Konwersatorium dla doktorantów oraz studentów studiów II stopnia

Wydział Nauk Humanistycznych zaprasza doktorantów oraz studentów studiów II stopnia na konwersatorium Redagowanie publikacji naukowych.

Redagowanie publikacji naukowych

prof. UKSW dr hab. Piotr Müldner-Nieckowski

WH-R-RedPubNauk

Środa, 18:30-20:00, sala 228

Punkty ECTS - 3

 

DEBATA EKSPERCKA SPECJALISTÓW PR

Koło Naukowe Studentów i Doktorantów "Public Relations w Social Media" serdecznie zaprasza na debatę ekspercką z udziałem specjalistów PR o kondycji polskiego public relations w instytucjach niekomercyjnych w internecie. Debata odbędzie się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. "Public relations in
non-commercial institutions on the internet".

KIEDY: 16 marca 2018 (piątek)
 O KTÓREJ: 16:30 - 18:00
 GDZIE: UKSW w Warszawie, ul. Dewajtis 5
 SALA: 401 (Sala Senacka)

Link do wydarzenia na
Facebooku: https://www.facebook.com/events/465104567225086/ [4]

Pobierz plakat

Egzamin "Ex Universa Theologia" - 10 marca 2018 r., godz. 9.00

Egzamin Ex Universa Theologia odbędzie się w dniu 10 marca 2018 r. (sobota) od godz. 9:00

Osoby, które będą podchodzić do egzaminu w tym terminie proszone są o złożenie indeksów lub poinformowanie dziekanatu do dnia 02.03.2018 r.

Indeksy i protokoły będą do odbioru w dziekanacie w dniu 10.03.2018 r. od godz. 8:30.

1. Teologia biblijna - ks. prof. UKSW Bartosz Adamczewski - sala 406

2. Teologia fundamentalna - ks. dr hab. Przemysław Artemiuk - sala 417

3. Teologia dogmatyczna - ks. prof. UKSW Jarosław Babiński - sala 419

4. Teologia moralna - ks. prof. UKSW Krzysztof Kietliński - sala 420

 

tezy - pobierz

przepisy szczególne odnoszące się do egzaminu Ex Universa Theologia - pobierz

Badanie ankietowe skierowane do studentów studiów I stopnia

Zachęcamy studentów studiów I stopnia do wypełnienia ankiety dotyczącej doświadczeń i opinii na temat finansowania studiów:

https://docs.google.com/forms/d/1Ri3mmdoDAOcKqXLVJb6Ser1xsXk0cMa_ey1P8vYqF8I/edit

 

Ankiety zostaną wykorzystane do projektu badawczego pt. „Strengthen Higher Education through Innovative Financial Tools (SHIFT)”, finansowanego z programu Komisji Europejskiej – Erasmus+ (2017-1-UK01-KA203-036510).

Projekt SHIFT poświęcony jest szkolnictwu wyższemu w Unii Europejskiej, a jego nadrzędnym celem jest stworzenie modelu finansowania szkolnictwa wyższego przy wykorzystaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Zespół badawczy tworzy grupa 7 partnerów (Aston University,  Swansea University, University of Durham, Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università Cattolica – EDUCatt,Istituto Diformazione Avanzata Elle Politichecomunitarie, Idp Sas Di Giancarlo Costantino oraz CASE) z 5 państw członkowskich Unii Europejskiej, reprezentujących różne systemy szkolnictwa wyższego, organizacji studenckich i organizacji pozarządowych, a także przedstawicieli sektora prywatnego.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach