna) będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. udział w ruchach, wspólnotach, samorządzie szkolnym, kołach zainteresowań).
 3. Kandydat otrzymuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: Pismo Święte, wiara (katechizm), historia Kościoła, moralność katolicka (chrześcijańska).

Zestawy pytań – pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna (specjalności: dziennikarstwo ogólne, komunikacja medialno-kulturowa oraz komunikacja medialno-religijna) będzie składała się z trzech części:

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na określonym kierunku/specjalności.
 2. Kandydat przedstawia  dorobek wpisujący się w wybrany kierunek/specjalność (np. uczestnictwo w kole dziennikarskim, publikowanie w gazecie szkolnej, prowadzenie bloga lub fanpage’a w portalach społecznościowych, udział w projekcie edukacyjno-medialnym, konkursie wiedzy o mediach itp.)
 3. Kandydat otrzymuje pytanie z wybranego przez siebie bloku tematycznego: sport, polityka, kultura, religia, ekonomia, turystyka, media.

Zestawy pytań – pobierz

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna - studia II stopnia będzie składała się z trzech części: 

 1. Kandydat krótko przedstawia motywację podjęcia studiów na okreslonym kierunku.
 2. Kandydat przedstawia dorobek wpisujący się w wybrany kierunek (np. praktyka w mediach, medialne koła naukowe, blogi, prowadzenie fanpage'y w mediach społecznościowych, etc.).
 3. Kandydat otrzymuje jedno pytanie spośród następujących - pobierz