Specjalizacja PR

Osoby zainteresowane uczestnictwem w specjalizacji Public Relations zapraszamy do napisania testu kompetencyjnego. Na podstawie wyników sporządzimy listę rankingową osób przyjętych na specjalizację.
Test odbędzie się 03.10.2018 w ramach pierwszych zajęć specjalizacyjnych, o godz. 8.00 w sali 225.

Rejestracja na zajęcia fakultatywne

Rejestracja na fakultety, wykłady monograficzne na Wydziale Teologicznym zostanie uruchomiona w dniu 01 października 2018 r. w następujących godzinach:

21:00 - rejestracja na fakultety

21:15 - rejestracja na wykłady monograficzne

 

Rejestracja na zajęcia prowadzone w języku angielskim zostanie uruchomiona w dniu 02 października 2018 r.:

godz. 21:00 - rejestracja na wykłady w języku angielskim

Dzień organizacyjny

Dzień organizacyjny WT – 01 października 2018 r., Aula Jana Pawła II

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!!

 

godz. 9:00 - spotkanie z Prodziekanem ds. studiów stacjonarnych, immatrykulacja studentów studiów I stopnia (dziennikarstwo i komunikacja społeczna – dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa)

godz. 11:00 -  szkolenie BHP

godz. 12:30 - spotkanie z Samorządem studenckim

godz. 13:30 - spotkanie z Prodziekanem ds. studiów stacjonarnych, immatrykulacja studentów studiów jednolitych magisterskich (teologia – coaching i mediacje społeczne, specjalność nauczycielsko-katechetyczna i teologia ogólna) oraz II stopnia (dziennikarstwo i komunikacja społeczna, komunikacja medialno-marketingowa)

Od godziny 15:00 zajęcia odbywają się zgodnie z planem!

Specjalizacja rekalmowa

Osoby zainteresowane uczestnictwem w specjalizacji reklamowej zapraszamy do napisania testu kompetencyjnego. Na podstawie wyników sporządzimy listę rankingową osób przyjętych na specjalizację.
Test odbędzie się 01.01.2018 w ramach pierwszych zajęć specjalizacyjnych, o 16:45 w sali 228.
Prowadzący specjalizację:
dr K. Cybulska i mgr T. Knecht

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach