Aktualności

SESJA EGZAMINACYJNA - semestr letni 2014/2015

SESJA EGZAMINACYJNA - semestr letni 2014/2015

01.06.2015 r. - ks. prof. J. ZabielskiMoralność życia sakramentalnego w teologii prawosławnej godz. 12:00, sala 313

02.06.2015 r. - prof. G. Łęcicki - kolokwium Krytyczna interpretacja przekazów audiowizualnych, godz. 16:30-18:15, sala 116

03.06.2015 r. - dr B. Strzałkowska - Księgi historyczne i Księgi prorockie, godz. 10:00-11:00 sala 320

15.06.2015 r. - ks. dr G. Bachanek - Teologia dogmatyczna - antropologia, eschatologia, łaska; Sakramentologia; Wprowadzenie w chrześcijaństwo od godz. 10:00, sala 417

15.06.2015 r. - ks. dr K. Filipowicz - Liturgika fundamentalna; Liturgika - fundamentalna, sakramenty, godz. 12:00-13:00, sala 501

15.06.2015 r. - ks. prof. J. ZabielskiTeologia moralna życia osobistego godz. 14:00, sala 420

16.06.2015 r. - ks. prof. J. ZabielskiTeologia moralna życia osobistego godz. 8:00, sala 420

15.06.2015 r. - ks. dr hab J. Babiński - Teoria poznania godz. 9:30-10:30, sala 407

15.06.2015 r. - ks. dr hab J. Babiński - Wstęp do filozofii godz. 10:30-11:55, sala 407

16.06.2015 r. - ks. dr G. Bachanek - Teologia dogmatyczna - mariologia, eklezjologia,
 od godz. 10:00, sala 407

17.06.2015 r. -  prof. G. Łęcicki - Teologia środków społecznego przekazu - założenia, metodologia, treści, godz. 9:00-11:00, sala 420

17.06.2015 r. - ks. dr hab. W. Linke, godz. 10:00, sala 117

17.06.2015 r. - ks. dr M. Mejzner - Patrologia, godz. 09:00, sala 417

17.06.2015 r. - ks. dr D. Pater, godz. 12:00-14:00, sala 117

18.06.2015 r. - ks. dr D. Pater, godz. 9:00-11:00, sala 117

18.06.2015 r. - ks. prof. J. Grzywaczewski - godz. 9:45, sala 419

19.06.2015 r. - ks. prof. R. Bartnicki - Ewangelie synoptyczne, godz. 8:30, sala 229

19.06.2015 r. - ks. dr M. Jasinski - Stary Testament, godz. 10:00, sala 421

19.06.2015 r. - dr D. Jaszewska - godz. 10:00, sala 417

19.06.2015 r. - dr B. Strzałkowska - Księgi historyczne i Księgi prorockie, godz. 10:00-11:00 sala 320

22.06.2015 r. - ks. dr Z. Grochowski - Dzieje Apostolskie i Listy św. Pawła, godz. 12:00, sala 407

22.06.2015 r. - ks. dr . P. Artemiuk - Apologia i dziennikarstwo, godz. 10:00, sala 420

22.06.2015 r. - ks. dr D. Sztuk - Dzieje Apostolskie i Listy Pawłowe, godz. 11:30-12:30, sala 320

22.06.2015 r. - ks. dr J. Łupiński - Historia Kościoła, godz. 14:00, sala 313

22.06.2015 r - mgr M. Butkiewicz - egzaminy, wpisy i wszelkie niezałatwione sprawy godz. 11:00-12:00, sala 418

22.06.2015 r. - ks. dr hab. T. Stępień - Historia filozofii, godz. 14:00, sala 417

23.06.2015 r. - ks. dr J. Łupiński - Historia Kościoła, godz. 08:30, sala 420

23.06.2015 r. - ks. dr G. Bachanek - Teologia dogmatyczna - stworzenie, od godz. 10:00, sala 407

23.06.2015 r. - ks. dr hab. J. Babiński - Wstęp do filozofii, godz. 11:00, sala 417

23.06.2015 r., - ks. prof. L. Nieścior - godz. 10:00, sala 501

23.06.2015 r. - ks. dr hab. W. Kluj - godz. 12:00, sala 117

24.06.2015 r. - ks. dr N. Mojżyn - od godz. 10:00, sala 420

25.06.2015 r. - ks. dr M. Filipczuk Teologia moralna życia osobistego, godz. 9:00, sala 420

29.06.2015 r. - ks. prof. J. Różański - godz. 8:30-11:00, sala 502

Konferencja naukowa Wychowanie w cyberprzestrzeni 14.05.2015 r.

Katedra katechetyki materialnej serdecznie zaprasza na konferencję naukową "Wychowanie w cyberprzestrzeni", która odbędzie się 14 maja 2015 roku o godz. 9.30 w Auli muzycznej ( s. 116) przy ul. Dewajtis 5.

Przypisanie wymiaru punktów ECTS za uczestnictwo:

0,25 ECTS

Grupy zobowiązane do uczestnictwa i opiekun:

nk2, nk3, nk4 - ks. dr Rafał Bednarczyk

pobierz plakat

Spotkanie studentów z członkami PKA 07.05.2015 r. godz. 15:15 sala 326

W dniu 07 maja 2015 r. o godz. 15:15 w sali 326 odbędzie się spotkanie członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze studentami kierunku TEOLOGIA (specjalności: teologia ogólna, edukacja medialna i dziennikarstwo, misjologia, specjalność nauczycielsko-katechetyczna, teologia kultury, turystyka krajów biblijnych).

Podczas trwania spotkania nie ma zajęć.

Spotkanie ze starostami 24.04.2015 r.

UWAGA!!!

W dniu 24.04.2015 r. o godz. 12:30 w sali 116 odbędzie się spotkanie Prodziekana ds. studiów stacjonarnych ze starostami.

Obecność obowiązkowa!

Składanie podań o dopisanie do zajęć fakultatywnych i wykładow monograficznych - do 09.03.2015 r.

Sznowni Studenci,

Składanie podań do Prodziekana ds. studiów stacjonarnych z prośbą o dopisanie do zajęć fakultatywnych i wykładów monograficznych będzie możliwe do dnia 09.03.2015 r.

Po upływie tego terminu dopisanie do listy nie będzie możliwe.

Ankieta - prośba o wypełnienie

Szanowni studenci,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie przez system USOSweb ankiety dotyczącej jakości kształcenia na zajęciach.

Ankieta będzie aktywna od 01.03.2015 r. do 30.03.2015 r.

Ankieta jest anonimowa i służy poprawie jakości kształcenia na naszym Wydziale.

Rejestracja na zajęcia fakultatywne, wykłady monograficzne, specjalizacje dm1 - semestr letni 2014/2015

W dniu 01.02.2015 r. zostanie uruchomiona rejestracja na zajęcia fakultatywne, wykłady monograficzne, zajęcia w języku obcym oraz specjalizacje dla studiów II stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna (studenci wybierają dwie spośród czterech specjalizacji).

Rejestracja zostanie uruchomiona w następujących godzinach:

20:30 - specjalizacje dm1

21:00 - zajęcia fakultatywne

21:30 - wykłady monograficzne

22:00 -  zajęcia w języku obcym

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach