Aktualności

Informacja

W związku z uroczystą Mszą Świętą beatyfikacyjną naszego Patrona (Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego), która będzie koncelebrowana  7 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie pod przewodnictwem J.E. kardynała Angelo Becciu, delegata papieskiego, uprzejmie informujemy, że zjazd w dniu 07 czerwca 2020 roku (dot.  Modułu katechetycznego:  Moduł B) został odwołany. Zajęcia w sobotę odbędą się w normalnym trybie. Zajęcia niedzielne zostaną zrealizowane drogą kształcenia na odległość w formie uzgodnionej z wykładowcą.

Komunika Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2020 roku dotyczący formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania

Komunikat jest adresowany do studentów oraz uczestników studiów doktoranckich i dotyczy:; 
I. formy i sposobu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-3 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zwanego dalej „Regulaminem” 
II. oraz zasad przyznawania: zapomóg, stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja

Szanowni Państwo,

W związku z uroczystą Mszą Świętą beatyfikacyjną naszego Patrona (Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego), która będzie koncelebrowana  7 czerwca 2020 r. o godzinie 12.00 na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie pod przewodnictwem J.E. kardynała Angelo Becciu, delegata papieskiego, uprzejmie informujemy, że zjazd w dniu 07 czerwca 2020 roku (dot.  Modułu katechetycznego:  Moduł B) został odwołany. Zajęcia w sobotę odbędą się w normalnym trybie. Zajęcia niedzielne zostaną zrealizowane drogą kształcenia na odległość w formie uzgodnionej z wykładowcą.

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach