sympozja

Sympozjum naukowe "Duszpasterstwo młodzieży wyzwaniem dla Kościoła w Polsce i na Słowacji" (14.05.2018)

Specjalizacja Teologii Pastoralnej WT UKSW w Warszawie i Teologická Fakulta Trnavskej Univerzity zapraszają 14 maja 2018 roku na sympozjum naukowe

"Duszpasterstwo młodzieży wyzwaniem dla Kościoła  w Polsce i na Słowacji"

Kampus UKSW ul. Dewajtis 5, sala 225

Pobierz plakat

 

Sympozjum Muzyka w liturgii – 22 listopada 2016 r.

Muzyka w liturgii – 22 listopada 2016 r., sala 223

Program

Godz. 10. 00    Rozpoczęcie
        Powitanie: Dziekan Wydziału Teologicznego UKSW
        Wprowadzenie: ks. prof. dr hab. Jacek Nowak, UKSW

Konferencja naukowa-"Ewangelia wg św. Marka. Geneza-Interpretacja-Aktualizacja" (24.11.2015)

Instytut Nauk Biblijnych serdecznie zaprasza na konferencję naukową Ewngelia wg św. Marka. Geneza - Interpretacja - Aktualizacja, która odbędzie się 24 listopada 2015 r., godz. 10.00, sala 043.

Pobierz plakat

Konferencja naukowa "Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię" (7.03.2015 r.)

Instytut Nauk biblijnych Wydziału Teologicznego zaprasza na konferencję naukową "Nawróćcie sie i wierzcie w Ewangelię", która odbedzie się 7 marca 2015 r. (sobota), u. Dewajtis 5, Aula Muzyczna 116.

Pobierz plakat

Sympozjum naukowe "Chrześcijanie i muzułmanie na Bliskim Wschodzie i w Nigerii" (10.12.2014)

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Instytut Dialogu Kultury i Religii WT UKSW zaprasza na sympozjum naukowe "Chrześcijanie i muzułmanie na Bliskim Wschodzie i w Nigerii", które odbędzie się 10 grudnia 2014 r., godz. 11.30-13.00 w Auli Mauzycznej 116, ul. Dewajtis 5

Wymiar punktów ECTS za uczestnictwo: 0,25 ECTS

Grypy zobowiązane do uczestnictwa:

to3, tb3, em3, mi3, nk2, nk3

Pobierz plakat

Sympozjum międzynarodowe "Aktualność przesłania Miłosierdzia Bożego w Kościele dzisiaj" (19.11.2014)

Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Wydziału Teologicznego zaprasza na sympozjum międzynarodowe "Aktualność przesłania Miłosierdzia Bożego w Kościele dzisiaj", które odbędzie się 19 listopada 2014 r. , ul. Dewajtis 5, sala 116 od godz. 9.00 do godz.17.00

Pobierz program

 

Międzynarodowe sympozjum "Świeccy w Kościele i świecie solą ziemi" (21.10.2014)

Specjalizacja  Teologii Pastoralnej Instytutu Teologii Pastoralnej WT UKSW oraz Teologická Fakulta Trnavskej Univerzity v Trnave so sídlom v Bratislave zapraszają na międzynarodowe sympozjum Świeccy w Kościele i świecie solą ziemi. Sympozjum odbędzie się w Kampusie UKSW ul. Dewajtis 5 w dniu 21 X 2014 w godz. 9.00-13.30 - sala 043

Wymiar punktów ECTS za uczestnictwo: 0,25 ECTS

Grypu zobowiązane do uczestnictwa i opiekun:

mi3, nk3, to3 - dr Mateusz Tutak

plakat

Sympozjum naukowe "IDŹ I NAPRAW!" (22.10.2014)

Katedra Teologii Życia Duchowego UKSW i Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza zaprasza na sympozjum "IDŹ I NAPRAW !"- sympozjum o tajemnicy wynagradzania czyli o tym jak wynagradzać we współczesnym świecie. Sympozjum odbędzie się 22 października 2014 r., ul. Dewajtis 5, godz. 9.00.

Pobierz program

"Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki - nowe fakty"- ogólnopolska konferencja (15.10.2014)

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Śmierć bł. ks. Jerzego Popiełuszki - nowe fakty", która odbędzie się 15 października 2014 r. o godz. 9.30, ul. Dewajtis 5, w Auli Jana Pawła II, z okazji 30. rocznicy uprowadzenia i zabójstwa kapłana męczennika.

Powszechnie wiadomo, że okoliczności śmierci ks. Popiełuszki w październiku 1984 roku wciąż są okryte tajemnicą z punktu widzenia historycznego. Pozostaje też wiele do powiedzenia o znaczeniu społecznym, jak też religijnym tego wydarzenia. Niniejsza konferencja ma poruszyć te ważne kwestie i przedstawić je w nowym świetle i na podstawie nowych dokumentów.

Prelegenci to znakomici znawcy tematyki związanej z ks. Popiełuszką, zajmujący się badaniem jego życia, okoliczności śmierci oraz męczeństwa. Są to: dr Piotr Gontarczyk, prof. Jan Żaryn, prof. Wojciech Polak, ks. prof. Józef Naumowicz,, dr Milena Kindziuk, dr Paweł Skibiński, ks. prof. Tomasz Kaczmarek, ks. dr Antoni Poniński.

Pobierz program

Wymiar punktów ECTS za uczestnictwo: 0,25 ECTS

Grypu zobowiązane do uczestnictwa i opiekun:

część pierwsza:

do1, dk1 - dr Marta Jarosz

do2 - prof. Grzegorz Łęcicki

część druga:

dk1 - dr Marta Jarosz

dk2, do2, em3 - prof. Grzegorz Łęcicki (wpisy po zakończeniu konferencji)

Pozostali studenci mogą uczestniczyć indywidualnie po uprzednim imiennym dopisaniu się na listę w sekretariacie studiów stacjonarnych najpóźniej do 14.10.2014 r.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach