Aktualności

Godziny otwarcia dziekanatu w dniu 09.06.2018

Uprzejmie informujemy, że w najbliżaszą sobotę (09.06.2018) dziekanat studiów niestacjonarnych

będzie czynny w godz. 9.00-13.30.

Rekrutacja uzupełniająca na studia w programie Erasmus+

W terminie 12.04-11.05.2018 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 11.05.2018 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

 

UWAGA!

Szanowni Państwo

w dniu  23 czerwca w godz. 9.00-12.00 odbędzie się dyżur / wpisy do kart egzaminacyjnych /

z p. dr A. Rayzache -Majewską sala 501.

Sesja egzaminacyjna semestr letni 2017/18

9 czerwca 2018 r.

 dr A. Twardziłowska -  Egzamin ustny -godz. 8.00 sala 322

O. dr M. Baranowski - Egzamin ustny od godz. 13.30-15.30, sala 405

16 czerwca 2018 r.

O. dr M. Baranowski - Egzamin ustny od godz. 11.00-13.00, sala 407

23 czerwca 2018 r.

ks. dr Filipczuk - Teologia moralna życia społecznego -  egz. godz. 8.00 sala 406

dr A. Twardziłowska - Wpisy oraz kol dla tych co nie byli na egzaminie  -  godz.8.00  sala 322

mgr M. Niewiadomska - Język łaciński - egz. godz.9.00 sala 227A

dr Krystyna Klimska- Filozofia bytu- od 12.00-14.00, sala 323

dr Monika Waluś - egzamin ustny godz. 12.00 sala 503

ks. dr M. Nowosielski, od 16.00-18.00, sala 323

dr M. Wolska - egzamin Historia sztuki - godz. 11.30-14.00 sala 227

24 czerwca 2018r.

s. dr H. Iwaniuk - Katechetyka fundamentalna -egz. godz. 10. sala 227A

Informacja dla VI roku

Student jest zobowiązany złożyć pracę dyplomową do ostatniego dnia zajęć dydaktycznych w danym roku akademickim. Dziekan na wniosek promotora lub studenta (wtedy wniosek musi posiadać poparcie promotora) może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej najpóźniej do dnia 28 września br.

 Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie od pn-śr w godz. 9.00-13.00 od 28 maja do 26 czerwca 2018 r .

Dokumentacja jaką należy złożyć przed dopuszczeniem do egzaminu magisterskiego:

 • indeks i karta egzaminacyjna
 • trzy egzemplarze pracy dyplomowej w tym: dwa egzemplarze pracy jednostronnie drukowanej w twardej okładce (dla promotora i recenzenta), jedenegzemplarz pracy dwustronnie drukowanej w miękkiej okładce,
 • Drugą stronę (nienumerowaną) każdego egzemplarza pracy powinno stanowić oświadczenie studenta o samodzielnym pisaniu pracy podpisane przez autora i promotora pracy (druk do pobrania z systemu apd)
 • cztery zdjęcia formatu 4,5 x 6,5,
 • opłata za dyplom - 60 zł (opłata dokonywana na indywidualny rachunek studenta w USOS),
 • karta obiegowa (do pobrania w dziekanacie, wypełnioną kartę należy złożyć przed egzaminem),
 • wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej (wyznaczenie terminu egzaminu dyplomowego i recenzenta, z podpisem promotora),
 • karta pracy dyplomowej (druk do pobrania z systemu apd),
 • licencja (druk do pobrania z systemu apd),
 •  tezy na egzamin podpisane przez promotora (3 egzemplarze)
 • życiorys zawodowy
 • oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (druk do pobrania z usos.web);

      Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW składane w Biurze Karier (druk do pobrania z usos.web -instrukcja)

      Raport z badania pracy przez system antyplagiatowy - dostarcza promotor

Do wyboru:

 •  informujemy studentów planujących złożyć wniosek o suplement w j. angielskim, że są zobowiązani przetłumaczyć życiorys zawodowy na j. angielski oraz tytuł pracy w języku angielskim w APD i otrzymać akceptację lektora UKSW lub biura tłumaczeń.
 • wniosek o odpis suplementu do dyplomu w jęz. angielskim
 • życiorys zawodowy do suplementu w jęz. angielskim
 • wniosek o odpis dyplomu w jęz. obcym z dodatkowym zdjęciem i opłatą 40 zł.
 • podanie o wpisanie uprawnień do nauczania religii w szkole (osoby po ukończeniu kursu z przygotowania katechetyczno-pedagogicznego) do suplementu

Pracę magisterską archiwizujemy nawww.apd.uksw.edu.pl

UWAGA! - Zmiana sali na zajęcia

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07.04.2018 r. wykład - Teologia biblijna z dr T. Twardziłowskim sala 326

UWAGA!

Szanowni Państwo uprzejmie informuję, że

wykład z Historii sztuki poprowadzi - dr Karolina Wolska

wykład - Katolicka nauka społeczna - dr Marek Sobisz

Rekrutacja uzupełniająca na studia w programie Erasmus+

W terminie18.09-13.10.2017 r. otwarta jest uzupełniająca rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programieErasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku lub specjalności, którą powinien on wystawić do dnia 13.10.2017 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie:  http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2017r.

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2017r.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2017r. do 30 września 2018r.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku

UWAGA STUDENCI

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS

Ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach