Aktualności

Informacja

*Uprzejmie przypominam,

że zgodnie z Zarządzeniem  Nr 2/2020 Dziekana Wydziału Teologicznego  UKSW z dnia 22.01.2020 temat pracy magisterskiej  powinien zostać zatwierdzony do dnia 31 marca na V roku studiów.

Informacja

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w dniu 15 stycznia br  roku  sekretariat studiów niestacjonarnych i podyplomowych bedzie czynny do godz. 13.00.
 

Boże Narodzenie 2021

Bóg jest wierny, dotrzymuje obietnicy danej w Raju. Przychodzi na ziemię, gdzie przywraca dawny ład, odnawiając ludzką naturę na obraz i podobieństwo Boże.Nie zawiódł więc nadziei pierwszych rodziców i całej ludzkości. Nie zawiedzie i naszych.
                                                           Bł. Kardynał Stefan Wyszyński

 

 

 

 

 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia nadziei i miłości. Niech radość Świąt Narodzenia Pańskiego przenika nasze życie, niech daje nam pewność, że Obietnica Boga nigdy nie zawiedzie.

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

 

Moduł C zjazd 11-12 grudnia 2021 roku

 

Szanowni Państwo,
uwzględniając aktualną sytuację związaną z COVID-19 i odnosząc się do Państwa oczekiwań i próśb odnośnie do formy najbliższego zjazdu (11-12 grudnia, moduł C), uprzejmie informuję, iż zajęcia w całości odbędą się w formie on-line na MS Teams.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Aneta Rayzacher-Majewska
 

Kody do zajęć : Przedmioty psychologiczno-pedagogiczne dla osób, które robią przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne

dr T. Janus Psychologia rozwojowa - kod:  gg64z10

dr T. Janus Psychologia społeczna - kod:  ht50422

dr A. Rayzacher-Majewska :

Dydaktyka ogólna cz.1 kod 8e5ho7l

Dydaktyka ogólna cz.2  kod qrggqkk

Koordynacja praktyk kod  0873i48

o. dr S. Wiśniewski Emisja głosu kod: 01pu3f1

W związku ze zdalnymi zajęciami  wyjątkowo w czasie tego zjazdu w niedzielę od 8.00 będzie psychologia rozwojowa, a dydaktyka ogólna od 12.30.

Ogłoszenie

Słuchacze  PST:
Szanowni Państwo, z uwagi na rosnącą liczbę zakażeń COVID-19 i związane z tym obawy wyrażane przez niektórych z Państwa odnośnie do zjazdu stacjonarnego, podjęłam decyzję o przeprowadzeniu dla Państwa zajęć w dniach 4-5 grudnia w sposób zdalny. Jednocześnie chcę podkreslić, iż moja decyzja dotyczy PST, zaś studenci teologii niestacjonarnej będą mieli zajęcia w siedzibie UKSW. Oznacza to, iż wykładowcy będą prowadzić wykłady hybrydowo - transmitować wykład prowadzony na uczelni. Z tego względu wykłady te mogą nieco różnić się od znanych Państwu z ostatniego zjazdu, który był w całości zaplanowany on-line, zatem wszyscy uczestnicy korzystali z MS Teams. Jednocześnie informuję, iż zjazd modułu C - pedagogicznego planowany jako stacjonarny odbędzie się w formie przewidzianej w planie, o ile nie pojawią się do tego czasu odgórne zarządzenia uczelniane czy ministerialne.
Z wyrazami szacunku
dr Aneta Rayzacher-Majewska
Kierownik Studiów
 

 

 

 


 

Msza Święta w soboty

Szanowni Państwo

uprzejmie informuję, że w Kościele Parafialnym ul. Dewajtis 5 w soboty: 06 listopada 2021r, 04 grudnia 2021r,  29 stycznia 2022r, , 5 marca 2022 r. 2 kwietnia 2022r, 23 kwietnia 2022r, 14 maja 2022r, oraz 11 czerwca 2022r o godz. 7.15 dla osób chętnych będzie możliwość uczestniczenia we Mszy Świętej.

Logowanie - Platforma Moodle

UWAGA!

 Platforma Moodle.

Aby zalogować się na Platformie należy wejść na stronę e.uksw.edu.pl

Zostaniemy przekierowani do strony  Centalnego Serwera uwierzytelniania, a następnie logujemy się danymi do Usosweba

Przy pierwszym logowaniu zostaniemy poproszeni o uzupełnienie danych profilowych  ( adres mailowy i miejscowość) dane te należy zapisać i przejść do zakładki KOKPIT

Pobierz informację

*** uprzejmie informujemy, że wczoraj MNISW podpisał rozporządzenie przedłużające ELS

/ Elektroniczne Legitymacje Studenckie/ , których ważność została potwierdzona w pierwszym semestrze  roku akdemickiego  2019/2020,   zachowują ważność  do dnia 31 maja 2020 roku bez konieczności potwierdzenia  ich ważności oraz umieszczenie hologramu!

SZKOLENIE BIBLIOTECZNE ! termin ostateczny zaliczenia

Szkolenie znajduje się na platformie e-learningowej Moodle UKSW (https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=14140), a warunkiem jego zaliczenia jest rozwiązanie testu końcowego. Każdy student miał po dwa podejścia w sesji zimowej, letniej oraz poprawkowej. Test zostanie wyłączony 22.09.2021 o godz. 23.59. Osobom, które nie zaliczą testu lub do niego nie przystąpią zostaną wystawione w protokole przedmiotu niezaliczenia.
 

Subskrybuje zawartość