wydarzenia

Spotkanie doktorantów z Władzami Wydziału i Zarządem Samorządu Doktorantów

Uwaga Doktoranci!
 
W dniu 6 października 2015 o godz. 15.00 w sali. 043 odbędzie się spotkanie wszystkich doktorantów z Władzami Wydziału i Zarządem Samorządu Doktorantów, podczas którego przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące toku studiów, wymagań do zaliczenia roku, działalności Samorządu

Kurs katechetyczno-pedagogiczny na studiach niestacjonarnych

Uprzejmie informujemy, że roczny kurs katechetyczno-pedagogiczny na studiach niestacjonarnych zostanie uruchomiony. Pierwsze zajęcia w najbliższy piątek 2 października 2015 r. Zapraszamy.

GRATULACJE DLA NOWYCH PROFESORÓW

Z radością informujemy, że następujący pracownicy naszego Wydziału odebrali z rąk Prezydenta RP nominacje profesorskie:

Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło

Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz

Ks. prof. dr hab. Marek Skierkowski

W dniu 24 sierpnia 2015 r., zmarł ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD

W dniu 24 sierpnia 2015 r.,  zmarł ks. prof. dr hab. Władysław Kowalak SVD.

Urodził się15 stycznia 1933 r. w Nieczajnie k. Poznania. W latach 1946-1951 ukończył szkołę średnią w Bruczkowie i Pieniężnie, a następnie w latach 1951-1958 odbył studia filozoficzno-teologiczne w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. 7 lipca 1957 r. przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1960-1965 ukończył specjalistyczne studia muzykologiczno-teologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, po czym pracował jako wykładowca w Misyjnym Seminarium Duchownym Księży Werbistów w Pieniężnie. W latach 1969-1972 był rektorem tegoż seminarium.

W 1969 r. rozpoczął pracę wykładowcy na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie: 1969 jako młodszy asystent; 1971 jako starszy asystent; w 1974 obronił doktorat z teologii, 1976 został adiunktem; W 1981 habilitował się w zakresie historii religii i został zatrudniony na stanowisku docenta.

W latach 1976-1977 Władysław Kowalak SVD wziął udział w ekspedycji naukowej do Australii (badania w Sydney na Sydney University i Macquaire University) oraz Papui Nowej Gwinei (Melanesian Institute w Goroka).

30 września 1981 r. objął on kierownictwo specjalizacji misjologicznej na Wydziale Teologicznym ATK w Warszawie.

8 października 1991 r. ks. doc. dr hab. Władysław Kowalak otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

W roku akademickim 1999/2000 Sekcja Misjologii rozpoczęła działalność w ramach Wydziału Teologicznego w nowych strukturach UKSW. Kierownikiem sekcji pozostał ks. Władysław Kowalak SVD. 30 września 2003 r. ks. prof. Władysław Kowalak SVD przeszedł na emeryturę. Ks. prof. Władysław Kowalak SVD koordynował także pracę Studium Misyjnego w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. W latach 1999-2001 był także kierownikiem Katedry Misjologii oraz wykładał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

Od lat był też członkiem krajowych i zagranicznych towarzystw i instytutów: Polskiego Towarzystwa Afrykanistycznego (Warszawa); Missionswissenschaftliches Institut e.V. (Sankt Augustin k. Bonn) oraz Europäische Gesellschaft für Katholische Theologie e. V. (Nijmegen); członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi Episkopatu Polski (1996-2006). W latach 1972-1992 był redaktorem ukazującego się na łamach ?Collectanea Theologica? Biuletynu Misjologiczno-Religioznawczego, redaktorem Zeszytów Misjologicznych ATK oraz działu Misjologia w Encyklopedii Katolickiej KUL.

Wypromował 14 doktorów oraz wielu magistrów.

 

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego UKSW

Pogrzeb odbędzie się w Górnej Grupie k. Grudziądza 26 sierpnia 2015 r. (środa) o godz. 15.00

Zmarł Stanisław Babiński, ojciec ks. prof. UKSW dra hab. Jarosława Babińskiego

W dniu 21 sierpnia 2015 r. w wieku 76 lat, zmarł śp.  Stanisław Babiński, ojciec Księdza prof. UKSW dra hab. Jarosława Babińskiego.

Msza Święta pogrzebowa odbyła się w dniu, 24 sierpnia br. o godz. 11.00 w kościele parafialnym w Lipnicy.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i łączymy się w modlitwie za śp. Stanisława.


Zmarła Maria Nowak, mama ks.prof. dra hab. Jacka Nowaka.

Dnia 14 sierpnia 2015 r. zmarła Maria Nowak, mama ks.prof. dra hab. Jacka Nowaka.
Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona 21.08.2015 r. (piątek) o godzinie  11.00 
w Kościele Księży Pallotynów, ul. Przybyszewskiego 30 w Poznaniu.
Pogrzeb odbędzie się o godzinie 13.00.

Składamy wyrazy współczucia Rodzinie i łączymy się w modlitwie za śp. Marię.


Projekt "Pierwsze kroki w e-learningu. Tworzenie i obsługa kursu na uniwersyteckiej platformie e-learningowej MOODLE".

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Pierwsze kroki w e-learningu. Tworzenie i obsługa kursu na uniwersyteckiej platformie e-learningowej MOODLE".
W ramach projektu zostaną przeprowadzone warsztaty pozwalające opanować umiejętności praktyczne związane z tworzeniem i prowadzeniem kursów na platformie.
Zaplanowany został również wykład "Prawa autorskie w e-learningu", który zostanie przeprowadzony przez Pana dr hab. Marka Świerczyńskiego
- pracownika WPiA UKSW.

Terminarz spotkań:
- wykład: 25.09.2015 r., godz. 10.00-13.00. Bud. 14, s. 1422,
- warsztaty: 22 i 29.10, godz. 16.00-19.00.

Limit uczestników: 20 osób.
Zapisy od 24 lipca (wg kolejności zgłoszeń), bezpośrednio na maila:
sjo@uksw.edu.pl
W tytule wiadomości proszę wpisać: Pierwsze kroki w e-learningu.

Z wyrazami szacunku,
Monika Nowosielska
Kierownik SJO UKSW


Ks. dr hab. Józef Kloch - najlepszy rzecznik prasowy (prestiżowa nagroda w branży public relations "PRotony2015")

11.06.2015 r. zostały rozdane prestiżowe nagrody w branży public relations "PRotony2015".
W kategorii najlepszy rzecznik prasowy statuetkę otrzymał pracownik Wydziału Teologicznego UKSW w Warszawie ks. dr hab. Józef Kloch.
Serdecznie gratulujemy!

Zobacz zdjęcie

Dyżur Prodziekana ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego odwołany w dniu 03.06.2015 oraz w dniu 10.06.2015

W dniu 03 czerwca 2015 r. i 10 czerwca 2015 r. dyżur Prodziekana ks. prof. dra hab. Ryszarda Czekalskiego jest odwołany.

Projekt na WT "Absolwent z kompetencjami" wyróżniony przez NCBiR

Lepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy, wyposażenie ich w tzw. miękkie kompetencje oraz wzmocnienie potencjału w oczach pracodawcy ? taki był cel projektu Absolwent z kompetencjami realizowanego na Wydziale Teologicznym UKSW. Dzisiaj, gdy projekt w większości został już zrealizowany, możemy jasno stwierdzić ? udało się!

 20 maja 2015r. trzy uczestniczki projektu, Dominika Tyc, Joanna Palka oraz Monika Jasińska wzięły udział w konferencji prasowej z Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leną Kolarską-Bobińską. Absolwent z kompetencjami został wyróżniony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako najlepiej prowadzony projekt unijny realizowany na uczelni wyższej w Polsce.

Jak podkreśliła kierownik projektu dr Dominika Żukowska-Gardzińska, wyróżnienie to cenna wskazówka, że warto i trzeba szukać nowych możliwości rozwoju Wydziału Teologicznego. Podobnego zdania są studenci biorący w udział w projekcie ? wielu z nich przyznaje, że warsztaty i szkolenia, które odbyli w ramach Absolwenta z kompetencjami  pomogły im w ubieganiu się o wymarzoną pracę. - Dziś już wiem, jakie są moje mocne i słabe strony. Mocne, którymi mogę się wyróżnić i słabe, nad którymi muszę jeszcze popracować. To daje mi większą świadomość mojej wartości wobec pracodawcy ? podkreśliła na konferencji prasowej Dominika Tyc. Praca nad mocnymi stronami studentów WT trwała od października. W tym czasie uczestnicy zdobywali wiedzę m.in. na temat technik autoprezentacji, sposobów rozwiązywania sytuacji konfliktowych, organizacji eventów, produkcji multimedialnych i marketingu. Był również czas pracy z przedsiębiorcami. Teraz przyszedł moment praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności ? od maja trwają staże w firmach Jet Events, Arskom Group i 4Mat Media, partnerach projektu.

Warto podkreślić, że nie jest to pierwszy sukces Absolwenta z kompetencjami. W marcu br. Dagmara Nurzyńska, uczestniczka projektu, otrzymała nagrodę Młody Kreatywny Roku Branży Eventowej 2014 podczas gali MP Power Awards. Do udziału w konkursie zainspirowały ją warsztaty. 

Zdjęcie1, 2, 3, 4, 5

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach