informacje

PANDEMIA JAKO ZNAK CZASU DLA KOŚCIOŁA W POLSCE (red. M. J. Tutak; ks. T. Wielebski).

W Wydawnictwie UKSW ukazała się monografia PANDEMIA JAKO ZNAK CZASU DLA KOŚCIOŁA W POLSCE (red. M. J. Tutak; ks. T. Wielebski). 
11 autorów, w większości pracowników WT UKSW, odpowiada na wezwanie II Soboru Watykańskiego skierowane do Kościoła dotyczące badania i interpretowania znaków czasu (KDK 4). 
W części I Teologia znaków czasu zostały umieszczone artykuły pogłębiające, w oparciu o nauczanie Magisterium, ich istotę. Część II zawiera spojrzenie na pandemię w perspektywie historyczno-społecznej, odnosząc się do niej w wymiarach interdyscplinarnych. W części III Ku przyszłości znalazły się artykuły zawierające kierunkowe wskazania dla posługi Kościoła w Polsce, które mają być kompleksową odpowiedzią na ten pandemiczny „znak czasu”.
Zachęcamy do lektury!

Widmo prawdy – projekcja fałszu.

Nie tylko o Klossie i czterech pancernych

Wydawnictwo Naukowe UKSW opublikowało monografię prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Łęcickiego  Widmo prawdy – projekcja fałszu. Ekranowa indoktrynacja, manipulacja i propaganda  na przykładzie fabularnych oraz serialowych obrazów wojny, okupacji i stalinizmu w kinematografii polskiej 1944-2019.

Autor przedstawił elementy manipulacji i propagandy obecne w polskich filmach fabularnych oraz serialach telewizyjnych dotyczących drugiej wojny światowej oraz początków Polski Ludowej. Przypomniał również fakty, by wyraźnie ukazać kontrast między prawdą historyczną a narracją ekranową.

Prezentowana praca wpisuje się w nurt badań i publikacji naukowych Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa dotyczących specyficznej analizy filmu jako przekazu medialnego. W dorobku IEMiD, a szczególnie Katedry Teologii Środków Społecznego Przekazu i Edukacji Medialnej znajdują się opracowania zbiorowe, które również  ukazały się nakładem Wydawnictwa Naukowego UKSW:G. Łęcicki, M. Butkiewicz, P. Drzewiecki, D. Jaszewska, Film  w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej, Warszawa 2017;Pokazać niewidzialne. Film religijny w perspektywie teologii środków społecznego przekazu  i języka mediów, red. M. Butkiewicz, G. Łęcicki, Warszawa 2019. Wkrótce ukaże się kolejny tom z tej serii poświęcony filmowi jako przekazowi perswazyjnemu.


 

Monografia dr Mileny Kindziuk z IEMiD w Warszawie pt. "Popiełuszko. Biografia".

Ukazała się monografia dr Mileny Kindziuk z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW w Warszawie pt. "Popiełuszko.Biografia". W książce po raz pierwszy publikowane są nowe, nieznane dotąd dokumenty; autorka uzyskała specjalne pozwolenie od władz kościelnych na kwerendę w archiwach, które nie są powszechnie udostępniane badaczom. Jest to najpełniejsza, unikatowa biografia bł. ks. Popiełuszki.

Inicjatywy Wydziału Teologicznego dofinansowane w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN)

UKSW otrzyma ponad 1,5 mln zł z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę (DUN).

Wśród dofinansowanych działań są również inicjatywy z Wydziału Teologicznego:

  1. Przygotowanie anglojęzycznej wersji 50 wybranych artykułów na 50-lecie Studia Theologica Varsaviensia w celu zwiększenia międzynarodowego oddziaływania periodyku (Wydział Teologiczny) - 52 766,00 zł;

Projekt "Perspektywa dla doktoranta" otrzymał dofinansowanie z NCBiR

Z radością informujemy, że projekt "Perspektywa dla doktoranta" zgłoszony przez Wydział Teologiczny UKSW otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Kierownikiem projektu jest Ks. prof. dr hab. Janusz Kręcidło. 

Gratulujemy!

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie

 

 

Nowe, rozszerzone wydanie biografii Marianny Popiełuszko, matki błogosławionego Męczennika. Książka dr Mileny Kindziuk

  Ukazało się nowe, rozszerzone wydanie biografii Marianny Popiełuszko, matki   błogosławionego Męczennika. Książka  dr Mileny Kindziuk z Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW, została wydana na 70.  urodziny bł. ks. Jerzego Popiełuszki, które przypadają 14 września 2017. Data ta zbiega się z 5. rocznicą domniemanego cudu, jaki dokonał się we Francji za wstawiennictwem ks. Jerzego.

Wydział Teologiczny prekursorem CSR na UKSW

Wydział Teologiczny rozpoczyna projekt podnoszący kompetencje swoich studentów w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Wpisuje się dzięki temu w uruchamianą właśnie przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nową strategię budowania odpowiedzialności za naukę. Wydział Teologiczny staje się tym samy pionierem na naszym uniwersytecie w poszukiwaniu płaszczyzn współpracy z otoczeniem biznesu i komercjalizacji badań. Dodatkowe zajęcia z CSR, w których będą uczestniczyli studenci Wydziału Teologicznego stanowi główną oś projektu „Absolwent z kompetencjami” finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt "Absolwent z kompetencjami 2"

Uruchamiamy rekrutację do projektu „Absolwent z kompetencjami 2” 

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji studentów i ich atrakcyjności na rynku pracy poprzez współpracę z pracodawcami oraz nabycie nowej specjalizacji w zakresie CSR (Społecznej Odpowiedzialności Biznesu).

Prośba o uzupenianie danych w Polskiej Bibliografii Naukowej

Przypominamy pracownikom naukowo-badawczym naszego Wydziału o obowiązku informowania o swej działalności naukowej. W tym celu należy regularnie uzupełniać publikacje w Polskiej Bibliografii Naukowej oraz zamieszczać informacje w specjalnych formularzach:
Proszę więc w najbliższych dniach uzupełnić braki za okres parametryzacyjny: 2013 - 2016.
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach