wydarzenia

Międzynarodowa konferencja naukowa pt.: "Kryzys jako doświadczenie i szansa" (28.04.2021)

Doktoranci Wydziału Teologicznego Katedry Mistyki Chrześcijańskiej oraz Katedry Teologii Życia Duchowego Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, pod kierunkiem prodziekana ds. współpracy międzynarodowej i studiów niestacjonarnych ks. prof. dr hab. Marka Tatara zapraszają na konferencję międzynarodową  pt.: "Kryzys jako doświadczenie i szansa", która odbędzie się on-line 28 kwietnia 2021 r.


 Cel: Wydarzenie ogólnoświatowej pandemii skłoniło wiele środowisk, w tym także naukowych, do podjęcia tematów związanych z zaistniałą sytuacją w formie webinarów. Wydaje się jednak, iż istnieje potrzeba podjęcia szerszego spojrzenia na zagadnienie kryzysu, a nie tylko w kontekście koronawirusa. Stąd jesteśmy przekonani, że istotne jest podejście wieloaspektowe do problematyki doświadczenia kryzysu. Nasza propozycja ma być pogłębioną refleksją w tym zakresie.

 Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji wypełnił formularz zgłoszeniowy


 Więcej informacji na stronie: www.crisis-chance.com

X Konferencja Ochrony Zdrowia BÓL I CIERPIENIE - OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu (17.04.2021)

Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie, Wydział Teologiczny UKSW i Wydział Medyczny Collegium Medicum UKSW zapraszają na X Konferencję Ochrony Zdrowia BÓL I CIERPIENIE - OGNISKO ŚWIATŁA I CIEMNOŚCI Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu.

Pobierz program

Zaproszenie

X Konferencja Ochrony Zdrowia "Ból i cierpienie - ognisko światła i ciemności. Ciąża patologiczna. Diagnostyka i terapia wad płodu".

Konferencja odbędzie się 17/04/2021 w formie on-line w godzinach 10:00 - 17:00 na platformie Cisco Webex Meetings. Logować można się już od godziny 9:30.

Link do uczestnictwa:
https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=ecece3b6ccb92d4d746bd62360c71d7bc


Zalecamy użycie przeglądarki CHROME.

Instrukcja logowania się do Cisco Webex Meetings:
http://bic-uksw.pl/images/Do%C5%82%C4%85czanie%20do%20eventu%20w%20Cisco%20Webex.pdf


 

Zmarł ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc - wieloletni wykładowca teologii ekumenicznej na Wydziale Teologicznym

Dnia 6.04.2021 r. zmarł ks. prof. UKSW dr hab. Wojciech Hanc -  wykładowca teologii ekumenicznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w latach 2000-2013.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 10 kwietnia w Słupcy (archidiec.gnieźnieńska). Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w kościele pw. bł. bp. Michała Kozala o godz. 13.00. Po niej, ciało Zmarłego zostanie złożone w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.

Komunikat na stronie Diecezji Włocławskiej


Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Księdza Profesora

Życzenia Wielkanocne 2021

Alleluja!... „Ten dzień jest poświęcony Bogu waszemu…
Nie bądźcie smutni i nie płaczcie!
Nie bądźcie przygnębieni,
gdyż radość w Panu jest ostoją waszą.
Wszak ten dzień jest święty…” (Ne 8, 9.10.11)
Twój Odkupiciel żyje
w Tobie, w Kościele i w rodzinie ludzkiej.
Podźwigniesz się z ziemi
i oglądać będziesz Boga w ciele swoim.
Jezus Chrystus niesie Ci nadzieję, pociechę,
pomoc, pewność życia, radość…
On Ci ukazuje drogę wyjścia z siebie, zwyciężenie siebie…
On uczy, jak przez Krzyż dochodzić do zwycięstwa,
przez cierpienie i trud codzienny dochodzić do chwały.
On Ci otwiera oczy i serce na ludzi i uczy, jak ich miłować,
nawet w udręce doznawanej od nich…
Twoja Droga Krzyżowa prowadzi do nowego życia.
Zaufaj Twemu Odkupicielowi
Czcigodny Sługa Boży
Stefan Kardynał Wyszyński

 

Pan Jezus na Krzyżu pojednał ludzkość z Bogiem, pojednał każdego z nas.
W imieniu Kolegium Dziekańskiego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam serdeczne życzenia serdeczne życzenia radości, jaka płynie z daru pojednania, z wyrwania nas z sideł szatana i panowania śmierci. Alleluja!

Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik


 

Wirtualne Targi Pracy na UKSW

Biuro Karier UKSW w ramach prowadzonego projektu pn. Wiem, potrafię, działam. Profesjonalizacja usług Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW (POWR.03.01.00-00-B056/17) w dniu 14 KWIETNIA 2021 r. organizuje Wirtualne Targi Pracy dla studentów UKSW pn. Dzień Pracodawcy na specjalnie dedykowanej stronie internetowej dzienpracodawcy.uksw.edu.pl Będzie to okazja dla studentów i absolwentów do zapoznania się z ciekawą ofertą wielu pracodawców oraz wzięcia udziału w tzw. Recriutment date , czyli nieformalnych spotkaniach rekrutacyjnych na platformach komunikacyjnych Zoom lub MSTeams. Zachęcamy studentów do wzięcia udziału w spotkaniach z pracodawcami. Na spotkania studenci mogą zapisać się poprzez formularz dostępny na stronie wydarzenia w zakładce DLA STUDENTÓW. Zapisy ruszają od 30 marca i potrwają do 7 kwietnia.

Więcej informacji na stronie  https://bk.uksw.edu.pl/node/2545 lub dzienpracodawcy.uksw.edu.pl

Sympozjum naukowe (on-line) "Źródła duchowości Zgromadzeń Honorackich" (10.03.2021)

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Teologia duchowości) zaprasza na sympozjum ŹRÓDŁA DUCHOWOŚCI ZGROMADZEŃ HONORACKICH, które odbędzie się 10 marca 2021 r. w systemie zdalnym.

link do sympozjum poniżej:

 https://uksw.webex.com/uksw-en/onstage/g.php?MTID=e434c5d110d2d239c574427bdd723f8a4

Pobierz program

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach