Rejestracja na specjalizacje - dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Rejestracja na specjalizacje na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna rozpocznie się w dniu 07.02.2022 r. (poniedziałek) w następujących godzinach:

20:00 - drugi rok studiów pierwszego stopnia (dziennikarstwo ogólne i komunikacja medialno-kulturowa)  - studenci wybierają dwie specjalizacje z dziesięciu

20:30 - pierwszy rok studiów drugiego stopnia - studenci wybierają dwie specjalizacje z czterech.

Nagroda im. dr. Pawła Stępki

Nagroda im. dr Pawła Stępki przyznawana jest przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz Wydziały Uniwersytetu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych za najlepszą rozprawę doktorską oraz wydawnictwo z dziedziny mediów elektronicznych.

Ideą Nagrody ustanowionej w 2011 roku decyzją Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego: Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz  Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest promowanie wartościowych prac i ich autorów podejmujących w interesujący  sposób tematykę mediów elektronicznych, a także wyróżnianie zasługujących na to wydawnictw naukowych i popularnonaukowych z dziedziny mediów elektronicznych.

Zaproszenie do konkursu

Regulamin konkursu

Klauzula Rodo

Wybory uzupełniające do Wydziałowej Rady Studentów rozstrzygnięte

Szanowni Państwo, mamy już skompletowaną Wydziałową Radę Studentów: dotychczasowi: Ewa Staruch i Mateusz Zboiński, nowo wybrani Maja Watemborska, Aleksandra Muracka i Robert Krawczak. Gratuluję nowo wybranym, liczę na owocną współpracę, a wszystkim, którzy przyczynili się do wyboru bardzo dziękuję. Teraz już tylko wybór Prezydium WRS i do (współ)pracy! Ks. Jarosław A. Sobkowiak

Rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane

Szanowni Studenci,
 
rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane w semestrze letnim, zgodnie z kalendarzem rejestracji,potrwa od 31 stycznia do 21 lutego.
Ofertę można będzie podejrzeć w katalogu USOSweb
 
Oferta jest bogata dlatego rejestracja będzie się odbywać w kilku etapach:
- przez cały okres 22 dni będzie otwarta rejestracja na przedmioty organizowane centralnie oraz w ramach projektów POWER,
- następnie w lutym sukcesywnie będą do rejestracji dołączane przedmioty z ofert wydziałowych.
 
Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość przy problemach technicznych.
Problemy z rejestracją prosimy zgłaszać na csi.uksw.edu.pl/zgloszenie lub ksztalcenie@uksw.edu.pl
Życzymy powodzenia w zbliżającej się sesji.
Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach