Oświadczenie Rady Wydziału Teologicznego UKSWz dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ideologii gender

           Na podstawie § 34 pktu 5) Statutu UKSW z dnia 27 października 2011 roku Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oświadcza w imieniu społeczności Wydziału, co następuje:

Staże w Telewizji Polskiej S.A.

Telewizja Polska prowadzi aktualnie rekrutację skierowaną do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów studiów humanistycznych na staż w Redakcji Internetowej Telewizji Polskiej S.A. Poszukuje się utalentowanych młodych osób, które biegle poruszają się w dziedzinie nowych mediów. W załączniku treść ogłoszenia rekrutacyjnego.

 

Ks. dr Rafał Markowski mianowany biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej

Papież Franciszek mianował ks. Rafała Markowskiego nowym biskupem pomocniczym Archidiecezji Warszawskiej.  Konsekracja biskupia odbędzie się 7 grudnia 2013 r.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach