Aktualności

Życzenia Świąteczne

Niech blask Twojego narodzenia rozjaśni noc świata. Niech moc Twojego orędzia miłości zniweczy butne podstępy złego. Niech dar Twojego życia pozwoli nam coraz lepiej rozumieć, jaką wartość ma życie każdej ludzkiej istoty.
O, Nocy Święta, tak oczekiwana, która na zawsze zjednoczyłaś Boga i człowieka! Na nowo zapalasz w nas nadzieję. Wzbudzasz w nas pełen zachwytu podziw. Zapewniasz nam triumf miłości nad nienawiścią, życia nad śmiercią.
Dlatego trwamy zatopieni w modlitwie. W pełnej blasku ciszy Twego Narodzenia nadal do nas mówisz, Emmanuelu. A my jesteśmy gotowi Cię słuchać.

                                                                                                                                       Św. Jan Paweł II


Na zbliżające się Święta Narodzenia Chrystusa i nadchodzący Nowy Rok Pański 2023 składam Państwu najserdeczniejsze życzenia Bożego pokoju, którego świat dać nie może. Niech radość Narodzenia Pańskiego przenika nasze życie i daje pewność naszym krokom, gdy szukają dróg, na które nas wiedzie Zbawiciel.

                                             ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

                                            Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Warszawa, 25 XII 2022
 

Ważna informacja


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że szkolenie biblioteczne jest obligatoryjne tylko i wyłącznie dla studentów i nie dotyczy słuchaczy studiów podyplomowych.
Jeśli otrzymaliście Państwo  informację o obowiązku zaliczenia szkolenia, to proszę aby ją zignorować.
 

Ważne - zmiana sali na lektorat - j.angielski

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że na prośbę wykładowcy p. mgr M. Nowosielskiej lektorat z języka angielskiego rok I oraz rok  III będzie  w sali 329.

Ważna informacja dot. zajęć Moduł C - studia podyplomowe z teologii

Szanowni Państwo
uprzejmie informuję, że decyzją Kanclerza UKSW oraz wychodząc Państwu naprzeciw  informuję, że została podjęta decyzja o zajęciach on- line w sobotę i niedzielę tj w dniach  29-30 października 2022 roku. Zajęcia dotyczą wykładów z Modułu C.
Zajęcia w tych dniach  odbedą się tylko on- line na MS Teams. Uczelnia w tych dniach będzie zamknięta.  Kody do zajęć będą zamieszczone na stronie internetowej oraz przesłane Państwu  przez system usos.
Jednocześnie informuję, że nastapiła mała zmiana planu: zajęcia w sobotę od godz. 8.00-17.45 będzie prowadził Pan dr  Tomasz Janus (Psychologia ogólna),  o godz. 18.00-20.30 ks. dr hab. Tomasz Kopiczko,  a w niedzielę w godzinach  8.00-17.45 p. dr Aneta Rayzacher - Majewska.

KODY DO ZAJĘĆ - MODUŁ C - POBIERZ

Instrukacja logowania do MS Teams

Informacja

*Uprzejmie przypominam,

że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego  UKSW z dnia 22.01.2020 temat pracy magisterskiej  powinien zostać zatwierdzony do dnia 31 marca na V roku studiów.

Ogłoszenie

Słuchacze  PST:
Szanowni Państwo, z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 i związane z tym obawy wyrażane przez niektórych z Państwa odnośnie do zjazdu stacjonarnego, podjęłam decyzję o przeprowadzeniu dla Państwa zajęć w dniach 4-5 grudnia w sposób zdalny. Jednocześnie chcę podkreslić, iż moja decyzja dotyczy PST, zaś studenci teologii niestacjonarnej będą mieli zajęcia w siedzibie UKSW. Oznacza to, iż wykładowcy będą prowadzić wykłady hybrydowo - transmitować wykład prowadzony na uczelni. Z tego względu wykłady te mogą nieco różnić się od znanych Państwu z ostatniego zjazdu, który był w całości zaplanowany on-line, zatem wszyscy uczestnicy korzystali z MS Teams. Jednocześnie informuję, iż zjazd modułu C - pedagogicznego planowany jako stacjonarny odbędzie się w formie przewidzianej w planie, o ile nie pojawią się do tego czasu odgórne zarządzenia uczelniane czy ministerialne.
Z wyrazami szacunku
dr Aneta Rayzacher-Majewska
Kierownik Studiów
 

 

 

 


 

Logowanie - Platforma Moodle

UWAGA!

 Platforma Moodle.

Aby zalogować się na Platformie należy wejść na stronę e.uksw.edu.pl

Zostaniemy przekierowani do strony  Centalnego Serwera uwierzytelniania, a następnie logujemy się danymi do Usosweba

Przy pierwszym logowaniu zostaniemy poproszeni o uzupełnienie danych profilowych  ( adres mailowy i miejscowość) dane te należy zapisać i przejść do zakładki KOKPIT

Pobierz informację

*** uprzejmie informujemy, że wczoraj MNISW podpisał rozporządzenie przedłużające ELS

/ Elektroniczne Legitymacje Studenckie/ , których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze  roku akdemickiego  2019/2020,   zachowują ważność  do dnia 31 maja 2020 roku bez konieczności potwierdzenia  ich ważności oraz umieszczenie hologramu!

Informacja dla II roku PST

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż standard kształcenia nauczycieli zobowiązuje do zrealizowania przedmiotu "emisja głosu" w wymiarze 30 godzin, dlatego zajęcia te są przewidziane w cyklu dwuletnim po 15 godzin w każdym roku. Osoby, które uczestniczyły w zajęciach w roku akademickim 2019/2020 zrealizowały jedynie połowe wymaganego wymiaru zajęć, zatem chcąc uzyskać kwalifikacje do nauczania muszą Państwo zrealizować kolejne 15 godzin.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że plan jest rozbudowany i też nad tym ubolewamy, jednak wymiar godzinowy poszczególnych zajęć określa Rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r. i nie możemy z nim dyskutować.

Z wyrazami szacunku
Aneta Rayzacher-Majewska
Kierownik PST

Pobierz - informacja dot. praktyk katechetyczno-pedagogicznych

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach