Pracownicy naszego Wydziału weszli w skład zespołów doradczych do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Zgodnie z  Zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2019 r. zostały powołane zespoły doradcze do spraw wykazów czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych dla poszczególnych dyscyplin naukowych.

Pracownicy naszego Wydziału weszli w skład następujących zespołów:

  • dla dyscypliny naukowej nauki o kulturze i religiiProf. UKSW dr hab. Katarzyna Flader-Rzeszowska,

  • dla dyscypliny naukowej nauki o komunikacji społecznej i mediach – Prof. UKSW dr hab. Monika Przybysz,
  • dla dyscypliny naukowej nauki teologiczneKs. prof. UKSW dr hab. Bartosz Adamczewski, Ks. prof. dr hab. Ignacy Bokwa.

Serdecznie gratulujemy!

Tekst Zarządzenia

Rejestracja na zajęcia fakultatywne

Rejestracja na zajęcia fakultatywne zostanie uruchomiona w dniu 10.02.2019 r. (niedziela) w następujących godzinach:

20:00 - specjalizacje dla studiów drugiego stopnia (komunikacja medialno-marketingowa)

20:30 - wykłady monograficzne

21:00 - fakultety

21:30 - wykłady w języku obcym

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach