Aktualności

Szkolenie BHP - studenci studiów magisterskich

Informacja Inspektoratu BHP
dot. DODATKOWYCH OSTATNICH TERMINÓW szkoleń w zakresie bhp
dla Studentów

Szanowni Państwo,
przychylając się do próśb od Studentów, którzy do dnia dzisiejszego nadal nie
uregulowali sprawy szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
zostały wyznaczone cztery dodatkowe, ostatnie w bieżącym roku akademickim
terminy szkoleń.
DODATKOWE OSTATNIE SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP DLA STUDENTÓW ODBĘDĄ SIĘ:
1 termin - 17.01.2019 (czwartek), godz. 16.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
2 termin - 19.01.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana;
3 termin - 23.01.2019 (środa), godz. 16.45, Dewajtis 5, Nowy Gmach,
Aula im. Jana Pawła II;
4 termin - 26.01.2019 (sobota), godz. 09.45, Wóycickiego 1/3, Budynek
Auditorium Maximum, Aula im. Roberta Schumana.
WAŻNE DODATKOWE INFORMACJE
1. Powyższa informacja dotyczy WYŁĄCZNIE Studentów, którzy w bieżącym roku
akademickim (2018/2019) NIE UCZESTNICZYLI w szkoleniu w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. WSZYSCY STUDENCI, którzy do dnia dzisiejszego uregulowali sprawę szkoleń
w zakresie bhp, otrzymali ZALICZENIE ZE SZKOLENIA wpisane do systemu USOS.
3. Na dodatkowe szkolenie należy przyjść w jednym z powyższych terminów
(terminy są do wyboru, Inspektorat BHP nie prowadzi zapisów).
4. Czas szkolenia wynosi 4 godziny lekcyjne.
5. Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest SZKOLENIEM
OBOWIĄZKOWYM, zaś jego ukończenie jest JEDNYM Z WARUNKÓW ZALICZENIA ROKU
STUDIÓW. Oznacza to, że jeśli ktoś z Państwa nie uczestniczył jeszcze
w szkoleniu zorganizowanym w naszym Uniwersytecie, zobowiązany jest do bardzo
poważnego potraktowania sprawy i przyjścia na szkolenie.
Paweł Włodowski
Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Gratulacje!

Student studiów teologicznych UKSW Pan Tomasz Sobania popłynie w Rejsie Niepodległości na statku

"Dar Mlodzieży" na etapie Panama-Gdynia oraz weźmie udział w Światowych Dniach Młodzieży w Panamie.

Serdecznie gratulujemy!

Boże Narodzenie 2018

 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
przy wzejściu pierwszej gwiazdki wieczornej na niebie,
ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Ten biały kruchy opłatek, pszenna kruszyna chleba,
a symbol wielkich rzeczy, symbol pokoju i chleba.
Na ziemię w noc wtuloną, Bóg schodzi jak przed wiekami.

                                                            Braćmi się znowu poczyńmy, przebaczmy krzywdy, gdy trzeba.
                                                            Podzielmy się opłatkiem, chlebem pokoju i nieba.

 

Wszystkim pracownikom, studentom i doktorantom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam serdeczne życzenia dobrego, pełnego miłości i życzliwości przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego, a także błogosławieństwa Bożego pokoju na cały Rok Pański 2019.

 

Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW

Informacja - Moduł katechetyczno-pedagogiczny

15.12.2018 r. Ćwiczenia z pedagogiki (ks. dr Kopiczko) wyjątkowo o godzinie 8.00-10.30

Wykład z pedagogiki ( ks. dr J. Kotowski) od godz. 11.00-20.30

Informacja dla IV roku

ks. dr Ł. Białk - Wstęp do teologii duchowosci godz. 8.00-10.30

p. dr hab. I. Smentek - Teologia dogmatyczna : Sakramentologia - godz. 10.45-13.15

ks. dr D. Bartoszewicz - Listy św. Pawła i Dzieje Apostolskie - godz. 14.00-16.30

Uwaga zmiana sali! Studia niestacjonarne

Uprzejmie informuję, że wykład z p. prof. dr hab. Grzegorzem Łęcickim od dnia 24.11.2018 - sala 313

Rekrutacja uzupełniająca na studia w programie Erasmus+

W terminie 12.04-11.05.2018 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 11.05.2018 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

 

Rejestracja na ćwiczenia 2018/19

Instrukcja

Rejestracja - pobierz

Szanowni Państwo od dnia 25.10.2018 roku godz. 9.00 będzie otwarta rejstracja na ćwiczenia do wyboru. Proszę zarejstrować się  na semestr zimowy jak i letni. Wybierając ćwiczenie proszę aby było takie samo w semestrze zimowym jak i letnim .

Studenci studiów magisterskich rok III -VI rejestrują się również na seminarium magisterskie.

Proszę zwrócić uwagę na ile ćwiczeń powinni sie Państwo zapisać w zalezności od roku studiów.

* Patrz plan Teologia ogólna ćwiczenia na rok 2018/19  wg wzoru

Terminy składania wniosków o pomoc materialną dla studentów i doktorantów

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego dla osób niepełnosprawnych przypada od 5 września do 10 października 2018r

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów  i stypendium dla najlepszych doktorantów  przypada od 5 września do 15 października 2018 r.

Wnioski o zapomogę można składać od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Wnioski złożone po tych terminach rozpatrywane będą od miesiąca następującego po złożeniu wniosku


     *UWAGA STUDENCI*

Przypominamy, że rejestracja wniosków odbywa się przez system USOSweb, po jego zarejestrowaniu, wniosek w formie papierowej wraz z dokumentami należy dostarczyć do DPMS ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 002, 003 więcej informacji na str. www.dpm.uksw.edu.pl

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach