wydarzenia

Rekrutacja na studia w programie Erasmus+

 

W terminie 22.01-4.03.2021 r. otwarta jest rejestracja on-line kandydatów na wyjazd na studia za granicą w programie Erasmus+. Należy postarać się m.in. o opinię opiekuna roku, którą powinien on wystawić do dnia 4.03.2021 r. w systemie USOSweb.
Więcej informacji na stronie
http://www.teologia.uksw.edu.pl/node/26

 

Zmarł mgr Hubert Kaczmarski

Hubert Jerzy Kaczmarski przez kilkadziesiąt lat, od 1982 roku związany był z naszą uczelnią – najpierw z ATK, potem UKSW. Był lektorem języka łacińskiego na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej i Wydziale Teologicznym. W latach 1991 – 2006 był rzecznikiem prasowym ATK, następnie UKSW. Zmarł 28 grudnia 2020 r. Miał 69 lat.

Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Hubera Kaczmarskiego

Msza żałobna odbędzie się 8 stycznia 2021 r. o godz. 11 w Parafii Bożego Ciała na Kamionku w Warszawie.

Więcej informacji: https://uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/aktualnosci/2392-zmarl-hubert-kaczmarski

Boże Narodzenie 2020

 

Boże Narodzenie jest świętem pokory, ubóstwa, ogołocenia, poniżenia Syna Bożego, który przybywa, aby obdarzyć nas swoją nieskończoną miłością. (…) A tego Boga, który przychodzi, możemy spotkać w płaczącym, bezbronnym dziecku, w chorym, który czuje, jak opuszczają go siły, w starszym człowieku, który przepracowawszy całe życie w społeczeństwie naszym, opartym na produkcyjności i sukcesie, zepchnięty jest na margines i zaledwie tolerowany.
Św. Jan Paweł II

 


Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie składam serdeczne życzenia takiego przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego, by tajemnica Wcielenia Syna Bożego przemieniała nasze serca i otwierała je na potrzebującego miłości bliźniego, w którym przychodzi do nas Pan.

 
Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
Ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik

Warszawa, 25 XII 2020

Zmarł ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek - wybitny teolog i ekumenista

Dnia 18 grudnia 2020 roku w Warszawie w wieku 92 lat zmarł ks. prof. dr hab. Alfons Skowronek- wybitny teolog i ekumenista. Był twórcą Katedry Teologii Ekumenicznej Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, pracował na Wydziale Teologicznym w latach 1971 – 1993.

Pogrzeb śp. Księdza Profesora Alfonsa Skowronka odbędzie się w środę 23 grudnia 2020 roku, o godzinie 11.00 w Parafii Matki Bożej Królowej Meksyku w Laskach Warszawskich. Pochowany zostanie na cmentarzu Zakładu dla Ociemniałych w Laskach.

Więcej informacji: https://ekai.pl/zmarl-wybitny-ekumenista-ks-prof-alfons-skowronek/

Zapewniamy o pamięci w modlitwie za śp. Księdza Profesora.


 

Monografia naukowa pt. "Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN's Agenda 2030"

Informujemy, że 29 listopada 2020 r. w Wydawnictwie Routledge ukazała się monografia naukowa pt. "Sustainable Development Goals and the Catholic Church. Catholic Social Teaching and the UN's Agenda 2030" zredagowana przez K. Cichos, J. A. Sobkowiak, R. Zenderowski, R. F. Sadowski, B. Zbarachewiczi S. Dziekoński.
W pracy nad monografią uczestniczyło ponad 50 pracowników UKSW z siedmiu różnych dyscyplin naukowych, w tym pracownicy Wydziału Teologicznego.

Szczegółowy spis treści monografii jest dostępny na stronie wydawnictwa
Taylor & Francis - 
Link

ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE - sympozjum pastoralistów na UKSW

Dnia 21.XI.2020 odbyło się online sympozjum ZNAKI CZASU WYZWANIEM DLA KOŚCIOŁA W POLSCE.

Relacja z symopzjum - pobierz link

Zmarli Absolwenci IEMiD - Sebastian Pacynko (lat 33), Michał Pacynko (lat 30)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarli Absolwenci Instytutu Edukacji
Medialnej i Dziennikarstwa - Sebastian Pacynko, zmarł 2.11.2020 r. (lat 33),
Michał Pacynko, zmarł 14.11.2020 r. (lat 30). Msza św. pogrzebowa została
odprawiona 19.11.2020 r. w kościele św. Izydora w Markach.
Koleżanki i Kolegów z roku oraz wszystkich Absolwentów IEMiD, którzy nie
mogli uczestniczyć w pogrzebie zapraszam do wspólnej modlitwy w intencji
Zmarłych w niedzielę 22 listopada 2020 r. podczas Mszy św. o godz. 10:00,
która będzie sprawowana w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie,
ul. Gdańska 6A.
Link do transmisji będzie dostępny na stronie parafii
https://www.parafia-marymont.pl/

Ks. Jarosław A. Sobkowiak, prodziekan ds. studenckich WT UKSW

Georg Weigel w rozmowie z Iwoną Pałczyńską, studentką IEMiD

Nasi Studenci wciąż nas zaskakują swoim rozwojem i pasjami. Iwona Pałczyńska, studentka III roku dziennikarstwa w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na UKSW w Warszawie, współpracująca z Polską Agencją Prasową, przeprowadziła rozmowę z Georgem Weiglem, amerykańskim pisarzem, teologiem, działaczem społecznym, autorem najlepiej sprzedającej się biografii papieża Jana Pawła II. Na podstawie tej rozmowy napisała artykuł
https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C758461%2Camerykanski-teolog-raport-watykanu-ujawnia-ze-mccarrick-bezwstydnie?fbclid=IwAR3HcOPQItR_NMAO9AniCxDGCCYJUjabUqtNDCVhcnPDx9h1ldewMd_rAaU

Zachęcamy do lektury, a p. Iwonie serdecznie gratulujemy!


 

Wprowadza się ograniczenia w dostępie do obiektów UKSW:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Decyzją Kanclerza UKSW:
-wizyty interesantów ograniczamy do niezbędnego minimum, a jeśli to możliwe, realizujemy
w sposób zdalny;
-wizyty interesantów w siedzibie uczelni są możliwe po uprzednim umówieniu telefonicznym/mailowym i potwierdzeniu terminu spotkania przez właściwego pracownika.
 

Legitymacje cały czas są ważne i nie ma potrzeby zgłaszania się do dziekanatu po hologram.

podstawa prawna: ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (art.51b ust. 4, zmiana od dnia 18.04.2020) przedłużono ważność legitymacji studenckich i doktoranckich, bez obowiązku potwierdzania ich ważności, na czas ograniczenia funkcjonowania uczelni lub zawieszenia na niej kształcenia oraz 60 dni po jego zakończeniu.

Informujemy, że od dnia 16 października do dnia 29 listopada 2020 zajęcia na Wydziale Teologicznym na wszystkich kierunkach będą odbywać się on-line!

 

 

Zarządzenie Nr 66/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 października 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 16 października - 29 listopada 2020 r.

W związku z Zarządzeniem Rektora przenoszącym całość dydaktyki na kształcenie zdalne (do 29.11.2020) prosimy o podanie kodów MTeams do wszystkich zajęć stacjonarnych i dyżurów.

Jednocześnie przypominam, że jedyny właściwy adres do przesyłania w/w kodów to: plan.wt@uksw.edu.pl

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach