Aktualności

Informacja dla VI roku

Obrony prac magisterskich

Zarządzenie nr 43/2020 Rektora UKSW z dnia 17.06.2020 roku (pobierz)

Zarządzenie nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.01.2021 roku  (pobierz)

Instrukacja archiwizacji prac dyplomowych w APD - zał. nr 2 do Zarządzenia nr 5/2021 Rektora UKSW z dnia 21.01.2021 (pobierz)

 

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową wraz z całą dokumentacją do  dnia 14.06.2022 r. w roku akademickim 2021/2022.

 Temat pracy magisterskiej na studiach niestacjonarnych powinien zostać zatwierdzony do dnia 31 marca  na V roku studiów.

Aby zostać dopuszczonym do egzaminu dyplomowego  należy:

1) posiadać zaliczenia z wszystkich przedmiotów w systemie USOS.

 Osoby, które odbywały  podczas studiów praktyki w ramach modułu przygotowania pedagogicznego do nauczania religii powinny złożyc podanie o wpisanie praktyk oraz  uprawnień do suplementu.

2) uzupełnić w APD streszczenie pracy oraz  wpisać słowa kluczowe

3) wgrać do APD odpowiednio nazwany plik z pracą wg schematu (nazwa pliku: WT-numer indeksu-MGR.PDF, np. WT-12345-MGR.PDF )

Stronę tytułową pracy opracowuje się wg WZORU

4) po zatwierdzeniu pracy w APD przez promotora wypełnić i podpisać:
   -  oświadczenie studenta o autorstwie pracy oraz udzieleniu licencji  (pobierz) - należy złozyć  tylko w formie elektronicznej w APD
   - osiągnięcia indywidualne uzyskane w trakcie studiów w UKSW - życiorys zawodowy - pobierz
   - kartę pracy dyplomowej - do pobrania z APD
   - wniosek o powołanie komisji - do pobrania z APD
5) dostarczyć do dziekanatu  pracę dyplomową dwustronnie drukowaną w miękkiej okładce wraz z oryginałami ww dokumentów. Pracę dyplomową w  twardej okładce jednostronnie drukowaną dla recenzenta

6) wypełnić elektroniczną kartę obiegową - zostanie uruchomiona po złożeniu wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego

7) dokonać opłaty za dyplom - 60 zł na indywidualny numer rachunku bankowego z USOS

 

Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

5 tez na egzamin dyplomowy - dostarcza promotor

Promotor składa oświadczenie o spełnieniu warunków do przedstawienia pracy  (tylko w systemie APD), akceptuje  raport JSA a także zatwierdza pracę w APD
 

Do wyboru :

  • informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
  • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim - pobierz (dla chętnych)
  • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z opłatą 40 zł. - pobierz (dla chętnych)
  • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (ukończeniu przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu zaopiniowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. praktyk - pobierz

Pracę dyplomową archiwizujemy na www.apd.uksw.edu.pl

instrukcja archiwizacji pracy dyplomowej (kod Wydziału Teologicznego - WT)

Dziekan na wniosek  studenta  (wniosek musi zawierać opinię promotora o stanie zaawansowania pracy) może przesunąć termin złożenia pracy dyplomowej najpóźniej do dnia 30 września br.

Niezłożenie pracy w wyznaczonym terminie powoduje skreslenie  studenta z listy studentów.

Podanie o przedłużenie terminu złożenia pracy pobierz

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty złożenia wniosku o przeprowadzenie egzaminu dyplomowego.

 

Studenci, którzy złożyli pracę dyplomową do obrony (APD), mają wszytkie przedmioty zaliczone i komplet wpisów w usoswebie. Po rozliczeniu roku studiów  pracownik dziekanatu zleci aktywowanie Elektronicznej Karty Obiegowej Studenta, której zatwierdzenie przez jednostki UKSW stanowi jeden z warunków dopuszczenia do obrony. Oznacza to, że student musi być rozliczony z poszczególnymi jednostkami UKSW:

  • Kwestura (Jednostka Odpowiedzialna za Płatności)
  • Biblioteka Główna UKSW
  • Dział Pomocy Materialnej

............................................................................................................................................................................

Informacja

Uprzejmie informujemy, że  w dniu 15 maja 2022 roku  Ćwiczenia: Katecheza i kultura - wybrane zagadnienia rozpoczną się o godz. 11.00 sala 313.

Ćwiczenia bedą poprowadzone w zastępstwie przez p. mag lic. Jolantę Mierzejewską.

Informacja

Drodzy Państwo,

Informujemy, że w dniu 14 maja (sobota) o godz. 13.15 w kapilcy  UKSW zostanie odprawiona Msza Święta za duszę Śp. dr Michała Konrada Małka.

Zjazd Moduł B - kody do zajeć

Uprzejmie informujemy, że wykłady (Moduł B)  w dniu 9-10 kwietnia 2022r. odbędzie się stacjonarnie, przy jendoczesnym transmitowaniu zajęć na MS Teams, by osoby, które z ważnych powodów nie mogą uczestniczyć stacjonarnie, połączyły się.

Pobierz kody

dr M. Małek Nauczanie religii w szkole kod : kgb2l33

 

Egzamin Ex Universa Theologia

Szanowni Państwo,

Egzamin Ex Universa Theologia odbędzie się w dniu 19.03.2022  rok godz. 9.00.
Uprzejmie proszę o przesłanie do dnia 22.02.2022 roku do sekretariatu informacji, kto z Państwa podchodzi w tym dniu do egzaminu. 

KOMISJA I
Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Marek Tatar
Członkowie:       
                           dr hab. Monika Waluś
                           ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk
                           ks. prof. ucz. dr hab. Waldemar Linke
                           ks. prof. ucz. dr hab. Krzysztof Kietliński

 

 


 

Informacja

*Uprzejmie przypominam,

że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego  UKSW z dnia 22.01.2020 temat pracy magisterskiej  powinien zostać zatwierdzony do dnia 31 marca na V roku studiów.

Moduł C zjazd 11-12 grudnia 2021 roku

 

Szanowni Państwo,
uwzględniając aktualną sytuację związaną z COVID-19 i odnosząc się do Państwa oczekiwań i próśb odnośnie do formy najbliższego zjazdu (11-12 grudnia, moduł C), uprzejmie informuję, iż zajęcia w całości odbędą się w formie on-line na MS Teams.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Aneta Rayzacher-Majewska
 

Kody do zajęć : Przedmioty psychologiczno-pedagogiczne dla osób, które robią przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne

dr T. Janus Psychologia rozwojowa - kod:  gg64z10

dr T. Janus Psychologia społeczna - kod:  ht50422

dr A. Rayzacher-Majewska :

Dydaktyka ogólna cz.1 kod 8e5ho7l

Dydaktyka ogólna cz.2  kod qrggqkk

Koordynacja praktyk kod  0873i48

o. dr S. Wiśniewski Emisja głosu kod: 01pu3f1

W związku ze zdalnymi zajęciami  wyjątkowo w czasie tego zjazdu w niedzielę od 8.00 będzie psychologia rozwojowa, a dydaktyka ogólna od 12.30.

Ogłoszenie

Słuchacze  PST:
Szanowni Państwo, z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 i związane z tym obawy wyrażane przez niektórych z Państwa odnośnie do zjazdu stacjonarnego, podjęłam decyzję o przeprowadzeniu dla Państwa zajęć w dniach 4-5 grudnia w sposób zdalny. Jednocześnie chcę podkreslić, iż moja decyzja dotyczy PST, zaś studenci teologii niestacjonarnej będą mieli zajęcia w siedzibie UKSW. Oznacza to, iż wykładowcy będą prowadzić wykłady hybrydowo - transmitować wykład prowadzony na uczelni. Z tego względu wykłady te mogą nieco różnić się od znanych Państwu z ostatniego zjazdu, który był w całości zaplanowany on-line, zatem wszyscy uczestnicy korzystali z MS Teams. Jednocześnie informuję, iż zjazd modułu C - pedagogicznego planowany jako stacjonarny odbędzie się w formie przewidzianej w planie, o ile nie pojawią się do tego czasu odgórne zarządzenia uczelniane czy ministerialne.
Z wyrazami szacunku
dr Aneta Rayzacher-Majewska
Kierownik Studiów
 

 

 

 


 

Msza Święta w soboty

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że w Kościele Parafialnym ul. Dewajtis 5 w soboty: 06 listopada 2021r, 04 grudnia 2021r,  29 stycznia 2022r, , 5 marca 2022 r. 2 kwietnia 2022r, 23 kwietnia 2022r, 14 maja 2022r, oraz 11 czerwca 2022r o godz. 7.15 dla osób chętnych będzie możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach