Aktualności

Uwaga odwołane zajęcia z p. prof. M. Waluś

Szanowni Państwo

zajęcia: Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia z p. prof. M. Waluś w dniu 11.04.2021 roku zostały odwołane.

Zajęcia zostaną odpracowane w dniu  08.05.2021r. (sobota) w godz. 8.00-10.30 na Ms Teams

UWAGA!

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, iż standard kształcenia nauczycieli zobowiązuje do zrealizowania przedmiotu "emisja głosu" w wymiarze 30 godzin, dlatego zajęcia te są przewidziane w cyklu dwuletnim po 15 godzin w każdym roku. Osoby, które uczestniczyły w zajęciach w roku akademickim 2019/2020 zrealizowały jedynie połowe wymaganego wymiaru zajęć, zatem chcąc uzyskać kwalifikacje do nauczania muszą Państwo zrealizować kolejne 15 godzin.
Zdajemy sobie sprawę z tego, że plan jest rozbudowany i też nad tym ubolewamy, jednak wymiar godzinowy poszczególnych zajęć określa Rozporządzenie MNiSW z 25 lipca 2019 r. i nie możemy z nim dyskutować.
 
Z wyrazami szacunku
Aneta Rayzacher-Majewska
Kierownik PST

 

 

 

Praca zaliczeniowa z psychologii u ks. dr. M. Nowosielskiego

Szanowni Państwo 

w zał. zostały zamieszczone tezy do wyboru na zaliczenie przedmiotu z Modułu C . Pracę należy przesłać do wykładowcy na adres email

ks.Mirosław Nowosielski      nowos-m@o2.pl

do dnia 30.03.2021 roku.

Pobierz

Egzamin EX Universa Theologia 20.03.2021

Szanowni Państwo,

Egzamin EX UNiversa Theologia odbędzie się w dniu 20.03.2021 od godz. 9.00 na Platformie MS Teams

Skład Komisji:
 

Przewodniczący:   ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Członkowie:  o. dr Michał Baranowski

                      ks. dr hab. Artur Kasprzak

                      ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. ucz.

                      dr hab. Monika Waluś

Uprzejmie prosze o przesłanie na adres email a.grobelska@uksw.edu.pl informacji do dnia 24.02.2021  kto z Państwa w tym dniu podchodzi do egzaminu.

Tezy na egzamin - pobierz
 

Informacja dot. - Moduł C

Informacja dot. Modułu C

Zajęcia " Omówienie praktyk "

z p. dr M. Małkiem bądą w piątki tj. 04.12.2020 oraz  26.02.2021r.  o godz. 17.30 na MS Teams

 

Uwaga zamiana  !

w dniu 8.11.2020 o godz. 8.00-12.15 zajęcia poprowadzi ks. dr J. Kotowski

..................................................................................................................................................................................

*Uprzejmie przypominam, iż Sekretariat studiów niestacjonarnych i podyplomowych jest czynny w

soboty wykładowe teologii - w dni zajęć w godz. 9.00 - 15.00.

Podczas zjazdów ćwiczeniowych teologicznych oraz podczas wykładów z Modułu C i B jest zamknięty

 

  • poniedziałki, wtorki w godz. 9.00 - 13.00
  • środy w godz. 9.00 - 15.00

Wprowadza się ograniczenia w dostępie do obiektów UKSW:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Kanclerza UKSW:
-wizyty interesantów ograniczamy do niezbędnego minimum, a jeśli to możliwe, realizujemy
w sposób zdalny;
-wizyty interesantów w siedzibie uczelni są możliwe po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym i potwierdzeniu terminu spotkania przez właściwego pracownika.
 

Legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Rejestracja na ćwiczenia 2020/21

SZANOWNI PAŃSTWO

 Uprzejmie Informuję, że od dnia 30.10.2020 od godz. 08.00 do dnia  10.11.2020 do godz. 23.59 będzie otwarta rejestracja na ćwiczenia do wyboru.

Ćwiczenia należy wybrać wg schematu godzinowego, który jest zamieszczony na planie zajęć  dla poszczególnych roczników.

 Każde ćwiczenie   ma 12 godz / 6 godzin w semestrze zimowym oraz 6 godz. w sem letnim/

Wybierane ćwiczenie w semestrze zimowym obowiązuje Państwa również w  semestrze letnim.

Proszę wybierać tak ćwiczenia aby nie pokrywały się one godzinowo z innymi ćwiczeniami.

 Nie można wybrać np. 4 ćwiczeń o tej samej godzinie.

REJESTRACJA - info

Pobierz

Obsługa studentów - ważne

Obsługa administracyjna interesantów odbywa się po uprzednim telefonicznym  ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem  jednostki organizacyjnej w celu uniknięcia gromadzenia się.

Osoba w trakcie przebywania na terenie Uczelni winna stosować środki ochrony sanitarnej:

-maseczki zakrywającej nos i usta/ przyłbica

-rekawiczki ochronne

-środki chemiczne do dezynfekcji osobistej

Środki ochrony sanitarnej interesanci zapewniają  we własnym zakresie

Prosimy o posiadanie własnego długopisu!

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach