Aktualności

Egzamin EX Universa Theologia 20.03.2021

Szanowni Państwo,

Egzamin EX UNiversa Theologia odbędzie się w dniu 20.03.2021 od godz. 9.00 na Platformie MS Teams

Skład Komisji:
 

Przewodniczący:   ks. prof. dr hab. Marek Tatar

Członkowie:  o. dr Michał Baranowski

                      ks. dr hab. Artur Kasprzak

                      ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. ucz.

                      dr hab. Monika Waluś

Uprzejmie prosze o przesłanie na adres email a.grobelska@uksw.edu.pl informacji do dnia 24.02.2021  kto z Państwa w tym dniu podchodzi do egzaminu.

Tezy na egzamin - pobierz
 

Odpracowanie zajeć

Szanowni Państwo 

w dniu 30 stycznia 2021 r. ( sobota)  zostaną odpracowane zajęcia z ks. dr Markiem Filipczukiem

1. Rok III i IV teologii, studia magisterskie  oraz Podyplomowe Studium Teologii   I i II rok

Przedmiot: Teologia moralna fundamentalna w godz. 8-10.30 oraz  10.45-13.15

/ zajęcia z X i XI 2020 roku/

 

2. Rok V i VI teologii, studia magisterskie 

Przedmiot: Katolicka nauka społeczna w godz. 14.00-16.30 oraz 16.45-19.15

/zajęcia z X i XI 2020 roku/


 

Informacja dot. - Moduł C

Informacja dot. Modułu C

Zajęcia " Omówienie praktyk "

z p. dr M. Małkiem bądą w piątki tj. 04.12.2020 oraz  26.02.2021r.  o godz. 17.30 na MS Teams

 

Uwaga zamiana  !

w dniu 8.11.2020 o godz. 8.00-12.15 zajęcia poprowadzi ks. dr J. Kotowski

..................................................................................................................................................................................

*Uprzejmie przypominam, iż Sekretariat studiów niestacjonarnych i podyplomowych jest czynny w

soboty wykładowe teologii - w dni zajęć w godz. 9.00 - 15.00.

Podczas zjazdów ćwiczeniowych teologicznych oraz podczas wykładów z Modułu C i B jest zamknięty

 

  • poniedziałki, wtorki w godz. 9.00 - 13.00
  • środy w godz. 9.00 - 15.00

Wprowadza się ograniczenia w dostępie do obiektów UKSW:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Kanclerza UKSW:
-wizyty interesantów ograniczamy do niezbędnego minimum, a jeśli to możliwe, realizujemy
w sposób zdalny;
-wizyty interesantów w siedzibie uczelni są możliwe po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym i potwierdzeniu terminu spotkania przez właściwego pracownika.
 

Legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Rejestracja na ćwiczenia 2020/21

SZANOWNI PAŃSTWO

 Uprzejmie Informuję, że od dnia 30.10.2020 od godz. 08.00 do dnia  10.11.2020 do godz. 23.59 będzie otwarta rejestracja na ćwiczenia do wyboru.

Ćwiczenia należy wybrać wg schematu godzinowego, który jest zamieszczony na planie zajęć  dla poszczególnych roczników.

 Każde ćwiczenie   ma 12 godz / 6 godzin w semestrze zimowym oraz 6 godz. w sem letnim/

Wybierane ćwiczenie w semestrze zimowym obowiązuje Państwa również w  semestrze letnim.

Proszę wybierać tak ćwiczenia aby nie pokrywały się one godzinowo z innymi ćwiczeniami.

 Nie można wybrać np. 4 ćwiczeń o tej samej godzinie.

REJESTRACJA - info

Pobierz

Obsługa studentów - ważne

Obsługa administracyjna interesantów odbywa się po uprzednim telefonicznym  ustaleniu terminu spotkania z pracownikiem  jednostki organizacyjnej w celu uniknięcia gromadzenia się.

Osoba w trakcie przebywania na terenie Uczelni winna stosować środki ochrony sanitarnej:

-maseczki zakrywającej nos i usta/ przyłbica

-rekawiczki ochronne

-środki chemiczne do dezynfekcji osobistej

Środki ochrony sanitarnej interesanci zapewniają  we własnym zakresie

Prosimy o posiadanie własnego długopisu!

Rejestracja on-line kandydatów na realizację części studiów za granicą w programie Erasmus+

W terminie 23.10.-5.11.2020 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na realizację części studiów za granicą w programie Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21. Studia prawdopodobnie będą odbywały się częściowo lub całkowicie w trybie zdalnym. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 5.11.2020 r. w systemie USOSweb.


Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

Lektorat z języka angielskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuje,  iż lektorat z języka angielskiego dla 1,2,3  roku teologii studia niestacjonarne będzie odbywał się drogą e-learning na Platformie  Moodle  w sposóbasynchroniczny, co oznacza, że nie ma z góry określonego czasu ...

Aby zalogować się na platformie Moodle należy wejść na stronę e.uksw.edu.pl.

Po wejściu na stronę zostaniemy przekierowani do strony Centralnego Serwera Uwierzytelniania,

tutaj logujemy się danymi do Usosweba.

Lektorat będzie  prowadzony własnie tą metodą. Dla niektórych z Państwa będzie to kontynuacja dotychczasowego sposobu uczenia.

 

Dla nowych użytkowników platformy Moodle podaję instrukcję logowania:

Logowanie na platformę Moodle:

 1. wpisz do przeglądarki https://login.uksw.edu.pl/cas/login

 2. z listy serwisów wybieramy drugą pozycję Moodle

 3. wpisujemy Login i hasło tak, jak do USOS

 4. jeżeli jest to pierwsze logowanie to należy dokończyć rejestracji  (uzupełnić pola oznaczone czerwoną gwiazdką)

Szanowni Państwo bardzo proszę, aby oprócz wykonywania zadań na platformie, samodzielnie ćwiczyć umiejętności językowe, jak czytanie czy słuchanie.  Czyli czeka na Państwa trochę samodzielnej i  dodatkowej pracy, którą będzie można podjąć oczywiście na miarę Waszych możliwości czasowych.

Lektorat z języka angielskiego dla Państwa poprowadzi p. Monika Nowosielska z SJO  UKSW

 

 


 

Zasady funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

W związku ze wzrostem liczby zachorowań na COVID-19 wizyty w dziekanacie należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

Wizyta w dziekanacie możliwa jest tylko po wcześniejszym umówieniu się.

Legitymacje studencie zachowują ważność do dnia 29 listopada 2020 r.

Prosimy o zapoznannie się z zasadamifunkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Zarządzenie Nr 65/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2

Subskrybuje zawartość