informacje

Warunki zaliczenia roku

Na studiach doktoranckich obowiązuje rozliczenie roczne.

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej do sekretariatu należy złożyć wypełnione karty egzaminacyjne, indeks oraz sprawozdanie z przebiegu badań naukowych i pracy dydaktycznej, podlegajacych zatwierdzeniu przez opiekuna naukowego.

Program opisowy studiów doktoranckich stacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW

Program opisowy studiów doktoranckich niestacjonarnych na Wydziale Teologicznym UKSW

Tabela do pobrania

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Publiczne obrony rozpraw doktorskich - Rada Wydziału 11.03.2019

Publiczne obrony rozpraw doktorskich - Rada Wydziału 25.02.2019

Publiczne obrony rozpraw doktorskich - Rada Wydziału 21.01.2019

 

 

                                                                 .

                                                                   

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach