wydarzenia

Zmarł śp. Tadeusz - Tata ks. prof. ucz. dra hab. Mirosława Mejznera

Dnia 21 marca 2022 r. zmarł w wieku 88 lat Tata ks. prof. ucz. dra hab. Mirosława Mejznera, śp. Tadeusz.
Msza św. pogrzebowa będzie miała miejsce 24 marca (czwartek) 2022 r. o godz. 11.00 w parafii Ciepielów (diecezja radomska).

Dziekan i Rada Wydziału Teologicznego UKSW składają  ks. Mirosławowi Mejznerowi wyrazy współczucia z powodu śmierci Taty i zapewniają o modlitwie za Zmarłego.

 

Zaproszenie do udziału w projekcie „Musicie od siebie wymagać – trening przywództwa integralnego”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Musicie od siebie wymagać – trening przywództwa integralnego” to cykl spotkań – seminariów, warsztatów, wykładów w ramach projektu Karol Wojtyła Fellowship do którego zapraszamy nauczycieli, studentów, doktorantów i wszystkich zainteresowanych tym tematem.

 

Link do strony: https://www.centrumjp2.pl/musicie-od-siebie-wymagac-trening-przywodztwa-integralnego/

Gratulacje dla Prof. ucz. dr hab. Barbary Strzałkowskiej

Serdecznie gratulujemy Prof. ucz. dr hab. Barbarze Strzałkowskiej, która decyzją Ministerstwa Edukacji i Nauki została powołana na eksperta Komisji Ewaluacji Nauki.

Nowe zajęcia ogólnouczelniane - kreatywnie, skutecznie, profesjonalnie (3 - 4 pkt ECTS)

 

Biuro Karier UKSW zaprasza na bezpłatne warsztaty ogólnouczelniane połączone z pakietem indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym (prowadzone on-line).

Zapraszamy studentów wszystkich wydziałów ostatniego rocznika studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich do uczestnictwa w przedmiotach ogólnouczelnianych:

  • ABC własnego biznesu (CSDZ-ABK-ABC),
  • Biznesplan, kreowanie wizerunku i budowanie marki (CSDZ-ABK-BWM),
  • Negocjacje i savoir vivre w biznesie (CSDZ-ABK-NSV),
  • Zarządzanie sobą w czasie i adaptacja do zmian (CSDZ-ABK-ZCZ),
  • Skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i twórcze rozwiązywanie problemów (CSDZ-ABK-KKP).

Rekrutacja do programu Erasmus+ na rok akademicki 2022/2023

W terminie 11.02-8.03.2022 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na realizację części studiów za granicą w programie Erasmus+  roku akademickiego 2022/23. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 8.03.2022. w systemie USOSweb.

Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach