informacje

Warunki zaliczenia roku

Na studiach doktoranckich obowiązuje rozliczenie roczne.

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej do sekretariatu należy złożyć wypełnione karty egzaminacyjne, indeks oraz sprawozdanie z przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej, podlegajacych zatwierdzeniu przez opiekuna naukowego.

Program opisowy studiów doktoranckich stacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW

Program opisowy studiów doktoranckich niestacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW

Tabela do pobrania

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Rada Dyscypliny Nauk Teologicznych - 21.09.2020

Rada Dyscypliny Nauk Telogicznych - 22.06.2020

                                                                 .

                                                                 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach